Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 7 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 2. dönem


1.I. Nereye gidersen git, heybene gönül doldur
II. Önce upuzun sonra kesik saçın vardı
III. Yontuldukça yer kapla ve her zaman güzel kal
IV. En derin uykular, en tatlı uykular
Verilen dizelerin hangisinde soyut anlamlı sözcük kullanılmamıştır?

2. “Göz” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

3. Türkçenin tarihî gelişimine aşağıdakilerden hangisinin bir etkisi olmamıştır?

4. Aşağıdakilerden hangisi “1960 Sonrası Türk Hikâyeciliği” için söylenebilir?

5. Aşağıdakilerden hangisi eş sesli bir sözcüktür?

6. Aşağıdakilerden hangisi 1960 Sonrası Türk Hikâyecilerinden biridir?

7. Mağazanın tahta zemini. Sulanıp süpürülen önü. Tahta alçak iskemleler. Dut ağacı.“Süleyman oğlum, bi koşu camiye kadar gidiver, şu testiyi şadırvandan doldur getir.” Hafız Yaşar onu mutlaka görürdü. Gözlüklerinin üzerinden bakar gülümserdi. “Rafet dayın iyidir Süleyman. Serttir biraz, çalıştırır adamı, ezer. Ama sık dişini, geçim zor.”
Bu parçada hikâyenin aşağıdaki yapı unsurlarından hangisine yer verilmemiştir?

8. Dikilir köprü üzerine,
Keyifle seyrederim hepinizi.
Kiminiz kürek çeker, sıya sıya;
Kiminiz midye çıkarır dubalardan;
Kiminiz dümen tutar mavnalarda;

Bu dizeler aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisine ait olabilir?

9. Aşağıdakilerden hangisi “1960 Sonrası Türk Hikâyelerinde” işlenen konulardan değildir?

10. Aşağıdaki dörtlüklerden hangisi Garip anlayışını benimsemiş şairlerce yazılmış olamaz?

11. _________, okuyucuyu, kahramanın iç dünyasıyla karşı karşıya getiren bir yöntemdir. Yöntemin uygulandığı bölümlerde anlatıcının varlığı ortadan kalkar. Bu tekniğin kullanıldığı eserlerde dil konuşma diline daha yakındır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nicel anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?

13. Aşağıdakilerden hangisi saf şiir anlayışının özelliklerinden biridir?

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde telmih sanatı kullanılmıştır?

1. Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek;
Dağlardan çektiriler, kalyonlar çekilecek…
Kelpetenlerle sûrun dişleri sökülecek!

Yürü: hâlâ ne diye oyunda, oynaştasın?
Fâtih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

16. Ben böyle deniz görmedim ne kadar seni düşündüm
Gittim ne kadar bilemezsiniz ne türlü karanlık
Baktım biri yok o kentlerin hiç olmamışlar gördüm
S bir kadın balkonunda baksam ne zaman olurdu
E sesinde yüzlerce trenler yürürdü Galile’de

Bu dizelerde aşağıdaki edebî akımlardan hangisinin izleri görülmektedir?

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcük kullanılmıştır?

1. I. Milliyetçilik akımından etkilenilmiştir.
II. Kelimelerin çağrışımına dayalı, soyut bir dil oluşturulmuştur.
III. İmgeci bir şiir meydana getirilmiştir.
IV.Divan şiirinin imkânlarından yararlanılmıştır.
Numaralanmış cümlelerden hangileri “II. Yeni” hareketinin özelliklerinden değildir?

19. Şiir, hikâye, günlük, roman, deneme, masal ve tiyatro gibi birçok türde eser verdi. Benlik, varoluş sorunu, DoğuBatı çatışması, aşk, aile gibi soyut ve bireysel temalı ilk şiirlerinden sonra Allah ve Peygamber sevgisini ön plana çıkardığı dinî-tasavvufi (içe dönük) şiirler yazdı. Eserleri: İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam, Menziller, Ağaçkakanlar, Motorlu Kuş…
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

20. “Büyük kubbeli serin divan, bugün daha sakin daha gölgeliydi. Pencerelerinden süzülen mavi, mor, sincap rengi bahar aydınlığı, çinilerinin yeşil derinliklerinde birikiyor, koyulaşıyordu. Yüksek ipek şiltelere diz çökmüş yorgun vezirler, önlerindeki halının renkli nakışlarına bakıyorlar, uzun beyaz sakalını zayıf eliyle tutan yaşlı sadrazamın sönük gözleri, var olmayan noktalara dalıyordu.
Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi ağır basmaktadır?

Açık Lise TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 2. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7 Açık Lise Test Çöz

‘’TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 2. DÖNEM

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7 dersi 2. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7 dersi 2. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 7 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 2. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR