Seçmeli Kimya 1

2019 YILI 2. DÖNEM
admin
Kasım 2, 2023
135 views

Açık Lise Seçmeli Kimya 1 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 2. dönem


1.Aşağıdakilerden hangisi Bohr atom modeline göre doğrudur?

2. 4p5 orbitali ile ilgili;
I. Baş kuantum sayısı (n) 5’tir.
II. Enerji seviyesi 4’tür.
III. Toplam 5 tane elektron bulunur.
yargılarından doğru olanların tamamı hangi seçenekte verilmiştir?

3. Atomların temel hal elektron dizilimleri belirli kurallara göre yapılır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kurallardan biri değildir?

4. 26Fe atomunun temel hâl elektron dizilimi
1s22s22p63s23p64s23d6 şeklinde gösterilir.
Buna göre Fe2+ iyonunun elektron dizilimi aşağıdaki orbitallerden hangisi ile biter?

5. Aşağıdaki atomlardan hangisinin temel hâl elektron dizilimi yanlıştır?

6. Periyodik sistemde aynı grupta bulunan elementlerin periyodik özellikleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

7.
Periyodik sistem aşağıda gösterildiği gibi elementlerin elektron dizilimine göre dört bloktan oluşmaktadır.
Buna göre hangi bloğun harfi yanlış gösterilmiştir?

8. Periyodik sistemde bulunan 8A grubu elementleriyle ilgili;
I. He hariç elektron dizilimleri ns2 np6 ile sonlanır.
II. Alt kabukların tamamen dolu olması bağ sayısını arttırır.
III. Asal gazlar veya soy gazlar olarak adlandırılır.
yargılarından hangileri doğrudur?

9.
Aşağıdaki tabloda gazlar ile ilgili bazı ifadeler verilmiştir.
Buna göre doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazıldığında oluşacak doğru cevap anahtarı seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

10. NO2 bileşiğinde oksijenin yükseltgenme basamağı –2 olduğuna göre azot atomunun yükseltgenme basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

11. Bir gaza ait basınç değerleri aşağıda verilmiştir.
I. 76 cmHg
II. 7,6 mmHg
III. 760 Torr
Buna göre hangileri 1 atm’ye eşittir?

12.
İdeal gaz denklemi PV = nRT şeklindedir.(resim)
Buna göre 273 K sıcaklıkta bulunan 2 mol CH4 gazı 22,4 L hacim kapladığına göre basıncı kaç atmosferdir?

13. Kinetik teoriye göre gaz molekülleri ile ilgili;
I. Gelişigüzel ve sürekli hareket ederler.
II. Birbirleriyle ve kap çeperleriyle esnek çarpışma yaparlar.
III. Aynı sıcaklıkta ortalama kinetik enerjileri eşittir.
yargılarından doğru olanların tamamı hangi seçenekte verilmiştir?

14.
Yukarıdaki görselde V hacmindeki kaplarda bulunan N2 ve He gazları aynı sıcaklıkta karıştırılıyor. Karışım V hacmindeki kapta birleştirildiğinde toplam basınç 3 atm oluyor.
Buna göre karışımdaki gazların kısmi basınçları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
PN2(atm) <-----> PHe(atm)

1. Gaz taneciklerinin molekül kütlesi arttıkça zayıf etkileşimler artar ve gaz ideallikten daha çok uzaklaşır.
Buna göre aynı koşullarda aşağıdaki gazlardan hangisi ideallikten daha uzak olur?
(H: 1, He: 4, C: 12, O: 16)

16. Kuru temizlemede kullanılan CCI4 apolar bir molekül olup yağ moleküllerinin de apolar olmasından dolayı kıyafetlerdeki yağ lekelerini temizler.
Buna göre yağ ve CCI4 molekülleri arasında hangi etkileşim vardır?

17. 1 litre çözeltide çözünmüş maddenin mol sayısına _________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi derişim birimi yazılmalıdır?

1. 160 gram şeker tamamen çözünerek 400 gram şekerli su çözeltisi hazırlanmıştır.
Buna göre çözeltinin kütlece % derişimi aşağıdakilerden hangisidir?

19.
Şekildeki kaplarda bulunan sulara belirtilen şeker miktarları ilave edilip şekerin tamamen çözünmesi sağlanıyor.
Buna göre oluşan çözeltilerin derişimlerinin büyükten küçüğe sıralanması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

20.
Tanılayıcı dallanmış ağaçtaki ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar vererek ilerleyen bir öğrenci kaç numaralı çıkıştan çıkmalıdır?

Açık Lise Seçmeli Kimya 1 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 2. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Seçmeli Kimya 1 Açık Lise Test Çöz

‘’Seçmeli Kimya 1 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Seçmeli Kimya 1 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 2. DÖNEM

Seçmeli Kimya 1 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI Seçmeli Kimya 1 dersi 2. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Seçmeli Kimya 1 dersi 2. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Seçmeli Kimya 1 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 2. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Seçmeli Kimya 1 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Seçmeli Kimya 1 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Seçmeli Kimya 1 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR