Sosyoloji 2

2019 YILI 1. DÖNEM
admin
Kasım 4, 2023
175 views

Açık Lise Sosyoloji 2 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem


1.• ‘‘Kültür, varlığımızın yapısını belirleyen sosyal bir süreçle öğrendiğimiz uygulama ve inançların, maddi ve manevi ögelerin birliğidir.’’ Edward Sapir
• ‘‘Kültür, bir toplumun tüm yaşam biçimidir.’’ Ralph Linton
• ‘‘Kültür, belli bir düşünceler sistemi ya da bütünüdür.’’ Clark Wisslier
Verilen kültür tanımlarından hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

2. Aşağıdakilerden hangisi manevi kültür öğesidir?

3. Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden değildir?

4. Kendi ülkenizden tamamen farklı olan bir ülkeye, yemeklerine, kültürüne, iklimine alışma döneminde yaşanan durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

5. Bireyin doğumuyla başlayan ve içinde yaşadığı toplumun kültürel öğelerini öğrenip benimsediği süreç aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

6. Maddi kültür unsurlarından biri olan cep telefonu hızla yaygınlaşmakta ancak onu kullanma görgüsü (manevi kültür) aynı hızda gelişmemektedir. Bunun sonucu olarak toplu mekânlarda cep telefonuyla yüksek sesle konuşulmakta, tiyatro gibi yerlerde cep telefonu kapatmaya özen gösterilmemektedir.
Sözü edilen durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?

7. • Tarih ve sosyal alanda yaptığı çalışmaları ve özellikle “Mukaddime’’ adlı eseri ile İslam dünyasında sosyolojinin kurucusu olmuştur.
• Modern sosyolojinin kurucusu olan A. Comte’a öncülük etmiştir.
Verilen bilgiler aşağıdaki İslam düşünürlerinden hangisine aittir?

8. Aşağıdaki Türk İslam düşünürlerinden hangisi felsefe ve tıp alanında çalışmalar gerçekleştirmiştir?

9. İnançlar ile insanların birlikte yaptıkları dinsel ayin ve ibadet şekillerini içine alan toplumsal kurumdur. Bu kurum, toplumda bireyler arasında dayanışmayı güçlendirir ve toplumun devamını sağlar. Cami, kilise, diyanet vakfı gibi alt kurumları vardır.
Verilen bilgiler aşağıdaki kurumlardan hangisine aittir?

10. Aşağıdakilerden hangisi aile kurumunun işlevleri arasında yer almaz?

11. Eşlerden her biri, diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.
Türk Medeni Kanunu’nun verilen maddesi aşağıdaki boşanma sebeplerinden hangisiyle ilgilidir?

12. Aşağıdakilerden hangisi eşin seçildiği gruba göre evlilik türlerinden biridir?

13. Bu aile tipi avcılık ve toplayıcılıkla geçimini sağlayan toplumların yerleşik yaşama geçmeleriyle ortaya çıkar. Kadın ön plandadır, otoritesi ve yetkisi geniştir. Bu aile tipinde ekonomik malların mülkiyeti kadına aittir. Aile yönetiminde, ana soyundan gelen bir erkek de etkindir.
Verilen bilgiler aşağıdaki aile türlerinden hangisine aittir?

14. Eğitimle ilgili değer, kural ve olaylar aşağıdaki kurumlardan hangisinin konu alanına uygun düşmektedir?

1. I. Eğitim millî olmalıdır.
II. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalıdır.
III. Halkın bilgisizliğinin giderilmesi amaçlanır.
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk’ün eğitim anlayışıyla ilgili doğru bilgilerdir?

16. Elde edilmesi için herhangi bir emek harcamaya gerek olmayan, gereksinimlerimize yetecek kadar bol olan mallara serbest mallar denir.
Buna göre;
I. hava,
II. güneş ışığı,
III. beyaz eşya
örneklerinden hangileri serbest maldır?

17. Aşağıdakilerden hangisi dayanıklı tüketim malıdır?

1. Doğadan alınan maddelerin yapısında, biçiminde, yerinde değişiklik yapmak için harcanan insan enerjisi aşağıdaki üretim öğelerinden hangisiyle adlandırılır?

19. Devlet, ülke adı verilen belirli bir toprak üzerinde yaşayan insan topluluklarının bir egemenlik anlayışı ve hukuku içinde siyasi iktidar altında örgütlenmesidir.
Verilen tanımda aşağıdaki unsurlardan hangisine değinilmemiştir?

20. Aşağıdaki yönetim biçimi ve anlamları eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

Açık Lise Sosyoloji 2 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Sosyoloji 2 Açık Lise Test Çöz

‘’Sosyoloji 2 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Sosyoloji 2 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 1. DÖNEM

Sosyoloji 2 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI Sosyoloji 2 dersi 1. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Sosyoloji 2 dersi 1. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Sosyoloji 2 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Sosyoloji 2 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Sosyoloji 2 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Sosyoloji 2 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR