Seçmeli Kimya 2

2019 YILI 2. DÖNEM
admin
Kasım 2, 2023
223 views

Açık Lise Seçmeli Kimya 2 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 2. dönem


1.
NHÜrünlerin potansiyel enerjisi Y kj ve girenlerin toplam potansiyel enerjisi X kj’dür.
Buna göre tepkime entalpisi aşağıdakilerden hangisidir?

2. Aşağıdaki olayların hangisi endotermik bir olaya örnektir?

3.
Yukarıda grafiği verilen tepkime ile ilgili seçeneklerdeki hangi ifade doğrudur?

4. Standart molar oluşum entalpisinin tanımında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

5.
2NH3 → N2 + 3H2
Tepkimesinin aşağıdaki molekül modelleri üzerinde belirtilen bağ enerjileri kullanılarak ∆H° değeri hangi seçenekteki hesap ile bulunur?

6.
Tabloda modeller ile gösterilen moleküllerin üç farklı çarpışma durumu verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

7. Standart koşullarda gerçekleşen
2SO2(g) + O2(g) → 2SO3(g)
tepkimesinin entalpisi ∆H° = –198 kj olduğuna göre aşağıdaki tepkimelerden hangisinin entalpisi ∆H° = +99 kj’dür?

8.
Yukarıda verilen potansiyel enerji– zaman grafiği ile ilgili seçeneklerden hangisi doğrudur?

9. Sabit hacimli kapta ve sabit sıcaklıkta gaz fazında gerçekleşen tepkimeler aşağıda verilmiştir.
Buna göre hangisinde hız ölçümü basınç artışı ile yapılabilir?

10.
N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g) tepkimesine ait hız formülü yukarıda verilmiştir.
X, Y ve Z katsayıları sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

11. C(k) + O2(g) → CO2(g)
Tepkimesine göre 24 gram C katısı 4 saniyede tamamen yandığına göre C katısının ortalama yanma hızı kaç g/s’dir?

12. Aşağıda verilen tepkimelerden kaç tanesi homojen tepkimedir?
• 2NO(g) + O2(g) → 2NO2(g)
• CaCO3(k) → CaO(k) + CO2(g)
• C(k) + O2(g) → CO2(g)
• N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)

13.
X(g) + Y(g) → Z(g) tepkimesi ile ilgili deney sonuçları aşağıda verilmiştir.
Buna göre seçeneklerdeki ifadelerden hangisi doğrudur?

14.
Bir tepkimeye ait molekül sayısı – kinetik enerji grafikleri aşağıda verilmiştir.
Buna göre I. grafikteki tepkimeye hangi etki yapılırsa II. grafik oluşur?

1. A + B ↔ C şeklinde gösterilen bir tepkimenin derişimler cinsinden denge bağıntısı KC = [C]/[A] şeklinde olduğuna göre bu tepkime aşağıdakilerden hangisidir?

16.
N2O4(g) + 58 kj ↔ 2NO2(g)
Tepkimesi t1 anına kadar dengedeyken sadece sıcaklığı arttırılıyor.
t2 anında tekrar dengeye ulaşan tepkimenin derişim – zaman grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

17. PCI5(g) ↔ PCI3(g) + CI2(g)
Tepkimesinin belli bir sıcaklıktaki denge durumunda her bir gazın kısmi basıncı 2 atm olduğuna göre kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti (KP) kaçtır?

1.
Aşağıdaki tabloda bazı asit ve bazlar verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki asit – baz çiftlerinden hangilerinin oluşturacağı tuz nötrdür?
Asit <----> Baz

19. pH değeri 2 olan HCI çözeltisinin derişimi kaç molardır?
(pH = –log[H+])

20.
Şekildeki asit çözeltisi üzerine damla damla standart baz çözeltisi eklenmektedir. Tam nötralleşmenin olduğu andaki veriler kullanılarak asidin derişimi hesaplanmaktadır.
Buna göre yukarıda anlatılan işlemin adı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Açık Lise Seçmeli Kimya 2 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 2. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Seçmeli Kimya 2 Açık Lise Test Çöz

‘’Seçmeli Kimya 2 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Seçmeli Kimya 2 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 2. DÖNEM

Seçmeli Kimya 2 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI Seçmeli Kimya 2 dersi 2. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Seçmeli Kimya 2 dersi 2. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Seçmeli Kimya 2 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 2. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Seçmeli Kimya 2 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Seçmeli Kimya 2 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Seçmeli Kimya 2 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR