1.Müçtehit, İslam hukukunun ana kaynakları olan Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in sünneti ile bunlardan hüküm çıkarma prensiplerini kullanır. Müçtehidin bu gayreti _________ adı verilen ilim dalının ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

2. Teklif ehli sayılabilmenin şartı aşağıdakilerden hangisidir?

3. “Zaruretler, memnu olan şeyleri mübah kılar.” ilkesi ile aşağıdakilerden hangisi ifade edilmektedir?

4. Aşağıdakilerden hangisi İslam’da suça verilen cezaların amaçlarından biri değildir?

5. Ayet ve hadis metinlerini ifade etmek için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

6. Aşağıdakilerden hangisi icma sonucu ortaya çıkan uygulamalardan biridir?

7. İslam hukukuna göre aşağıdakilerden hangisi suça verilecek cezanın niteliğini değiştirmede etkili olan durumlardan biri değildir?

8. Devlet, toplum hizmetlerinin gerçekleştirilmesi sebebiyle yapmayı düşündüğü hastane, okul, cami gibi yapılar için özel bir mülkiyeti toplumun hizmetine kazandırabilir.
Bu durum İslam hukukunun aşağıdaki temel ilkelerinden hangisine örnek oluşturmaktadır?

9. Akıllı ve kültürlü olmakla kazanılan, beşeri münasebetlerde hoşgörülü, bağışlayıcı ve medeni davranışlar sergilemeyi sağlayan ahlaki erdemi ifade eder.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

10. “De ki: Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin…’’
(Zümer Suresi, 53. ayet)
Bu ayette altı çizili bölümde müminlere tavsiye edilen davranış aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

11. Aşağıdakilerden hangisi her Müslümanın Kur’an-ı Kerim’e karşı görevlerinden biri olamaz?

12. “En çok seven, en çok sevilen ve sevginin kaynağı’’ gibi anlamlarına gelen Allah’ın ismi aşağıdakilerden hangisidir?

13. Aşağıdaki ayetlerden hangisi müminlerin Hz. Muhammed’e (sav) duyması gereken sevgiyi ifade etmektedir?

14. İslam ahlakının amaçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

1. Allah, Kur’an’da içkinin haram olduğunu bildirmiştir. İslam âlimleri de bu bilgiye dayanarak aklın kullanımına engel olan ve sarhoş edici özelliği bulunan benzer bütün maddelerin haram olduğu hükmüne varmışlardır.
İslam âlimlerinin bu hükmü aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturmaktadır?

16. • İmam Şafii tarafından yazılmıştır.
• Fıkıh usûlü alanında yazılan ilk eserdir.
• Günümüze kadar gelmiş ve Türkçe tercümesi yapılmıştır.
Hakkında bilgi verilen kitap aşağıdakilerden hangisidir?

17. “Evlenme ve boşanma’’ fıkıh ilminin aşağıdaki konularından hangisinin içinde yer alır?

1. “… Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır…’’
(Hucurât Suresi, 13. ayet)
Bu ayet ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

19. “Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir.”
(Hucurât Suresi, 12. ayet)
Bu ayette İslam’da yasaklanan davranışlardan hangisine değinilmemiştir?

20. Aşağıdakilerden hangisi “İslam’’ kelimesinin içerdiği manalardan biri değildir?

Açık Lise TEMEL DİNİ BİLGİLER 2 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 2. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

TEMEL DİNİ BİLGİLER 2 Açık Lise Test Çöz

‘’TEMEL DİNİ BİLGİLER 2 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise TEMEL DİNİ BİLGİLER 2 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 2. DÖNEM

TEMEL DİNİ BİLGİLER 2 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI TEMEL DİNİ BİLGİLER 2 dersi 2. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Açık Lise TEMEL DİNİ BİLGİLER 2 dersi 2. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise TEMEL DİNİ BİLGİLER 2 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 2. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok TEMEL DİNİ BİLGİLER 2 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

TEMEL DİNİ BİLGİLER 2 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

TEMEL DİNİ BİLGİLER 2 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR