1. 4 ünlü ve 34 ünsüz olmak üzere toplam 38 harften oluşur. Sağdan sola yazılır. Türklerin kullandığı ilk alfabe olarak kabul edilir.

Bu parçada sözü edilen alfabe aşağıdakilerden hangisidir?


2. Kutadgu Bilig’de Ögdilmiş (Övülmüş) karakteri ile temsil edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


3. Aşağıdaki parçalardan hangisinde diğerlerinden farklı bir bakış açısı kullanılmıştır?


4. Otuzla kırk arası, yüzü kırış kırış biridir bizim köydeki Memet. Kalın kaşları altında maviş maviş gözler... Her biri nazar boncuğu. Heybesi bacaklarının arasında. Olura olmaza sırıtır. Poturu, sakosu lacivert. Başındaki kasket de lacivert. Bu hep böyledir.

Bu parçada hikâyenin yapı unsurlarından hangisine yer verilmemiştir?


5. • Bir şehr-i Istanbul ki bî-misl ü behâdır Bir sengine yekpâre Acem mülkü fedadır

• Ruhumu eritip de kalıpla dondurmuşlar Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar

• İstanbul deyince aklıma bir masal gelir Bir varmış bir yokmuş.

• Ne kadar âlem-i devr etse sipihr Bulmaz İstanbul’a benzer bir şehr

Bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


6. Aşağıdakilerden hangisi Türk halk edebiyatının geleneklerinden biridir?


7. Dirse Han der: Bayındır Han benim ne eksikliğimi gördü, kılıcımdan mı gördü, soframdan mı gördü; benden aşağı kimseleri ak otağa, kızıl otağa kondurdu, benim suçum ne oldu ki kara otağa kondurdu?

Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmıştır?


8. Ramayana Destanı aşağıdakilerden hangisine aittir?


9. - - - -, İran edebiyatından alınmış nazım biçimidir. Bu nazım biçimiyle her çeşit konu işlenebilir. Beyitlerden oluşan bu nazım biçiminde uyak düzeni aa, bb, cc… şeklindedir, beyit sayısı sınırsız olduğundan aruzun kısa kalıpları kullanılır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


10. Lavanta kokuları gelir uzak mahallerden Yel estikçe sıra sıra kavaklar sallanır, Bir fakirlik, bir yalnızlık, bir gurbet İnsan nasıl olsa katlanır.

Bu dörtlüğe hâkim olan ana duygu aşağıdakilerden hangisidir?


11. Haydi küçük( ) Ananı daha fazla bekletme( ) Şunu al da beraberce yersiniz( ) dedi( )

Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?


12. Aşağıdakilerden hangisi koşuk için söylenebilir?


13. Kalenin ardı tandır
I

Yandır Allah’ım yandır
II

Beni güvercin eyle
III

Yâr bahçesine kondur
IV

Bu dizelerdeki numaralanmış sözlerden hangisi belirtisiz isim tamlamasıdır?


14. Köroğlu’yum medhim merde yeğine Koç yiğit değişmez cengi düğüne Sere serpe gider düşman önüne Ölümü karşılar meydan içinde

Bu koşmanın konusuna göre türü aşağıdakilerden hangisidir?


15. Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerindendir?


16. Allah ona devlet üstüne devlet vermiş, dünyalık üstüne dünyalık vermiş ama gel gelelim yerini, yurdunu (I)tutacak bir evlat vermemiş; bu yüzden yaşı başı (II)ilerleyince gamı, kasveti artmış, (III)düşündükçe düşünür olmuş; (IV)kalkarak obanın her köşesini geziyormuş.

Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi zarf-fiil değildir?


17. Aşağıda verilen cümlelerdeki altı çizili tamlamalardan hangisi diğerlerinden farklıdır?


18. Aşağıdakilerden hangisi yapma destana örnektir?


19. Gidene bak gidene

Güller sarmış dikene

Mevlâ sabırlar versin

Gizli sevda çekene

Bu mâni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


20. I. Boccacio, hikâyeye bugünkü anlamda ilk edebî kimlik kazandıran yazardır.

II. Türk edebiyatında batılı anlamda ilk hikâye örneğini Sami Paşazâde Sezai vermiştir.

III. Türk edebiyatının bugünkü anlamda ilk hikâye örneği “Letaif-i Rivâyat” adlı eserdir.

Bu cümleler “hikâye” ile ilgili doğruyanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

Açık Lise TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 2. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 Açık Lise Test Çöz

‘’TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 2. DÖNEM

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2020 YILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 dersi 2. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Açık Lise TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 dersi 2. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2020 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 3 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 2. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR