Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 3 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 1. dönem


1. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında ölçüt değildir?


2. Allah adın zikredelim evvela
Vacib oldur cümle işde her kula
Allah adın her kim ol evvel ana
Her işi asan ider Allah ana

Bu dizeler şekil ve içerik bakımından değerlendirildiğinde aşağıdaki dönemlerin hangisine ait olabilir?


3. Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge Kağanı, bu zamanda oturdum. Sözümü tamamiyle işit. Bilhassa küçük kardeş yeğenim, oğlum, bütün soyum, milletim, güneydeki Şadapıt beyleri, kuzeydeki Tarkat, buyruk beyleri, Otuz Tatar…”

Bu parça Türk dilinin aşağıdaki tarihsel dönemlerinin hangisine aittir?


4. I. Arap

II. Uygur

III. Latin

IV. Göktürk

Türklerin kullandığı bu alfabelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?


5. Asıl metin:
Ulşıp eren börleyü
Yırtıp yaka urlayu
Sıkrıp üni yurlayu
Sıgtap közi örtülür
Günümüz Türkçesiyle:
Uludu erler kurtça
Bağırıp yırttılar yaka
Çığırdılar ıslıkla
Yaştan gözler örtülür

Bu dizeler şekil ve içerik bakımından değerlendirildiğinde aşağıdakilerin hangisine aittir?


6. • Kutadgu Bilig

• Yusuf ile Züleyha

• İskendername

• Harname

Bu eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


7. Şunça kuşdan kim bu yola girdiler
Bir otuz kuş kûh-ı Kaf’a irdiler

Her kim ol bu yola girdi serseri
Olmadı Gülşehri anuñ rehberi

Bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


8. Aşağıdaki sanatçı‒eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


9. Aşağıdakilerin hangisinde fiilimsi yoktur?


10. “Doktorlar, yaralının durumu hakkında hiçbir şey söylemedi.” cümlesindeki “yaralı” sözcüğü “yaralı insan” tamlamasındaki “insanın” yerini tutmuştur.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde benzer bir kullanım vardır?


11. • Falaka

• Bomba

• Primo Türk Çocuğu

• Pembe İncili Kaftan

Bu eserlerin türü aşağıdakilerden hangisidir?


12. Oğuz Türklerinin diğer Türk boylarıyla ve Rum, Abaza, Gürcülerle yaptıkları savaşlar anlatılır. 12 ve 13. yy.da oluşmaya başlamış, 15. yy.da yazıya geçirilmiştir. Olaylar nesir, kahramanların duygu ve düşünceleri ise nazımla dile getirilmiştir. Arı bir dil kullanılmış ve olağanüstü olaylara yer verilmiştir.

Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?


13. Asıl metin:
Öpkem kelip ogradım
Arslanlayu kökredim
Alplar başın togradım
Emdi meni kim tutar
Günümüz Türkçesiyle:
Öfkelenip dışarı çıktım
Arslan gibi kükredim
Yiğitler başını doğradım
Şimdi beni kim tutabilir

Asıl metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


14. • Basa aydım emdi bu Ay Toldı’nı Anıngdın yaruyur ıduk kut küni

• Basa aydım emdi kör Ögdülmişig Ukuş atı ol bu bedütür kişig

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


15. Bre ağalar bre beğler
Ölmeden bir dem sürelim
Gözümüze kara toprak
Dolmadan bir dem sürelim

Bu dizeler aşağıdaki nazım şekillerinden hangisine aittir?


16. Dinî-tasavvufi halk edebiyatında Allah’ı övmek, ona yalvarmak için yazılır. Özel bir ezgiyle söylenir. Hecenin 7, 8 veya 11’li kalıbı kullanılır. Divan edebiyatındaki tevhid ve münacaatın karşılığı sayılır.

Bu parçada sözü edilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?


17. • Kasidelerin fahriye bölümü, kasidenin sunulduğu kişinin övüldüğü bölümdür.

• Gazelin ilk beytine “matla”, son beytine “makta”, en güzel beytine “beytü’l gazel” denir.

• Nedim, şarkı nazım şeklinin en ünlü şairlerindendir.

Bu cümleler doğru‒yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?


18. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili söz gruplarından hangisi belirtisiz isim tamlamasıdır?


19. • Ergenekon

• Yaratılış

• Göç

Aşağıdakilerden hangisi verilen destanların herhangi biriyle eşleştirilemez?


20. Aşağıdakilerden hangisi masal ve efsanenin ortak özelliğidir?

Açık Lise TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 1. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 Açık Lise Test Çöz

‘’TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 1. DÖNEM

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2020 YILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 dersi 1. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 dersi 1. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2020 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 3 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 1. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR