Kimya 3

2020 YILI 1. DÖNEM
admin
Kasım 2, 2023
157 views

Açık Lise Kimya 3 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 1. dönem


Demir ve kükürt elementleri ısı ile kimyasal değişime uğrayarak demir (II) sülfür bileşiğini oluşturur. Demir (II) sülfür bileşiğinin oluşumuna ait tanecik modeli aşağıdaki gibi gösterilmektedir.

Buna göre kimyasal değişim sürecinde aşağıdakilerden hangileri değişir?


2. Su bileşiğinde hidrojen ve oksijen elementlerinin kütlece birleşme oranı Mh/Mo = 1/8 ’dir.

Buna göre 3 gram hidrojen elementi ile kaç gram oksijen elementi birleşerek suyu oluşturur?


3. Klor atomunun doğada iki izotopu bulunmaktadır. Bu izotopların kütle spektrometresinde; doğadaki her 4 klor atomundan 3 tanesinin kütlesi 35 iken 1 tanesinin kütlesi 37 çıkmaktadır.

Buna göre klor atomunun ortalama atom kütlesi kaçtır?


4. 2 mol demir elementi kaç tane demir atomu içerir?


5. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi yanma tepkimesidir?


6. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi sentez (oluşum) tepkimesi değildir?


7. Na₂CO₃(aq)+… (aq)→2NaCI(aq)+CuCO₃(k) İki farklı iyonik bileşiğin sulu çözeltilerinin karıştırılması ile gerçekleşen çözünme – çökelme tepkimesi yukarıdaki gibidir.

Buna göre tepkimedeki boşluğa yazılması gereken iyonik bileşik aşağıdakilerden hangisidir?


8. Denkleşmiş kimyasal tepkimelerde, girenler ve ürünler olarak her iki tarafta aynı sayıda atom bulunur ve kütle korunur.

Aşağıdaki tepkimelerin denk olup olmadıklarına bakılarak hangi şematik gösterimin dengede durduğu söylenebilir?


9. Aşağıdakilerden hangisi denkleşmiş tepkime değildir?


10. 3CaO+2H₃PO₄ → Ca₃(PO₄)ₓ+3H₂O Yukarıdaki denkleştirilmiş tepkimede yer alan Ca₃(PO₄)ₓ bileşiğindeki x değeri kaçtır?


11. C(k) + O₂(g) → CO₂(g)

Yukarıdaki tepkimeye göre 2 mol C katısının tamamen yanması sonucu oluşan CO₂ gazı normal şartlar altında kaç litre hacim kaplar?


12. Mg(k)+2HCI(aq) → MgCI₂(aq)+H₂(g)

Yukarıdaki tepkimeye göre 2’şer mol Mg ve HCI’nin tepkimesinde sınırlayıcı bileşen olan madde hangisidir?


13. Aşağıdakilerden hangisi koloit karışıma örnek değildir?


14. Aşağıdaki tabloda verilen karışımlardan hangisinin karışım türü yanlıştır?

Karışım -------- Karışım türü


15. Aşağıdaki heterojen karışımların hangisinde dağılan maddenin oda koşullarındaki fiziksel hali katıdır?


16. Tuz ve su miktarı verilen aşağıdaki çözeltilerden hangisi diğerlerine göre daha derişiktir?


17. Aşağıda verilen karışımları ayırma yöntemlerinden hangisi çözünürlük farkı ile ayırma sınıfında yer almaz?


18. Şehir çöplüklerinde veya hurdalıklarda demir içeren malzemeleri plastik gibi maddelerden ayırmak için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


19. Katı - sıvı veya katı - gaz heterojen karışımlar süzme yöntemi ile bileşenlerine ayrılır.

Aşağıdakilerden hangisi süzme yönteminde kullanılan araçlardan değildir?


20. Deniz suyunda NaCI, MgCI2 gibi çok farklı tuzlar bulunmaktadır. Bu tuzlardan yemek tuzunu ayırmak için karışım önce ısıtılır. Ardından soğumaya bırakılır. Soğuma esnasında her tuzun farklı sıcaklıklarda dibe çökmesi sağlanır.

Sözü edilen ayırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Açık Lise Kimya 3 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 1. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Kimya 3 Açık Lise Test Çöz

‘’Kimya 3 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Kimya 3 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 1. DÖNEM

Kimya 3 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2020 YILI Kimya 3 dersi 1. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Kimya 3 dersi 1. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2020 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Kimya 3 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 1. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Kimya 3 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Kimya 3 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Kimya 3 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR