Siyer 2

2019 YILI 2. DÖNEM
admin
Ekim 27, 2023
97 views

Açık Lise Siyer 2 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 2. dönem


1.Aşağıdakilerden hangisi peygamberliği ifade eden kavramlardan biri değildir?

2. Peygamberlerin Allah’tan aldıkları vahyi, emir ve yasakları insanlara bildirme görevine ne ad verilir?

3. “Hâtemü’l-Enbiyâ” olarak nitelendirilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

4. I. Kâbe’de nazil olmuştur.
II. Hz. Peygamber kırk yaşında iken gelmiştir.
III. 610 yılının ramazan ayında indirilmiştir.
IV. Müddessir suresinin 1-5. ayetleridir.
Numaralandırılmış bilgilerden hangileri Hz. Muhammed’e (sav.) gelen ilk vahiy ile ilgili değildir?

5. “Ey Muhammed! Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et…”
(Nahl suresi, 125. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

6. • İslam’ın ilk davet merkezidir.
• Hz. Peygamber, ashabına burada Kur’an ve dini bilgiler öğretmiştir.
• Dikkat çekmeden insanlarla temas kolaylığı sağlayan bir mekân olma özelliğine sahiptir.
Hakkında bilgi verilen yer aşağıdakilerden hangisidir?

7. Hz. Peygamber zamanında yaşamış, Müslüman olarak Hz. Peygamber’i görmüş, onun sohbetinde bulunmuş ve yine Müslüman olarak ölmüş kimselere _________ denir.
Tanımdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

8. Aşağıdakilerden hangisi Mekke’de İslam’ı kabul edenlerin genel özelliklerinden biri değildir?

9. Mekke müşrikleri, İslam davetine duydukları kin ve öfkeyi düşmanlık şeklinde ortaya koydular. Müslümanlara her türlü tahrik, alay, eziyet ve işkenceden geri durmadılar. Bütün bunlara rağmen duruşlarını bozmayan Müslümanlar daima sabır ve kararlılıkla hareket ettiler.
Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin bu tutum ve davranışlarına maruz kalan Müslümanlardan biri değildir?

10. Hz. Muhammed (sav.) özellikle Mekke’de baskı altında kalan müminlere, “Habeş toprağında yanında hiçbir kimsenin zulme uğramayacağı bir kral vardır. Orası doğruluk yurdudur. Allah bir kapı açıncaya kadar oraya gidiniz” teklifinde bulunmuştur.
Hz. Muhammed’in (sav.) bahsetmiş olduğu bu kral aşağıdakilerden hangisidir?

11. Beş vakit namaz aşağıdaki olayların hangisinde farz kılınmıştır?

12. “Muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah’a biat etmektedirler. Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah ile olan ahdine vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükâfat verecektir.”
(Fetih suresi, 10. ayet)
Bu ayette geçen “biat” kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

13. Hz. Peygamber Mescid-i Nebi’nin inşası tamamlanıncaya kadar aşağıdaki sahabelerden hangisinin evinde misafir olmuştur?

14. Aşağıdakilerden hangisi Yesrib’e hicretin sonuçlarından biri değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Medine dönemindeki teşrî hükümlerden biri değildir?

16. Hz. Peygamber’in hicretten sonra muhacirlerle ensar arasında yapmış olduğu kardeşlik antlaşmasıdır.
Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisi ile isimlendirilmektedir?

17. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Medine Sözleşmesi ile ilgili değildir?

1. Hz. Peygamber’in onayı ile sabah ezanına “namaz uykudan hayırlıdır” anlamına gelen “es-salâtü hayrun mine’n-nevm” sözünü ekleyen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

19. Ey Allah’ım! İşte Kureyş kibir ve gururla geldi. Sana meydan okuyor, peygamberini yalanlıyor. Ey Allah’ım! Peygamberlere yardım sözünü, bana da özel olarak zafer vaadini yerine getirmeni senden diliyorum. Eğer şu bir avuç Müslüman yok olursa sana ibadet eden hiç kimse bulunmayacaktır.
Hz. Peygamber, bu duayı hangi savaşın öncesinde yapmıştır?

20. Hz. Muhammed’in (sav.), Hendek Gazvesi’nde Selmân-ı Fârisi’nin önerdiği savaş taktiğini kabul edip uygulaması, onun hangi yönüne örnek oluşturur?

Açık Lise Siyer 2 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 2. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Siyer 2 Açık Lise Test Çöz

‘’Siyer 2 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Siyer 2 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 2. DÖNEM

Siyer 2 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI Siyer 2 dersi 2. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Siyer 2 dersi 2. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Siyer 2 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 2. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Siyer 2 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Siyer 2 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Siyer 2 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR