1. (I) Dizüstü veya tablet bilgisayarınızı, cep telefonunuzu şarj etmenizin gerekmediğini düşünün. (II) Araştırmacılar geliştirilmekte olan bu pillerin şu anda kullanılanlardan daha verimli olacağını belirtiyor. (III) Bilim insanlarının üzerinde çalıştığı güneş pilleri, bunu sağlayabilecek gibi görünüyor. (IV) Bu güneş pilleri sayesinde binaların içinde ve bulutlu havalarda da çeşitli aygıtları şarj etmeye yetecek kadar elektrik enerjisi elde edilebilecek.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangilerinin yeri değiştirilirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur?


2. Antalya evleri, kayısı dalları ardında büyüyen harikulâde bir bitkidir. Kuşların öttüğü ilk saatlerde, nemli bir gecenin yumuşattığı tahtalar, çıplak ayakları ıslak bir Acem halısı gibi hızla okşarlar. Üstüne beyaz ve siyah çakıllarla şal örnekleri işlenmiş avlularda beyhude yem arayan alaca güvercinler vardır. İki erik ağacına gerilen salıncakta sabah, sallanır durur. Duvarların gölgesi henüz bütün bahçeyi kapladığı anlarda, evler küçük bir çam gibi lâkayt, serinliği tadarlar.

Bu parçada ağır basan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


3. Yaratışı alışveriş hâline getiren yazarlarla işim yok. İçten pazarlıklı edebiyat eserlerini daima kitaplığımdan uzak tuttum. Hele insana şu, dünyayı zehreden romanlara her zaman şüphe ile bakmışımdır. Hayatın acıları yetmiyormuş gibi onu, karartılmış yönleriyle bir de nefes darlığı veren romanlarda yaşamak çekilir şey midir? “Ama bunlar hayatta var!” İyi ya, hayatta varsa ne diye romana girsin? Yazar dediğin eseri öz duygularıyla inşa eder.

Böyle söyleyen bir yazarın aşağıdaki düşüncelerden hangisini savunması beklenemez?


4. Enstrüman çalmayı yeni öğrenenlere bir bakın. Gözleri, önlerindeki kâğıtlarda duran notalara kilitlenmiş, elleri enstrümanın üzerinde, parmakları gergin… Müziğin matematiğini yapıyorlar. Bir de ustalara bakın. Notalar kâğıdın üzerindeki karalamalardan ibaret değil, notalar uçuyor… Müziğin kendisini duyuyorsunuz.

Bu parçada ağır basan düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir?


5. Gümülcine’de doğar. 1927’de İstanbul Muallim Mektebini bitirir. Bir yıl Yozgat’ta öğretmenlik yaptıktan sonra, 1928’de Almanya’ya gönderilir. Yurda döndükten sonra çeşitli dergilerde çevirileri, yazı ve hikâyeleri basılır. 1946’da Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz’la Markopaşa gazetesini çıkarır. Kişi, olay, sonuç bağlantılarını ustaca ortaya koyan, etkili betimleme gücüyle geleneksel anlatım biçimlerine zenginlik katan bir yazardır. Toplumcu gerçekçi akımın önemli temsilcilerinden kabul edilir. “Kuyucaklı Yusuf” romanı, bu anlayışla yazılmış en başarılı örneklerdendir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?


6. Oğuz Atay - - - - yalnızlık, yabancılık ve acı çeken, toplumdan kaçan, herhangi bir çevreye uyum sağlayamamış entelektüel insanın romanını yazmıştır. Roman, eleştirel dili ve ironik anlatımıyla Türk romanında 1990’lı yıllarda öne çıkacak postmodern anlatıyı haber verir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


7. Toplumun kültürel değerlerini kurmacanın dünyasına taşıyan roman anlayışıdır. Sanatçılar, millî ve İslami duyarlıktan beslenir; tarihten, yaşama tarzından, inançlardan gelen unsurları eserlerinde işlerler. Bu anlayışla yazılan romanlarda genellikle klasik olay kurgusu, kronolojik zaman ve ilahi (hâkim/tanrısal) bakış açışı görülür.

Bu parçada sözü edilen roman anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?


8. Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrasında Türk romanında ağırlıklı olarak ele alınan konulardan değildir?


9. Aşağıdakilerden hangisi Cengiz Aytmatov’a ait değildir?


10. 1960’larda;

• oyun yazarlığı nicelik ve nitelik açısından bir durgunluk yaşar.

• Türk tiyatrosunun en parlak ve hareketli dönemlerinden biri yaşanır.

• akademik düzeyde tiyatro eğitimi yapılır, tiyatro sanatı konusunda bilimsel araştırmalar çoğalır ve tiyatro eleştirileri gelişir.

Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?


11. Kudüs’te doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdi. Edebiyat öğretmenliği, milletvekilliği, kültür ataşeliği ve öğretim üyeliği yaptı. Batı tekniği ile folklor ve halk malzemesini işlemek suretiyle millî tiyatroya ulaşmak istedi. Eserlerinde toplumsal değişimi, değerlerine yabancılaşmayı ele aldı. Geleneksel tiyatromuzdan esinlenerek yazdığı “Köşebaşı” ile tanındı.

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?


12. • Aksesuarlar ve dekor önemli yer tutar.

• Cümleler kısa, açık ve anlaşılırdır.

• Zaman ve mekân geçişleri müzik ve efekt kullanılarak yapılır.

Bu cümleler “radyo tiyatrosu” ile ilgili doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?


13. Aşağıdakilerden hangisi Orhan Asena’ya ait değildir?


14. ANU — (Yüzü bulutlanmış) Doğru, şimdiye dek hep biz yenildik İştar. Çünkü silahımızı seçemedik.

İŞTAR — (İşkilli) Ne demek istiyorsun?

ANU

(Kurnaz) Silah kavgaya göre seçilmeli. Bazen bir topuzun eğemediği bir başı, bir gülüş eğebilir.

İŞTAR — (Araştırıcı) Yani?

ANU — (Göğüs geçirir.) Yani biz kendimizi denedik İştar, sıra sende.

Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisine aittir?


15. Yazar, söz aldığında hem insanlığın adına konuşur hem insanlığa karşı. Bu, sorunların tek bir yanıtı olması gerektiğine inanıyorsak eğer hiç kuşkusuz açık bir tutarsızlık yansıtıyor. Gelgelelim toplumun, dolayısıyla da ancak toplum içinde var olabilen ve o toplum tarafından biçimlendirilen bireyin sorunları, tarihin bize durmadan anımsattığı gibi tek yanıta indirgenemiyor. Yunan tragedyalarındaki kahramanların yazgısı tanrısaldı, dolayısıyla kaçınılmazdı. Çağımızın anti-kahraman bireylerinin yazgısı ise alabildiğine dünyasal. Bu yüzden de hep bir ikilem yansıtıyor ve dram, şıklar arasındaki seçim zorluğu üzerinde temelleniyor.

Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisine örnektir?


16. Deneme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


17. Dünya edebiyatında deneme türünün ilk örneklerini veren yazar aşağıdakilerden hangisidir?


18. I. Dilin, dil ötesi işlevi kullanılır.

II. Herhangi bir dinleyici topluluğuna bir düşünceyi aşılamak amaçlanır.

III. Coşkulu ve edebî bir dille yapılır.

IV. Uzun ve anlaşılması güç cümleler kurulur.

Numaralanmış cümlelerden hangileri söylev ile ilgili söylenemez?


19. Türk edebiyatındaki ilk söylev aşağıdakilerden hangisidir?


20. Bir politikacının ulusal mecliste, kapalı mekânlarda veya açık alanlarda yaptığı söylev türü aşağıdakilerden hangisidir?

Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 2. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 Açık Lise Test Çöz

‘’Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 2. DÖNEM

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2020 YILI Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 dersi 2. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 dersi 2. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2020 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 2. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR