Siyer 1

2020 YILI 1. DÖNEM
admin
Ekim 21, 2023
22 views

1. “Andolsun ki Resulullah; sizin için, Allah`a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah`ı çokça zikredenler için güzel bir örnektir.

(Ahzâb suresi, 21. ayet)

Bu ayette altı çizili bölüm ile ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


2. Meğâzî ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


3. Çok sayıda kadim inançların yaşandığı Arap Yarımadası`nda Yahudilik hem kuzey hem de güney Arabistan`a girmiş olmasına rağmen Araplar arasında pek yayılmamıştır.

Bu durumun sebebi Yahudiliğin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile açıklanabilir?


4. • Zerdüşt`ün öğretileri ile oluşmuştur.

• Eski İran inanç ve geleneklerinin karışımıdır.

• Yönetici sınıf ve zenginlerin dini olarak tanınmıştır.

Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?


5. Cahiliye dönemi müşrik inancına göre aşağıdakilerden hangisi putlara yapılan ibadetlerin amaçlarından biri değildir?


6. “İbrahim ne Yahudi idi, ne de Hristiyan. Fakat o, Allah`ı bir tanıyan, hakka yönelen bir Müslümandı. Allah`a ortak koşanlardan da değildi.”

(Âl-i İmrân suresi, 67. ayet)

Bu ayette altı çizili bölüm ile ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


7. • Yemen`de kurulan bir devlettir.

• Başkent Me`rib`de baraj inşa etmişlerdir.

• Medeniyet sahibi ilk Arabistanlılar olarak kabul edilirler.

Bu bilgiler aşağıdaki devletlerden hangisi ile ilgilidir?


8. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi toplum yapısını oluşturan sosyal sınıflardan biri değildir?


9. • Çölde konargöçer olarak hayat yaşayan iyi birer savaşçılardır.

• Kabile içerisinde dayanışma ve geleneğe bağlılık güçlüdür.

• Günlük geçimlerini takas ve yağma ile sağlarlar.

Bu bilgiler aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?


10. Aşağıdakilerden hangisi haram aylardan biri değildir?


11. Kur`an-ı Kerim`de “ekin bitmeyen vadi” olarak nitelendirilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?


12. • Önemli işleri görüşmek üzere Dâru`n-Nedve`yi kurmuştur.

• Kureyş kabilesini toplayarak Kâbe`nin etrafına yerleştirmiştir.

• Hacıların su ve yemek ihtiyacının karşılanması hizmetinde bulunmuştur.

Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?


13. Yahudi kabilelerinden Benî Kurayza, Benî Kaynuka ve Benî Nadir`in kendileri için güvenli bölge olarak seçip yerleştiği şehir aşağıdakilerden hangisidir?


14. Hz. Peygamber`in “kendisinden sonra hiçbir peygamberin gelmeyeceği” anlamına gelen ismi aşağıdakilerden hangisidir?


15. Hz. Peygamber kaç yıl sütannesinin yanında kalmıştır?


16. Hz. Peygamber`in çok değerli deve sürüsüyle de olsa değişmeyeceğini söyleyerek daima övgü ile bahsettiği anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?


17. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber`in himayesinde kaldığı kişilerden biridir?


18. Kureyşlilerin İslam ile mücadele etmek için yapmış olduğu toplantıda Nadr bin el-Hâris; “Muhammed, daha gençken aranızda en doğru sözlü ve en fazla güvendiğiniz kimse idi. Nihayet saçlarına ak düşüp olgunlaştığında size bu getirdiği ile gelince siz ona sihirbaz dediniz. Hayır, o sihirbaz değildir.” demiştir.

Bu metinden Hz. Peygamber`in aşağıdaki sıfatlarından hangisine ulaşılamaz?


19. “Allah bana ondan daha hayırlısını vermemiştir. Herkes benim peygamberliğimi inkâr ederken o bana inandı. Herkes beni yalanlarken o beni tasdik etti. İnsanlar mallarını esirgerken o malıyla beni destekledi.”

Hz. Peygamber bu sözleri aşağıdakilerden hangisi için söylemiştir?


20. • Asıl adı Şeybe`dir.

• Mekke`nin liderlerinden biridir.

• Uzun zamandır kaybolan zemzem kuyusunu oğlu Hâris ile yeniden açmıştır.

Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Açık Lise Siyer 1 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 1. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Siyer 1 Açık Lise Test Çöz

‘’Siyer 1 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Siyer 1 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 1. DÖNEM

Siyer 1 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2020 YILI Siyer 1 dersi 1. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Açık Lise Siyer 1 dersi 1. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2020 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Siyer 1 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 1. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Siyer 1 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Siyer 1 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Siyer 1 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR