Seçmeli Kimya 1

2019 YILI 3. DÖNEM
admin
Kasım 2, 2023
150 views

Açık Lise Seçmeli Kimya 1 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 3. dönem


1.Bohr atom modeline göre;
I. Elektronlar dairesel yörüngede bulunur.
II. Atom çekirdeğinde sadece protonlar vardır.
III. Çekirdeğe yakın katmanın enerjisi uzak olana göre daha düşüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?

2. Elektronun bulunduğu enerji düzeyini belirten ve “n” ile gösterilen kuantum sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

3. Aşağıda verilen temel hal elektron dağılımlarından hangisi hatalıdır?

4. 3p, 3d ve 4s orbitallerinin enerjilerinin büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

5. 12Mg: 1s² 2s² 2p6 3s²
Yukarıda temel hal elektron dizilimi verilen atomla ilgili;
I. 3. periyot 2A grubu elementidir.
II. Halojen olarak bilinir.
III. Kararlı bileşiklerinde +3 iyon yükü oluşturur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

6. Temel hal elektron dizilimi verilen aşağıdaki elementlerden hangisinin periyodik sistemdeki yeri doğru verilmiştir?
Elektron dizilimi <-----> Periyodik sistemdeki yeri

7. • Aynı grupta yukarıdan aşağıya atom yarıçapı artar.
• Aynı periyotta soldan sağa iyonlaşma enerjisi daima artar.
• 1A grubunda elektronegatifliği en düşük element en alttadır.
Periyodik özellikler ile ilgili bu cümleler doğru (D) – yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

8. Kimya dersinde “Gazlar” konusu işlenirken en ön sırada oturan öğrenci kolonyalı mendil ile ellerini silmiştir. Öğretmen mendil kokusunu duyan her öğrencinin parmak kaldırmasını istemiştir. Ön sıradan başlayıp arka sıraya doğru kademe kademe parmak kaldırmışlardır.
Buna göre öğretmen bu durumu gazların hangi davranışı ile açıklamıştır?

9.
Charles Yasasını bir deneyle öğrenmek isteyen öğrenci şişirdiği ve ağzını sıkıca bağladığı elastik bir balonun hacminin sıcaklıkla değişimini yukarıdaki gibi ölçer.
Buna göre bu gaz için çizilen hacim-sıcaklık grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

10. Aynı sıcaklıkta X gazı moleküllerinin ortalama hızı 6 m/s iken Y gazınınki 1 m/s’dir.
Buna göre X ve Y gazlarının molekül kütleleri oranı aşağıdakilerden hangisidir?

11.
Gaz hâlindeki bir maddenin yoğunluğu ideal gaz denkleminden yararlanılarak hesaplanabilir. Denklemin düzenlenmiş hali PMA = dRT şeklindedir.
Buna göre 2,24 atm basınçta molekül kütlesi 32 g/mol olan gazın 546 K sıcaklıktaki yoğunluğu aşağıdakilerden hangisidir?

12.
Sıcaklığın 20°C olduğu bir ortamda bulunan serbest pistonlu bir kapta gaz karışımı şekildeki gibidir.
Aynı sıcaklıkta suyun kısmi buhar basıncı 20 mm Hg ve açık hava basıncı 76 cm Hg olduğuna göre, He gazının kısmi basıncı kaç mmHg’dir?
(He gazının suda çözünmediği kabul edilmiştir.)

13. Günlük hayatta kullandığımız aşağıdaki cihazlardan hangisi JouleThomson olayının kullanıldığı gerçek gazların uygulama alanlarından değildir?

14.
Aşağıda verilen kimyasal tür çiftlerinin arasındaki zayıf etkileşimler belirtilmiştir.
Buna göre kimyasal tür çiftlerinden hangileri birbiri içinde iyi çözünür?

1. Seyreltik bir çözeltiyi derişik hâle getirebilmek için,
I. Çözücü buharlaştırılabilir.
II. Çözünen madde ilave edilebilir.
III. Çözücü ilave edilebilir.
işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?

16.
Aşağıda bazı homojen içeceklerin etiketleri üzerinde içerikleri verilmiştir.
Buna göre sadece verilen bilgileri kullanarak hangisindeki şekerin kütlece yüzde derişimi hesaplanabilir?

17. 4 molarlık 250 mL KOH çözeltisinin derişimini 2 molar yapmak için çözeltiye saf su eklenmiştir.
Buna göre son çözeltinin hacmi kaç mL’dir?

1. Saf suyun kaynama noktasının 100°C olduğu ortamda 2 molal glikoz çözeltisinin kaynama noktasını ∆TK = Kk . m formülünü kullanarak hesaplayınız.
(Kk = 0,52°C / m)

19.
KNO3 tuzunun çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimi aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Buna göre çözünürlük-sıcaklık grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

20.
Yarı geçirgen zar ile ayrılmış özdeş kaplar sıvı seviyeleri eşit olacak şekilde aşağıda verilen derişimlerdeki homojen şekerli su çözeltileriyle doldurulmuştur.
Bir süre bekletildikten sonra hangi kaplarda a kolunda sıvı seviyesi yükselir?

Açık Lise Seçmeli Kimya 1 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 3. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Seçmeli Kimya 1 Açık Lise Test Çöz

‘’Seçmeli Kimya 1 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Seçmeli Kimya 1 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 3. DÖNEM

Seçmeli Kimya 1 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI Seçmeli Kimya 1 dersi 3. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Seçmeli Kimya 1 dersi 3. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Seçmeli Kimya 1 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 3. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Seçmeli Kimya 1 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Seçmeli Kimya 1 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Seçmeli Kimya 1 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR