Seçmeli Kimya 1

2019 YILI 1. DÖNEM
admin
Kasım 2, 2023
15 views

1.Bohr atom modeline göre elektronlar _________ bulunur. Modern atom teorisine göre ise elektronlar orbitallerde bulunur.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

2. 3s orbitalinde bulunan ve saat yönünde dönen bir elektronun hangi kuantum sayısı seçeneklerde yanlış verilmiştir?

3. 8O atomunun temel hâl elektron diziliminin en yüksek enerjili orbitali ve bu orbitaldeki elektron sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

4. Atom numarası 3 olan Li atomu periyodik cetvelde hangi blokta bulunur?

5. Periyodik sistemde 2. periyotta bulunan 3Li, 6C ve 8O elementlerinin atom yarıçaplarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

6. Asal gazların kimyasal tepkimeye girme isteklerinin düşük olmasının nedeni aşağıdaki ifadelerden hangisi ile açıklanır?

7. Periyodik sistemde 7A grubunda bulunan atomların 1A grubundaki metallerle oluşturacağı iki atomlu kararlı bileşiklerde alacağı yükseltgenme basamağı hangisidir?

8. Kapalı cam bir kaptaki He gazının 1 atm olan basıncını ölçmeye yarayan araç ve üzerinde okunması gereken cmHg birimi hangi seçenekte verilmiştir?

9. Havanın 0°C olduğu bir günde He gazı ile şişirilip ağzı bağlanan elastik balon, sıcaklığı 25°C olan bir odaya getirildiğinde hacminin arttığı gözlenmiştir.
Bu olay hangi gaz yasasının uygulaması olarak gösterilebilir?

10.
546 K’de 2 atm basınç altında 22,4 L hacim kaplayan CO2 gazı, ideal gaz varsayımına göre kaç mol molekül içerir? (

11.
Şekildeki özdeş cam balonlar 60 cm uzunluğunda cam boru ile birbirine bağlanıyor. K ve L muslukları aynı anda açıldığında gazlar ilk kez K musluğuna kaç cm uzaklıkta karşılaşırlar?
(He: 4 g/mol, CH4: 16 g/mol)

12. Polar moleküller: NH3, H2O
Apolar moleküller: CH4, CCI4, CO2
Buna göre aşağıda verilen maddeler sıvı hâllerinde eşit miktarlarda karşılaştırılırsa hangi madde karışımında çözünme en az olur?

13. 20 g NaOH katısı çözülerek hazırlanan 5 litrelik sulu çözeltinin molaritesi kaç mol/L’dir?
(NaOH: 40 g/mol)

14. Kütlece %30’luk 200 gram şeker çözeltisinde kaç gram su vardır?

1.
Aynı ortamda eşit kütlede çözelti içeren aşağıdaki kaplarda bulunan çözeltilerin tuz derişimleri verilmiştir.
Buna göre, çözeltilerden hangisinin kaynama noktası en büyüktür?

16. 100 g suda 20 g şeker çözülerek hazırlanan çözeltiye aynı sıcaklıkta 100 g daha su eklenmektedir.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

17. Sodyum klorürün 20°C’taki çözünürlüğü 36 g/100 g sudur.
Buna göre, 20°C’ta 200 g su kullanılarak hazırlanan doygun çözelti kaç gramdır?

1.
Gazların çözünürlüğünün basınçla değişimini ifade eden grafik aşağıdakilerden hangisidir?
Grafikte; x: basınç (atm),
y: çözünürlük (g / 100 g su)

19. Gerçek gazlar, yüksek sıcaklık ve düşük basınçta ideale yaklaşır.
Buna göre, 1 mol He gazı aşağıdaki koşullardan hangisinde diğerlerine göre ideale daha çok yaklaşır?

20. X2+ iyonunun elektron dizilimi
10Ne’un elektron dizilimi ile aynıdır.
Buna göre, X atomunun temel hal elektron dizilimi aşağıdakilerden hangisidir?

Açık Lise Seçmeli Kimya 1 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Seçmeli Kimya 1 Açık Lise Test Çöz

‘’Seçmeli Kimya 1 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Seçmeli Kimya 1 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 1. DÖNEM

Seçmeli Kimya 1 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI Seçmeli Kimya 1 dersi 1. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Açık Lise Seçmeli Kimya 1 dersi 1. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Seçmeli Kimya 1 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Seçmeli Kimya 1 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Seçmeli Kimya 1 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Seçmeli Kimya 1 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR