Kimya 3

2020 YILI 2. DÖNEM
admin
Kasım 2, 2023
37 views

1. Lavoisier, Proust ve Dalton yaptıkları bilimsel çalışmalar sonucunda tarihe geçen üç temel kimya kanunu bulmuşlardır.

Buna göre hangisi kimyanın üç temel kanunundan biri değildir?


2. Halk dilinde bataklık gazı olarak da bilinen metan gazındaki karbon ve hidrojenin kütlece birleşme oranı Mkarbon / Mhidrojen= 3/1 ’dir.

Buna göre aşağıdaki kütle miktarlarından hangisi kullanılırsa artansız metan gazı oluşur?

C kütlesi H kütlesi


3. Referans bir atoma göre göreceli olarak belirlenen atom kütlesine bağıl atom kütlesi denir.

Buna göre aşağıdaki elementlerden hangisi bağıl kütle hesaplamalarında kullanılan referans bir elementtir?


4. 0,5 mol N₂ gazı kaç gramdır? (N: 14 g/mol)


5. 3 mol N₂O₄ bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


6. Katı hâldeki karbon elementi oksijen gazı ile tepkimeye girdiğinde karbondioksit gazı oluşur.

Bu ifadeye göre maddelerin fiziksel hâllerinin belirtilerek sembol ve formüller ile tepkime denkleminin gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?


7. Aşağıdakilerden hangisi yanma tepkimesi değildir?


8. CaO + H₃PO₄ → Ca₃(PO₄)₂ + H₂O

tepkimesi en küçük tam sayılar ile denkleştirildiğinde bileşiklerin katsayısı sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?


9. 2H₂ + O₂ → 2H₂O 4 mol H₂ ve 3 mol O₂ ile başlatılan verilen tepkimede 4 mol H₂O oluşuyor.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


10. Kireç ocaklarında kireç taşı (CaCO₃) yüksek sıcaklıklarda ısıtılır ve inşaat sektöründe çok kullanılan sönmemiş kirece (CaO) dönüştürülür.

CaCO₃ ısı > CaO + CO₂

Verilen tepkimeye göre 200 gram kireç taşı %50 verimle kaç gram sönmemiş kirece dönüşür? (CaCO₃: 100 g/mol, CaO: 56 g/mol)


11. Aşağıdakilerden hangisi karışımlara ait bir özellik değildir?


12. Aşağıdaki maddelerden hangisi oda koşullarında su ile karıştırılırsa süspansiyon oluşur?


13. Çözünme olayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


14. Aşağıdaki işlemlerin hangisinde ilk duruma göre daha seyreltik bir çözelti elde edilir?


15. Çamaşır suları kütlece %5 oranında ağartıcı madde içeren sulu çözeltilerdir.

Buna göre 300 gram çamaşır suyunda kaç gram ağartıcı madde bulunmaktadır?


16. Bir bölgenin çeşme suyundaki sodyum iyonları derişimi 6 ppm olarak belirlenmiştir.

Bu bölgede yaşayan bir kişi günlük 3 L su içtiğinde kaç mg sodyum iyonu almış olur?


17. Kütlece yüzde derişimleri aşağıda verilen aynı koşullardaki şekerli su çözeltilerinden hangisinin donma noktası en düşüktür?


18. Otomobillerdeki hava filtreleri, havayı toz zerrelerinden süzme yöntemi ile ayırır.

Buna göre süzme yönteminde bileşenlerin hangi özelliğinin farklı olmasından yararlanılarak ayırma yapılmaktadır?


19. K, L, M harfleri ile gösterilen üç maddeden oluşan bir karışımı ayırmak için sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılmaktadır.

• Karışıma mıknatıs tutulur. K maddesi karışımından ayrılır.

• Kalan karışıma su eklendiğinde L maddesi suda çözünür, M çözünmez. • Karışım süzülür. Böylece M maddesi ayrılış olur.

• Son olarak L maddesinin sulu çözeltisi ısıtılır. Su buharlaşınca L maddesi kapta kalır.

Buna göre karışımda bulunan üç madde aşağıdakilerden hangileri olabilir?

K L M


20. Bazı çözeltiler, çözücü ve çözünenin kaynama noktalarının farklı olmasından yararlanılarak bileşenlerine ayrılır. Bu yöntem, bir sıvının önce buharlaştırılıp ardından yoğuşturulması prensibine dayanır.

Paragrafta anlatılan ayırma yöntemi hangisidir?

Açık Lise Kimya 3 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 2. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Kimya 3 Açık Lise Test Çöz

‘’Kimya 3 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Kimya 3 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 2. DÖNEM

Kimya 3 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2020 YILI Kimya 3 dersi 2. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Açık Lise Kimya 3 dersi 2. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2020 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Kimya 3 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 2. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Kimya 3 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Kimya 3 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Kimya 3 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR