Seçmeli Kimya 2

2020 YILI 2. DÖNEM
admin
Kasım 2, 2023
116 views

Açık Lise Seçmeli Kimya 2 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 2. dönem


1. Aşağıdakilerden hangisi endotermiktir?


2. Bileşiklerin standart şartlarda kararlı elementlerinden oluşması tepkimelerinde gerçekleşen entalpi değişimi standart oluşum entalpisi olarak adlandırılır.

Buna göre standart oluşum entalpisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


3. C₃H₈(g) + 5O₂(g)3CO₂(g) + 4H₂O(g)
● ▲ ■ ★

Verilen tepkimede her madde için standart molar oluşum entalpisi bir sembolle gösterilmiştir.

Buna göre verilen tepkimenin standart tepkime entalpisi aşağıdaki hesaplamaların hangisi ile bulunur?


4. N₂(g) + 2O₂(g) → 2NO₂(g)
ΔH°tepkime = 68 kj

Tepkimesine göre belirli miktar N₂ ve O₂’nin tepkimesi sonucu 1 mol NO2 gazı oluştuğunda hesaplanan standart tepkime entalpisi hangisidir?


5. Standart şartlarda aşağıdaki maddelerden hangisinin standart oluşum entalpisi sıfır kabul edilir?


6. A₂(g) + B₂(g) → A₂B₂(g) + 42 kj

tepkimesinin potansiyel enerji (EP) - tepkime koordinatı (TK) grafiği aşağıdakilerden hangisidir?


7. Tepkime entalpilerinin toplanabilirliği olarak ifade edilen yasa aşağıdakilerden hangisidir?


Kimyasal tepkimeye ait potansiyel enerji - tepkime koordinatı grafiği aşağıda verilmiştir.

Buna göre modellerle gösterilen maddelerden hangisi aktifleşmiş komplekstir?


Kimyasal bir tepkimeye ait potansiyel enerji - tepkime koordinatı grafiği yukarıda verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


10. Aşağıdakilerden hangisi homojen faz tepkimesidir?


11. Sabit hacimli bir kapta gerçekleşen H₂(g) + CI₂(g) → 2HCI(g)

tepkimesinin hızı aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulandığında azalır?


12. Tek basamakta gerçekleşen A(g) + 2B(g) + C(k) → D(g)

tepkimesinin hız bağıntısı aşağıdakilerin hangisidir?


13. Tek basamakta gerçekleşen PCl₅(g) → PCl₃(g) + Cl₂(g) tepkimesinde PCl₅’in başlangıç derişimi 2.10⁻² M iken tepkimenin başlangıç hızı 4.10⁻⁵ M/s’dir.

Buna göre hız sabitinin değeri aşağıdakilerin hangisidir?


14. Aşağıdaki hâl değişimlerinin hangisinde maddenin düzensizliği artar?


15. 2SO₃(g) ⇌ 2SO₂(g) + O₂(g)

tepkimesinin basınç cinsinden denge sabitinin (Kp) derişim cinsinden denge sabiti (Kd) değeri nedir?


Sabit sıcaklıkta H₂(g) + CI₂(g) ⇌ 2HCI(g) tepkimesi yukarıdaki pistonlu kapta dengededir.

Sıcaklık değiştirilmeden piston yukarı çekilip tekrar dengenin kurulması sağlandığında ilk duruma göre aşağıdakilerden hangisi azalır?


17. 25 °C sıcaklıkta H⁺ iyonları derişimi 10⁻⁵ M olan çözeltinin pH değeri hangisidir?


Asidin suda iyonlaşması şekilde modellerle gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Kuvvetli asit - baz titrasyonu deneyi için şekildeki düzenek hazırlanıyor.

Erlenmayerde 25 °C’ta bulunan HCI asit çözeltisinin üzerine büretten kontrollü şekilde NaOH çözeltisi ilave ediliyor.

Buna göre deney sırasında erlenmeyardeki çözeltinin pH değişimine ilişkin grafik aşağıdakilerden hangisidir?


20. Belirli bir sıcaklıkta çözünürlüğü 10⁻⁴ M olan AgCI tuzunun çözünürlük çarpımı (Kçç) hangisidir?

Açık Lise Seçmeli Kimya 2 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 2. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Seçmeli Kimya 2 Açık Lise Test Çöz

‘’Seçmeli Kimya 2 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Seçmeli Kimya 2 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 2. DÖNEM

Seçmeli Kimya 2 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2020 YILI Seçmeli Kimya 2 dersi 2. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Seçmeli Kimya 2 dersi 2. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2020 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Seçmeli Kimya 2 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 2. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Seçmeli Kimya 2 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Seçmeli Kimya 2 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Seçmeli Kimya 2 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR