Seçmeli Biyoloji 3

2019 YILI 2. DÖNEM
admin
Ekim 27, 2023
17 views

1.
Yukarıda çift halkalı pürin bazlarından guaninin şekli verilmiştir.
Nükleik asitlerin yapısına katılan aşağıdaki organik bazlardan hangisi çift halkalı pürin bazlarındandır?

2. Bir nükleotitin yapısında aşağıdaki moleküllerden hangisinin bulunması nükleotitin DNA yapısında olduğunun kanıtıdır?

3. DNA molekülüne ait aşağıdaki oranlardan hangisi 1/2’ye eşittir?

4. DNA’yı oluşturan nükleotitlerin sayısı ve sırası, her canlı için özgündür. Bir canlının sağlıklı ve DNA taşıyan her vücut hücresindeki DNA miktarı ve DNA’yı oluşturan nükleotitlerin sırası aynıdır. Ancak canlıyı oluşturan doku ve organlar yapı ve özellikleri bakımından birbirinden farklıdır.
Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

5. RNA (ribo nükleik asit) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

6. Nükleotit dizilişi “ACT GGA GCA CCT” şeklinde olan DNA’dan sentezlenecek mRNA’nın nükleotit dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

7. Canlı yapısında bulunan proteinlerin tümünün sentezlenebilmesi için 20 farklı amino asit ve bu amino asitleri şifrelemek için de en az 20 farklı şifre gerekmektedir. Amino asitler için şifreyi DNA üzerindeki nükleotitler (adenin, guanin, sitozin, timin) vermektedir.
Buna göre 20 çeşit amino asitin şifrelenebilmesi için bir genetik şifre kaç nükleotitten oluşmalıdır?

8. Aşağıdakilerden hangisi biyoteknolojinin amaçlarından birisi değildir?

9. Biyolojik sistemler yardımıyla ham maddelerin yeni ürünlere dönüştürüldüğü işlemlere klasik biyoteknoloji denir.
Aşağıdaki ürünlerden hangisi klasik biyoteknoloji ürünlerinden birisi değildir?

10. Deney ve araştırmalarda kullanılmaya uygun özellikleri taşıyan canlılara model organizma denir.
Aşağıdakilerden hangisi model organizma seçiminde göz önünde bulundurulan faktörlerden birisi değildir?

11. “Transgenik ürünlerin olası risklerinin değerlendirilmesi ve kontrol altına alınması, modern biyoteknolojinin insan sağlığı ve çevreye zarar vermeden uygulanmasını sağlamak için alınması gereken politik ve işlevsel önlemlerin tümü” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

12.
Yukarıda bir hücredeki ATP döngüsü şematize edilmiştir.
Buna göre verilenlerden hangisi “K” ile gösterilen endergonik tepkimlere örnektir?

13.
Bazı canlılarda gerçekleşen fotosentez tepkimesinin kimyasal denklemi aşağıda verilmiştir. (Resim 1)
Buna göre,
I. Fotosentez tepkimelerinde su hem tüketilir, hem de üretilir.
II. Besin yapısında bulunan karbonun kaynağı sudur.
III. Denklemdeki su molekülleri sadeleştirilecek olursa denklem
(Resim 2)
şeklinde olur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

14.
Yukarıda fotosentez hızının bir faktöre bağlı değişimi grafiklenmiştir.
Grafikteki değişime sebep olan faktör aşağıdakilerden hangisi olabilir?

1.
Yukarıda fotosentez süreci ile ilgili infografik verilmiştir.
Buna göre fotosentez ile ilgili,
I. Oksijen gazı çıkışı ışığa bağımlı evrede olur.
II. Organik madde sentezi ışıktan bağımsız reaksiyonlarda olur.
III. CO2 ışıktan bağımsız evrede kullanılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

16. Aşağıdakilerden hangisi fotosentez ya da kemosentez sonucunda üretilebilecek organik maddelerden birisidir?

17. Oksijenli solunum sırasında,
- Elektronların bir dizi indirgenme ve yükseltgenme tepkimesi ile oksijene kadar taşınması gerçekleşir.
- 26 ya da 28 ATP nin üretimi ile en çok enerji üretiminin gerçekleştiği evredir.
bazı özellikleri verilen evre aşağıdakilerden hangisidir?

1. Aşağıdaki maddelerden hangisi oksijensiz solunumda besin moleküllerinden kopan elektronların son alıcılarından (yakalayıcısı) biri değildir?

19. İnsana ait aşağıdaki hücrelerden hangisi çekirdek, mitokondri ve zarlı hücresel yapıları taşımadığından ihtiyaç duydukları enerjiyi sadece laktik asit fermantasyonu ile gerçekleştirir?

20. Aşağıdakilerden hangisi fotosentez ve oksijenli solunumun ortak özelliklerinden birisidir?

Açık Lise Seçmeli Biyoloji 3 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 2. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Seçmeli Biyoloji 3 Açık Lise Test Çöz

‘’Seçmeli Biyoloji 3 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Seçmeli Biyoloji 3 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 2. DÖNEM

Seçmeli Biyoloji 3 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI Seçmeli Biyoloji 3 dersi 2. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Açık Lise Seçmeli Biyoloji 3 dersi 2. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Seçmeli Biyoloji 3 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 2. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Seçmeli Biyoloji 3 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Seçmeli Biyoloji 3 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Seçmeli Biyoloji 3 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR