Seçmeli Kimya 3

2020 YILI 1. DÖNEM
admin
Kasım 2, 2023
153 views

Açık Lise Seçmeli Kimya 3 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 1. dönem


1. Aşağıdakilerden hangisi redoks tepkimelerinde yaygın olarak kullanılan indirgen maddelerden biridir?


2. Aşağıdaki maddelerde oksijen –2, hidrojen ise +1 yükseltgenme basamağına sahiptir.

Buna göre verilen maddelerden hangisinde altı çizili elementin yükseltgenme basamağı diğerlerinden farklıdır?


Şekildeki gibi bir bakır kaşık AgNO3 çözeltisine batırılıp bir süre bekletildiğinde kaşık yüzeyinde ince tabaka halinde gümüş kaplandığı görülür.

Buna göre kapta gerçekleşen yükseltgenme yarı tepkimesi aşağıdakilerden hangisidir?


4. Elektrokimyasal pillerin katot yarı hücresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


Elektrokimyasal pil çalışırken elektronlar iletken tel yardımıyla dış devreden şekilde gösterildiği gibi akmaktadır.

Buna göre bu pilin şematik gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?


6. Fe²⁺(suda) + 2e⁻ → Fe(k) tepkimesinin standart indirgenme potansiyeli (E°ind.) – 0,44 V’tur.

Buna göre,

2Fe²⁺(suda) + 4e⁻ → 2Fe(k)

tepkimesinin E°ind. değeri kaç Volttur?


7. X, Y ve Z metallerinin indirgenme yarı tepkimeleri aşağıda verilmiştir. Bu metallerin aktiflik sıralaması X > Y > Z şeklindedir.

X⁺² + 2e⁻ → X E°ind. = –0,440 V

Y⁺² + 2e⁻ → Y E°ind. = 0,337 V

Z⁺² + 2e⁻ → Z

Buna göre X ve Y metallerine ait standart indirgenme potansiyelleri dikkate alındığında Z metalinin E°ind. değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?


8. Galvanik piller ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


9. Günlük hayatta kullanılan metallerin korozyondan korunması için aşağıdaki önerilerden hangisi uygun değildir?


Yukarıda bir elektrokimyasal pil düzeneği ve bu pilin yarı tepkimelerinin indirgenme potansiyelleri verilmiştir.

Bu elektrokimyasal pil ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


11. Bir organik bileşiğin sadece molekül formülü bilindiğine göre aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?


12. Basit formülü CH2O olan bir bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir?


13. Genel formülü CnH₂n₂O2 olan bir organik bileşiğin molekül kütlesi 62 g/mol olduğuna göre bileşikteki “n” değeri kaçtır? (C:12, H:1, O:16)


14. • Siyah renktedir.

• Yumuşak yapıya sahiptir.

• Karbon atomları altıgen halkalar şeklinde dizilir.

• Kurşun kalem uçlarının yapımında kullanılır.

Özellikleri verilen madde, karbonun aşağıdaki allotroplarından hangisine aittir?


15. Aşağıdaki 2. periyot elementlerinden hangisinin Lewis yapısı yanlıştır? ( ₃Li, ₆C, ₇N, ₉F)


16. O₂ molekülünün Lewis formülü aşağıdaki gibidir.

┆O⠶O┆

Buna göre bu moleküldeki ortaklanmamış elektron çifti sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?


Yapı formülü verilen molekülde numaralandırılmış karbon atomlarından hangisinin hibritleşme türü diğerlerinden farklıdır?


BH₃ molekülünün geometrik yapısı düzlemsel olmasına karşın, atom sayısı aynı olan NH₃ molekülünün geometrik yapısı düzlemsel değildir.

NH₃ molekülünün düzlemsel yapıda olmadığını en iyi açıklayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

( ₅B, ₇N)


19. Aşağıda verilen moleküllerden hangisinin VSEPR gösterimi AX3 şeklindedir? ( H, Be, B, N, O)


20. Merkez atomu periyodik cetvelin ikinci periyodunda bulunan moleküllerin VSEPR gösterimleri seçeneklerde verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde bağ açısı en fazladır?

Açık Lise Seçmeli Kimya 3 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 1. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Seçmeli Kimya 3 Açık Lise Test Çöz

‘’Seçmeli Kimya 3 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Seçmeli Kimya 3 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 1. DÖNEM

Seçmeli Kimya 3 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2020 YILI Seçmeli Kimya 3 dersi 1. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Seçmeli Kimya 3 dersi 1. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2020 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Seçmeli Kimya 3 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 1. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Seçmeli Kimya 3 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Seçmeli Kimya 3 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Seçmeli Kimya 3 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR