1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde yazılan sözlüklerdendir?


2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çember” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?


3. Edebiyat bilimi ve eleştirisi ile uğraşanlar yapıtlardaki kurmaca kahramanların bilinçaltını ve dolayısıyla metnin arka planını aydınlatmak için - - - - biliminin birikimlerinden faydalanır.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


4. Eski Anadolu Türkçesinde “kötü” anlamında kullanılan “yavuz” sözcüğü, zamanla “yaman, hızlı” anlamlarını kazanmıştır.

Bu durum aşağıdaki anlam değişmelerinden hangisiyle ilişkilidir?


5. 1960 sonrası Türk hikâyesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


6. Erzincan’da doğar. Erzurum Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olduktan sonra çeşitli liselerde edebiyat öğretmenliği yapar. Hikâyelerinde genellikle gerçek hayatta yaşanılan olay ve durumlardan hareketle toplum sorunlarını ele alır. Gelenekten ve modern/postmodern anlatım tekniklerinden yararlanır. Eserlerinden bazıları: Bu Böyledir, Uzun Hikâye, Hayat Güzeldir, Şehir Mektupları…

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?


7. Az sayıda kelimeyle oluşturulan, yoğun anlatıma sahip hikâyelerdir. Türk edebiyatında bu hikâye türünün öncü isimlerinden olan Ferit Edgü, bu tür hikâyeleri “yalnızca bir ânın saptaması olan öykücükler” olarak niteler. Bu tür hikâyelerde, ele alınan durumun en çarpıcı, en can alıcı noktası üzerinde durulur.

Bu parçada sözü edilen aşağıdakilerden hangisidir?


8. (I) Ortaçağ tıbbının en önemli temsilcileri arasında yer alan İbn-i Sina modern bilimin kurucusu olarak bilinir. (II) 980 yılında bugünkü Özbekistan sınırları içinde yer alan Buhara Şehrinde dünyaya gelir. (III) Fizik, meta fizik ve felsefe gibi çeşitli alanlardaki çalışmalardan sonra tıp alanına yönelir. (IV) Araştırmaları sırasında bazı hastalıkların bulaşmasında gözle görülmeyen birtakım canlıların etkili olduğunu fark eder ve mikropların varlığını keşfeder.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?


9. Zafer “Zafer benimdir.” diyebilenlerindir.

Bu cümledeki altı çizili sözcük aşağıdaki anlam ilişkilerinden hangisine sahiptir?


10. Şu çocuğun bir yanık sesi var ki içim parçalanıyor( ) Alçak düşman söndürmedik ocak mı bıraktı( ) Zavallı Çoban Salih( ) Önce kolunu daha sonra da tek bacağını kaybetti ama gene de gönlü cephede( )

Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?


11. Aşağıdakilerden hangisi saf (öz) şiir anlayışının temsilcilerinden değildir?


12. Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şairler;

• memleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık gibi temaları işlemişlerdir.

• halk şiirinin imkânlarından yararlanarak modern şiirler yazmışlardır.

• Arapça ve Farsça kelimelerle bezeli, kapalı bir dil ve anlatım kullanmışlardır.

Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?


13. Şiirde ölçü ve uyağa karşı çıkılmalı, şiir dilinde şairanelikten kaçınılmalı, edebî sanatlara başvurulmamalıdır. Görülen ve hissedilen şeyler herkesin kullandığı kelimelerle anlatılmalı, şiirde parça ve mısra güzelliğinden daha çok bütün güzelliği önemsenmeli, ahenk konusunda, mısracı ve musikici görüşler benimsenmemelidir.

Böyle söyleyen bir sanatçı aşağıdaki anlayışlardan hangisini benimsemiştir?


14. Ben böyle deniz görmedim ne kadar seni düşündüm Gittim ne kadar bilemezsiniz ne türlü karanlık Baktım biri yok o kentlerin hiç olmamışlar gördüm S bir kadın balkonunda baksam ne zaman olurdu E sesinde yüzlerce trenler yürürdü Galile’de

Bu dizeler şekil ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki anlayışlarından hangisine ait olabilir?


15. Ankara’da doğdu. Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Muhasebecilik, çevirmenlik yaptı. Üniversite yıllarında çeşitli dergilerde yayımlanan şiir ve yazılarıyla tanındı. Benlik, varoluş sorunu, Doğu-Batı çatışması, aşk, aile gibi soyut ve bireysel temalı ilk şiirlerinden sonra kendine has bir şiir diliyle imgeli, kapalı, dinî-tasavvufi (içe dönük) şiirler yazdı. Eserlerinden bazıları: İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam, Menziller…

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?


16. Gökyüzünün başka rengi de varmış! Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış! Her doğan günün bir dert olduğunu, İnsan bu yaşa gelince anlarmış.

Bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


17. İki genç arkadaş, yemekten gelmişler; matbaanın üst katında, bir odada dinleniyorlar. Biri koltuğa oturmuş, ayaklarını da bir sandalyeye uzatmış; dişleri arasında sönmüş bir pipo, haftalık, aylık dergileri karıştırıyor. Öteki, arkadaşının karşısındaki kanepeye uzanmış, yatmış…

Bu parçada hikâyenin yapı unsurlarından hangisi yoktur?


18. Belediye bahçesinin önüne geldiğim zaman yorgun ve perişandım. Nasıl oldu da buraya kadar hiç fark etmeden gelmiştim? Bunu düşünmeye lüzum yoktu. Bu yorgun ve uykusuz adamı şehir kendiliğinden aşağı doğru kaydırmıştı; ben tıpkı bir yokuştan yuvarlanan taş gibi bu nispî düzlüğe gelir gelmez durmuştum.

Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


19. Osmaniye’de doğmuştur. Güzelleme, koçaklama, taşlama, nasihat, mektup, destan ve devriye tarzında yüzlerce şiir söylemiştir. Atışmaları başarılı olup, öğretici niteliktedir. Çukurova âşıklık geleneği içerisinde önemli bir yere sahiptir. Eserlerinden birkaçı: Ahu Gözlüm, Barışmam, Anadolu’m, Mevlana, Bugün Bayramdır…

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?


20. Aşağıdakilerden hangisi Murat Çobanoğlu’na ait değildir?

Açık Lise TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 2. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7 Açık Lise Test Çöz

‘’TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 2. DÖNEM

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2020 YILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7 dersi 2. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Açık Lise TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7 dersi 2. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2020 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 7 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 2. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR