1.Aşağıdakilerin hangisinde dil ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

2. Ankaranın(I) akşamlarına bayılıyordum.
Sanki(II) dünyayı dümdüz(III) bir kum sathı hâlinde(IV) örüyordu.
Bu parçanındaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

3. Üniversite yıllarında çeşitli dergilerde yayımlanan şiir ve yazılarıyla tanınan sanatçı; şiir, hikâye, günlük, roman, deneme, masal ve tiyatro gibi birçok türde eser vermiştir. Kendine has bir şiir diliyle imgeli, kapalı şiirler yazmıştır. İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam, Menziller gibi daha birçok eseri edebiyatımıza kazandırmıştır.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

4. • Divanü Lûgâti’t-Türk
• Kamus-ı Türkî
• Lehçe-i Osmanî
Aşağıdaki yazarlar verilen eserlerle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut bir kavram kullanılmıştır?

6. Kelimeler tek başlarına anlamlı olabildikleri gibi cümle içinde kullanılışlarına göre yeni anlamlar da kazanabilir. Örneğin keskin sözcüğü: (I) “Sonunda keskin bir taş kullanarak ipi kesti. (II) Masanın başında, keskin bakışlı, kıranta bir adam oturuyor. (III) Bir kadın sesiydi bu, ince ve keskin. (IV) En yakın dostlarının bile kusurlarını keskin bir dille yüzlerine vururmuş.” cümlelerinde farklı anlamlarda kullanılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki numaralanmış cümlelerde kullanılan “keskin” sözcüğünün anlamlarından değildir?

7. I. Kitabın ilk beş sayfasını okuyunuz.
II. Bu soruda ilk olarak çemberin alanını bulmalıyız.
III. Aruz ölçüsüyle şiirler yazmıştır.
IV. Olaylara bir de bu açıdan bakın.
Numaralanmış cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangileri terim anlamıyla kullanılmıştır?

8. Aşağıdakilerin hangisinde “ağaç” sözcüğü özel anlamda kullanılmıştır?

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti (?) yanlış kullanılmıştır?

10. İstanbul’un bir deniz(I) gibi hangi fikri, hangi aşkı(II), hangi anlamı, hangi rüyayı(III) meddücezirlendirdiğinin farkında mıyız?
Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi somut anlamlıdır?

11. Diyarbakır’da doğdu. Ortaöğrenimini Saint Joseph (Sen Josef) ve Galatasaray Liselerinde tamamladı. Çeşitli dergilerde çıkan ilk şiirleri, temiz dili ve yeni buluşlarıyla dönemin edebiyat çevrelerinde ilgi uyandırdı. Şiirlerini saf şiir anlayışına bağlı olarak kaleme aldı. Ömrümde Sükût, Otuz Beş Yaş, Düşten Güzel adlı nice eserleri edebiyat dünyasına kazandırdı.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

12. Küçürek (minimal) hikâye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

13. Denizciler koro hâlinde iyi dileklerini tekrarladılar.
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı kullanılmıştır?

14. (I) Taşkent’i yakından tanımak için sokağa çıktık. (II) Hava yağmurluydu. (III) Rastgele yürümeye başladık. (IV) Büyük ve güzel parklardan geçtik.
Bu parçanındaki numaralanmış cümlelerin hangisinde nicel anlamlı kelime vardır?

1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde millî edebiyat zevk ve anlayışını devam ettiren şairlerin ortak özelliklerinden değildir?

16. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız;
Hatırası bile yabancı gelir.
Hayata beraber başladığımız
Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir;
Gittikçe artıyor yalnızlığımız.

Bu dizeler şekil ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisine ait olabilir?

17. (I) Garipçiler, şiirde ölçü ve uyağa karşı çıkmışlardır. (II) Şiir dilinde edebî sanatlara başvurulmasını savunmuşlardır. (III) Onlara göre, görülen ve hissedilen şeyler herkesin kullandığı kelimelerle anlatılmamalıdır. (IV) Şiirde mısra ve parça güzelliğinden daha çok bütün güzelliği önemsenmelidir.
Bu parçanındaki numaralanmış cümlelerin hangisinde garip akımı ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

1. • Bu hareketi, “Garip” akımına tepki olarak ortaya koymuşlardır.
• Soyut betimlemelere ve uzak çağrışımlara dayanan şiirler yazmışlardır.
• Halka değil, aydınlara seslenmişlerdir.
• Eserlerinde daha çok şehir yaşamında kaybolan yalnız insanı ele almışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi özellikleri verilen sanatçılardan biri olabilir?

19. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi halk şiirinin temsilcilerinden değildir?

20. Ardahan’da doğmuştur. Günümüz saz şiirinin önde gelen temsilcilerindendir. Şiirlerinde aşk, hasret, tabiat gibi tema ve konuların yanında sosyal meseleleri de işlemiştir. Âşık makamlarını ve halk hikâyeciliğini bilir. Kendi deyişleri yanında usta malı eserler de söylemektedir. Ben Bir Şeyda Bülbül, Güzel Görünür, Gönül Bahçesi gibi eserleri kaleme almıştır.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 3 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 3 Açık Lise Test Çöz

‘’Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 3 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 3 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 1. DÖNEM

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 3 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 3 dersi 1. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 3 dersi 1. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 3 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 3 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 3 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 3 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR