1.Mustafa Kemal Atatürk harp okulu eğitimini aşağıdaki şehirlerden hangisinde tamamlamıştır?

2. Mustafa Kemal’in askerlik görevi sırasında Şam’da kurduğu cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

3. Aşağıdakilerden hangisi I. Balkan Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ne karşı savaşan devletlerden biri değildir?

4. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni kendi yanında savaşa sokmak istemesinin sebeplerinden biri değildir?

5. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra İngiltere’nin işgal ettiği İlk Osmanlı toprağı aşağıdakilerden hangisidir?

6. I. Dünya Savaşı sonrasında Milletler Cemiyeti Teşkilatı’nın kurulması kararı aşağıdaki konferanslardan hangisinde alınmıştır?

7. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nı bitiren barış antlaşmaları ile ilgili yanlış bir eşleştirmedir?

8. Aşağıdakilerden hangisi Kuvay-ı Milliye birliklerinin özelliklerinden biridir?

9. Milli Mücadele döneminde Türkler aleyhine basın ve yayın yoluyla yapılan olumsuz propagandaları engellemek amacıyla faaliyet gösteren milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

10. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa’ya 9. Ordu müfettişi olarak Samsun’a gönderilirken verilen görevlerden biri değildir?

11. • Yeni Türk devletinin kurulması yolunda atılan ilk adımdır.
• Millî Mücadele’nin amacı, gerekçesi ve yöntemi açıklanmıştır.
• Bir ihtilal beyannamesi özelliği gösterir.
Verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir?

12. Mustafa Kemal, Osmanlı Mebusan Meclisine Erzurum milletvekili olarak seçilmiş olmasına rağmen İstanbul’a gitmedi. Ankara’da görüştüğü milletvekillerinden bazı isteklerde bulundu.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in bu isteklerinden biri değildir?

13. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Millet Meclisi’ne karşı çıkan ayaklanmalara yönelik alınan önlemlerden biri değildir?

14. Tekâlif-i Millîye Emirleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yayınlanmıştır?

1. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile yeni Türk Devleti’nin varlığı ve bağımsızlığı tüm dünya tarafından kabul edilmiştir?

16. _________ ilkesi, toplumdaki sınıf ve gruplara ayrıcalık tanımadığından sınıf mücadelesini reddeder. Böylelikle toplumun hiçbir ayrım gözetmeden karşılıklı dayanışma bilincinin gelişmesine ve ülke bütünlüğünün sağlanmasına en büyük katkıyı sağlar.
Bu bilgide boş bırakılan yere aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi gelmelidir?

17.
Yukarıdaki tabloda numaralandırılmış inkılapların Atatürk ilkeleriyle eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru olarak yapılmıştır?
1 <----> 2 <-----> 3

1. Cumhuriyet Dönemi’nde üniversite reformu ile kapatılan Darülfünun’un yerine aşağıdaki okullardan hangisi kurulmuştur?

19. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi yeni Türk Devleti’nin ekonomi politikasını belirleme ve ülkeyi kalkındırma amacına yöneliktir?

20. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde sağlık alanında çıkarılan kanunlardan biridir?

Açık Lise T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 3. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Açık Lise Test Çöz

‘’T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 3. DÖNEM

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 dersi 3. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Açık Lise T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 dersi 3. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 3. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR