1.Hz Muhammed’e (sav) ilk vahiy geldiğinde eşi Hatice O’na “Korkma, Allah’a yemin ederim ki, O hiçbir zaman seni utandırmaz çünkü sen akraba hakkına riayet edersin, doğru konuşursun; âciz olanların işini yüklenirsin. Fakiri doyurur, misafiri ağırlar, halka yardım edersin.”
Bu metinde Hz. Peygamber’in vahiyden önce de sahip olduğu özelliklerin hangisine değinilmemiştir?

2. “Sen onlara sırf Allah’ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi…”
(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)
Bu ayet dinin tebliğ edilmesinde aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

3. Hz. Peygamber İslam’a daveti ilk olarak, eşi Hz. Hatice’ye sonra amcası Ebu Talip’in oğlu Hz. Ali’ye ardından yıllarca kendisine hizmet eden azatlı kölesi Zeyd b. Harise’ye teklif etti. Sonrasında yakın arkadaşlarına ve Mekke halkına nihayet ulaşabildiği tüm insanlara tebliğde bulundu.
Hz. Peygamber’i bu şekilde bir sıralamayla tebliğe başlamasına yönlendiren ayet aşağıdakilerden hangisidir?

4. Hz. Muhammed’e (sav) inananların çoğunluğu Mekke’nin ileri gelenlerinden olmayıp fakir kimselerdi. Müşrikler, bu Müslümanlar ile “İçimizde Allah’ın lütfuna nâil olanlar bunlar mı?” diyerek alay ediyorlardı.
Aşağıdaki hadislerden hangisi müşriklerin bu tutumuna cevap niteliğindedir?

5. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Habeşistan’a göç etme nedenlerinden biri değildir?

6. Aşağıdaki sahabelerden hangisi Habeşistan’a hicret eden kafilenin başkanı ve sözcüsüdür?

7. • İslam’ı kabul etmeleri ile Müslümanlar daha da bir güç kazanmıştır.
• İkisi de Mekke’de cesaret ve kahramanlıklarıyla nam salmışlardır.
• Onların Müslüman olmasıyla müşriklerin baskısı nispeten azalmıştır.
Hakkında bilgi verilen sahabeler aşağıdakilerden hangisidir?

8. Hz. Peygamber’in “Hiç kimse inanmadığı zaman bana inanan o idi. Herkes müşrik iken o Müslümanlığı kabul etti. Benim hiçbir yardımcım yok iken o bana yardım etti.” sözüyle yâd ettiği yakını aşağıdakilerden hangisidir?

9. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’i Taif yolculuğuna çıkaran sebeplerden biri değildir?

10. Hz. Peygamber Birinci Akabe Biatı’ndan sonra Medinelilere İslam’ı anlatmak için aşağıdaki sahabelerden hangisini göndermiştir?

11. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav) hicret yolculuğunda uğradığı yerlerden biri değildir?

12. Hz. Peygamber, Medine’ye hicretinden kısa bir zaman sonra sosyal, siyasal ve askerî açıdan İslam toplumunun temelini oluşturacak olan bazı çalışmalar yapmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

13. • Gölgelik anlamına gelir.
• Yoksul, yetim ve kimsesizler kalırdı.
• Eğitim ve öğretim faaliyetleri yapılırdı.
Hakkında bilgi verilen yeri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

14. Ezan belirlenmeden önce namaza davet aşağıdakilerden hangisi ile yapılmıştır?

1. Ezanın sözleri ve ortaya çıkışı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

16. Medine’de imzalanan Vatandaşlık Sözleşmesi’ni ilk bozan Yahudi grup aşağıdakilerden hangisidir?

17. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in Medine’de alternatif bir pazar kurdurmasının sebepleri arasında yer almaz?

1. Hz. Peygamber Uhut Savaşı öncesinde “Kuşların cesetlerimizi didikleyip parçalamaya başladığını görseniz bile görev yerlerinizi terk etmeyin.” sözünü aşağıdakilerden hangisine söylemiştir?

19. “Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın; hani size ordular saldırmıştı da, biz onlara karşı bir rüzgâr ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah ne yaptığınızı çok iyi görmekteydi.”
(Ahzâb suresi, 9. ayet.)
Bu ayette işaret edilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

20. Aşağıdakilerden hangisi münafıklığı ile bilinir?

Açık Lise Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 2 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 2. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Peygamberimizin Hayatı 2 Açık Lise Test Çöz

‘’Peygamberimizin Hayatı 2 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Peygamberimizin Hayatı 2 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 2. DÖNEM

Peygamberimizin Hayatı 2 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI Peygamberimizin Hayatı 2 dersi 2. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Açık Lise Peygamberimizin Hayatı 2 dersi 2. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 2 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 2. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Peygamberimizin Hayatı 2 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Peygamberimizin Hayatı 2 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Peygamberimizin Hayatı 2 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR