Seçmeli Kimya 3

2019 YILI 3. DÖNEM
admin
Kasım 2, 2023
130 views

Açık Lise Seçmeli Kimya 3 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 3. dönem


1.Cu+H2SO4 → CuSO4+SO2+ H2O
Yukarıda verilen redoks tepkimesinde H2SO4 bileşiği Cu atomunun yükseltgenme basamağını 0’dan hangi değere değiştirmiştir?

2. C(k) + O2(g) → CO2(g)
Yukarıda verilen tepkime ile ilgili,
I. C katısı yükseltgenmiştir.
II. Redoks tepkimesidir.
III. O2 gazının yükseltgenme basamağı -2’dir.
yargılarından hangileri doğrudur?

3.
Aşağıda verilen iyon ve bileşiklerde altı çizili elementlerden hangisinin yükseltgenme basamağı diğerlerinden farklıdır?

4. Elektrokimyasal pilin yarı hücrelerindeki yük denkliğini sağlamak için içerisinde genellikle KNO3, NaCl gibi çözeltilerin bulunduğu ters U şeklindeki borunun kullanıldığı sisteme _________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılen yere seçeneklerde verilenlerden hangisi getirilmelidir?

5.
Şekildeki elektrokimyasal pil düzeneği çalışırken Zn elektrodunun kütlesi zamanla azalmaktadır.
Buna göre bu elektrokimyasal pil düzeneğinin anot yarı hücresinde gerçekleşen tepkime seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

6. Cu – Ag pilinin şematik olarak gösterimi aşağıda verilmiştir.
Cu(k) / Cu2+(1M) // Ag+(1M) / Ag(k)
Buna göre seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

7. Fe2+ iyonunun indirgenme yarı tepkimesi ve standart indirgenme potansiyeli aşağıda verilmiştir.
Fe2+(suda) + 2e → Fe(k) E°ind. = -0,44V
Buna göre,
2Fe(k) → 2Fe2+(suda) + 4e-
tepkimesinin E°yük değeri kaç volttur?

8.
Metallerden yapılmış kaplara belirtilen iyonların çözeltileri konulmuştur.
Yukarıda gösterilen I ve >II. kaplarda tepkime gerçekleşirken III. kapta tepkime gözlenmemiştir.
Buna göre metallerin aktiflik sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

9.
Yukarıda verilen pil tepkimesinin pil potansiyelini arttırmak için seçeneklerdeki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?

10.
Yukarıdaki elektrokimyasal pildeki A kabına bir miktar K2S katısı eklenip çözündüğünde pil potansiyeli aşağıda verilen değerlerden hangisi olabilir?
(ZnS suda az çözünür.)

11. Lityum iyon pilleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

12. Bazı metallerin aktiflik sırası Al > Zn > Fe > Ni > Cu şeklindedir.
Buna göre Zn metalinden yapılmış bir bisikletin parçasını korozyondan korumak için katodik koruma yöntemine göre sıralamada verilen metallerden hangisi seçilmelidir?

13. Aşağıda molekül formülleri verilen bileşiklerden hangisinin basit formülü diğerlerinden farklıdır?

14. C ve H elementlerinden oluşan bir bileşiğin 0,1 molü yeterli miktarda O2 gazı ile tamamen yakılmakta ve yanma sonucu normal koşullarda 6,72 L CO2 ve 7,2 g H2O gazları oluşmaktadır.
Buna göre bu bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?
(H: 1 g/mol, O: 16 g/mol)

1. Aşağıda verilen karbonun allotroplarından hangisinin kullanım alanı yanlıştır?
Karbonun allotropları <-----> Kullanım alanları

16.
N2 molekülünün Lewis formülü hangi seçenekte doğru verilmiştir?
(7N)

17.
Aşağıda verilen bileşiklerin hangisinde karbon atomlarının oluşturduğu hibritleşme türünde hibrit orbitalinin s karakteri daha fazladır?

1.
VSEPR gösterimi AX3 olan ve molekül geometrisi düzlem üçgen olarak adlandırılan bileşik aşağıdakilerden hangisidir?

19. Merkez atomu periyodik sistemin ikinci periyodunda bulunan moleküllerin VSEPR gösterimleri seçeneklerde verilmiştir.
Buna göre moleküllerin hangisinin bağ açısı en fazladır?

20. Aşağıdaki şemada asetilen molekülündeki sigma ve pi bağlarının oluşumu gösterilmektedir.
Buna göre molekülde kaç tane pi(π) bağı oluşmuştur?

Açık Lise Seçmeli Kimya 3 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 3. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Seçmeli Kimya 3 Açık Lise Test Çöz

‘’Seçmeli Kimya 3 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Seçmeli Kimya 3 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 3. DÖNEM

Seçmeli Kimya 3 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI Seçmeli Kimya 3 dersi 3. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Seçmeli Kimya 3 dersi 3. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Seçmeli Kimya 3 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 3. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Seçmeli Kimya 3 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Seçmeli Kimya 3 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Seçmeli Kimya 3 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR