Sosyoloji 1

2020 YILI 2. DÖNEM
admin
Kasım 4, 2023
200 views

Açık Lise Sosyoloji 1 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 2. dönem


1. Toplumsal olgu, her zaman ve her yerde olabilecek, yeri, zamanı, yapanı belli olmayan durumları ifade eder. Genel ve soyuttur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal olgudur?


2. Kurum; nesiller boyu devamlılık gösterip kalıcı nitelik kazanan düşünceler, davranışlar, değerler, normlar, maddi ögeler (binalar, mallar vb.), işaretler, bayrak ve rozet gibi simgelerden oluşan bütündür.

Bu açıklamadan hareketle aşağıdakilerden hangisi kurumdur?


3. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal grupların işlevlerinden değildir?


4. Aşağıdakilerden hangisi F. Tönnies tarafından ortaya konulan cemiyet gruplarının özelliklerindendir?


5. Sosyoloji kavramını ilk kullanan ve bu nedenle sosyolojinin kurucusu olarak kabul edilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


6. “Doğruluğu kabul edilmiş genel bilgilerden özel bilgiler elde etme yolu” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


7. Araştırılan konu ile ilgili bilgi toplamak amacıyla yapılan karşılıklı konuşma şeklinde bilgi almayı sağlayan tekniktir. Genellikle kişi sayısının sınırlı olduğu araştırmalarda kullanılır.

Bu açıklama aşağıdaki veri toplama tekniklerinden hangisine aittir?


8. Radyo, televizyon,İnternet gibi iletişim araçları bireylerin toplum ile bütünleşmelerinde, toplumun bir parçası olmalarında ve yeni değerler edinmelerinde rol oynamaktadır. Ancak belirtilen iletişim araçlarının her zaman olumlu etkilerde bulunmayacağı, bireyleri olumsuz yönde de etkileyebileceği hiçbir zaman unutulmamalıdır.

Bu parçada sosyalleşmenin aşağıdaki unsurlarından hangisine değinilmiştir?


9. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal statülerin özelliklerindendir?


10. Aşağıdakilerden hangisi bireyin çabası sonucu elde ettiği kazanılmış statülerdendir?


11. Bireyin baskın olan anahtar statüsüne uygun olarak yaptığı davranışlara - - - - denir.

Bu tanımda boşluğa gelecek uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir?


12. Toplumdaki kişilerin içten bağlı oldukları ve kendilerini uymak zorunda hissettikleri ortak duygular, düşünceler, kurallar ve uygulamalara denir. Aileye bağlılık, misafirperverlik, dürüstlük, namus, bayrak, vatan, iyilik, özgürlük, yardımseverlik, adalet, dayanışma, sorumluluk gibi durumlar buna örnektir.

Bu açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir?


13. Aşağıdakilerden hangisi gücünü devletten alan, uyulması zorunlu, yaptırım gücü yüksek olan yazılı (resmî) normlardandır?


14. Aşağıdakilerden hangisi köy toplumsal yapısının özelliklerindendir?


15. Kızılderililerin, Amerikan yaşam tarzına alıştırılmaya çalışılması aşağıdaki toplumsal etkileşim tiplerinden hangisine örnektir?


16. Dikey hareketlilik, bireylerin gelir düzeylerinde, saygınlıklarında ve yaşam biçimlerinde belirgin ve önemli değişikliklere neden olan, alt tabakadan üst tabakaya veya üst tabakadan alt tabakaya geçiş biçimindeki değişmelerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi dikey hareketliliktir?


17. Toplumu oluşturan bireylerin yaşama biçimleri, servet, eğitim düzeyi, siyasal güç, prestij, mesleki statü ve gelirlerine göre hiyerarşik (aşamalı) olarak birbirinden farklılık gösteren sınıflar hâlinde sıralanması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?


18. Geçmişte ateşin kullanılması ve matbaanın icadı, makineleşmenin kentleşmeye olan etkisi gibi günümüzde de İnternet ve cep telefonu toplumsal ilişkiler, gündelik yaşam ve hatta inanışlar üzerinde etkili olduğu için toplumsal değişmeyi etkilemektedir.

Bu parçada toplumsal değişmeyi etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisi üzerinde durulmuştur?


19. Nüfus toplumsal değişimin en önemli unsurlarındandır. Nüfusun artışı ve hareketliliği, değişik unsurları etkileyerek toplumsal değişimde önemli bir rol oynar. Ayrıca bir toplumdaki genç ya da yaşlı nüfus dağılımı da toplumsal değişmeyi etkiler. Yaşlanan bir nüfusa sahip toplumlarda değişime açıklık azalmaktayken gençleşen bir nüfusa sahip olan toplumlarda değişime açıklık artmaktadır.

Bu parçada toplumsal değişmeyi etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisi üzerinde durulmuştur?


20. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal çözülmenin nedenlerinden biridir?

Açık Lise Sosyoloji 1 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 2. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Sosyoloji 1 Açık Lise Test Çöz

‘’Sosyoloji 1 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Sosyoloji 1 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 2. DÖNEM

Sosyoloji 1 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2020 YILI Sosyoloji 1 dersi 2. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Sosyoloji 1 dersi 2. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2020 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Sosyoloji 1 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 2. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Sosyoloji 1 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Sosyoloji 1 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Sosyoloji 1 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR