1. • Victor Hugo

• Givoanni Boccacio

• Miguel de Cervantes

Bu sanatçılar aşağıdaki eserlerle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?


2. (I) Tanzimat Dönemi`ndeki eserler roman türünün ilk örnekleri olduğu için teknik yönden kusurludur. (II) Bu dönemde ortaya konan eserlerin amacı halkı eğitmekten çok, estetik zevk oluşturmaktır. (III) Eserlerde romantizm akımının esasları yansıdığı için uzun betimlemelere yer verilmiştir. (IV) Yazarlar kendi kişiliklerini gizlememişler olayın akışını bozarak görüşlerini söylemişlerdir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde Tanzimat`ın I. dönemi ile ilgili bilgi yanlışı vardır?


3. Bu dönemin yazarları eserlerinde genellikle görücü usulüyle evlilik, kölelik-cariyelik, tarihî olaylar, yanlış Batılılaşma gibi sosyal konuları işlemişlerdir. Araba Sevdası, Cezmi, Sergüzeşt adlı romanlar bu dönemde yazılmıştır.

Bu parçada sözü edilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?


4. Aşağıdaki kahraman‒eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


5. Servetifünun Dönemi romancılarından olan Mehmet Rauf, mensur şiir, hikâye, roman ve tiyatro türlerinde otuzdan fazla eser vermiştir. (I)Siyah İnciler, (II)Karabibik, (III)Sinekli Bakkal ve (IV)Vatan yahut Silistre eserlerinden birkaçıdır.

Bu parçada numaralanmış eserlerden hangisi sözü edilen sanatçıya aittir?


6. Aşağıdakilerden hangisi yüklemin türüne göre diğerlerinden farklıdır?


7. Aile büyüklerinden öğrenilen el sanatları, bu bölgede yaşayan insanlar için bir geçim kaynağı olmuş.

Bu cümlenin yapısına göre türü aşağıdakilerden hangisidir?


8. Gölge oyunundaki “Karagöz” ile aynı özelliklere sahip olan “Kavuklu” aşağıdakilerden hangisinin kahramanıdır?


9. Aşağıdakilerden hangisi “İbrahim Şinasi”ye ait değildir?


10. • Karagöz ve meddahta yazılı bir metin yoktur.

• Orta oyununda asıl konunun işlendiği bölüm mukaddimedir.

• Karagöz oyununda Çelebi, Zenne, Acem gibi tipler de yer alır.

Bu cümleler doğru‒yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?


11. Japon gelinler Türk yemeklerini öğreniyorlar. Bir Türk-Japon derneği de iki kültürün kaynaşması için çalışıyor. Sürekli yemek kursları, dil kursları ve öğrenci değişim programları düzenleniyor. Açılan yemek kurslarına Japon gelinlerden büyük ilgi var.

Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?


12. Babürşah`ın kaleme aldığı “Babürname” adlı eserin türü aşağıdakilerden hangisidir?


13. • Takvîm-i Vakâyi

• Cerîde-i Havâdîs

• Tercümân-ı Ahvâl

Verilenlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


14. Marmara Köşkü`nde 11 Nisan 1930 Cuma akşamı Gazi Mustafa Kemal Paşa`nın önünde sanatçıların geçirdikleri bu gece, can çekişen Türk tiyatrosuna yeni bir çehre ve umut açmıştır. Gazi büyük bir insan, elbette bizi ağırlamak için oraya çağırmaz. Oyunlarımızı en sıcak bir ilgiyle izledikten sonra bize verecek bir emri, söyleyecek bir sözü olmalıydı. Nitekim okyanus dalgaları gibi gelen iltifatlar bizi memnun etmişti.

Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?


15. Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?


16. Çok bitkin bir hâldeyim, inanılmaz derecede.

Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


17. Erzurum, geniş ve yeşil ovaya bakan, çekici bir kent. Uzun kavakları karga yuvalarıyla dolu. Ara sıra bir kavakta on ikiyi aşkın yuva görülüyor. Bunlar sanki minare şerefelerini andırıyor. Kentte Rusların pek azı kalmış. Bunlar Erzurum Kalesi`nin savunmasında görevli Rus subayların eşleri. Onların parlak semaverleri, çayları, kitapları, gazeteleri hiçbir şeyleri eksik değil.

Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmıştır?


18. Yazar Sait Faik Abasıyanık`ın tabii güzelliklerini hikâyelerinde anlattığı Marmara Denizi`ndeki Burgazada`da, yıldırım düşmesi nedeniyle sabah saatlerinde çıkan yangın büyük uğraşlar sonucu söndürüldü.

Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?


19. İnsan iki defa emekliyor ( ) Beşikten çıktığı vakit ( ) yaşlılık ilerlediğinde ( ) Çocukken ana ve baba var, tutarlar ( ) ihtiyarın tutunmak için uzattığı ele karşı çehreler dönüktür.

Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?


20. (I)Manyas Kuş gölünün (II)kuzey doğusunda yer alan (III)Kuş Cenneti Millî Parkı, Bandırma-Balıkesir (IV)kara yolunun 15. kilometresinde bulunur.

Bu cümlede numaralanmış sözlerin hangilerinde yazım yanlışı vardır?

Bu cümlede numaralanmış sözlerin hangilerinde yazım yanlışı vardır?

Açık Lise TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 4 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 1. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 4 Açık Lise Test Çöz

‘’TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 4 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 4 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 1. DÖNEM

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 4 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2020 YILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 4 dersi 1. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Açık Lise TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 4 dersi 1. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2020 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 4 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 1. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 4 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 4 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 4 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR