Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 8 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem


1.“Huzur” adlı roman aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

2. • Kemal Tahir
• Orhan Kemal
• Yaşar Kemal
• Talip Apaydın
Bu sanatçılar aşağıdaki anlayışlardan hangisinin temsilcileridir?

3. Sabahattin Ali; 1937’de yayımladığı Kuyucaklı Yusuf’ta, bir Anadolu kasabasını, bütün insani, ekonomik ve sosyal gerçekliğiyle ele alarak ezilen köylüleri ve toplumsal yapının aksayan yönlerini anlatır.
Bu parçanında sözü edilen eserin türü aşağıdakilerden hangisidir?

4. Aşağıdakilerin hangisinde I. tekil kişili anlatım kullanılmıştır?

5. Halid Ziya ve Cenap Şehabettin ilk gençlik yıllarımda yanımdan ayırmadığım yazarlardı. Fakat itiraf edeyim benim baş ucu yazarım şiirde ve düzyazıda Baudelaire (Bodler) olmuştur.
Bu parçanın aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı olabilir?

6. Atatürk Nutuk’ta, 19 mayıs 1919’da samsun’a çıktığında Anadolu’nun durumunun nasıl olduğundan bahseder.
Bu cümlede;
I. Kitap ve dergi isimleri büyük harfle başlar.
II. Bağlaç olan “de” ayrı yazılır.
III. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar.
IV. Yer adları büyük harfle başlar.
yazım kurallarından hangilerine uyulmamıştır?

7. Dil, sözlüklerde belirtildiği gibi sıradan bir “iletişim aracı” değil insanları birbirine bağlayan, onların topluluk ve ulus olmasını sağlayan, zaman içinde farklı renk ve görünümler alan, kullanıldıkça güçlenen ve çözülmeyen bir bağdır. Dil kimliği belirler, kimlik kültürü, kültür ise milleti… Milleti oluşturma gücüne sahip bulunan böylesine etkili bir unsurun kullanımı da varlığı kadar önemlidir.
Bu parçanından dil ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

8. • Romanın kahramanlarından bazıları Santiago, Melkisedek ve Fatima’dır.
• Romandaki olaylar bir zamanlar İslam medeniyetinin önemli merkezlerinden olan Endülüs’ten başlayarak Fas üzerinden Mısır’a kadar uzanır.
• Başlangıcından sonuna kadar girift olan bir yolculuk alegorik bir üslupla anlatılmaktadır.
Özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

9. 1980’lerde oyun yazarlığı nicelik ve nitelik açısından bir durgunluk yaşar. Türk tiyatrosunda önceki dönemlerde görülen coşkunluk bu yıllarda görülmez. Oyun yazarları 12 Eylül sonrasında dönemin siyasi koşullarından dolayı güncel olaylardan ve toplumsal sorunlardan uzaklaşarak eski hikâyeleri, masalları, Osmanlı tarihinden değişik olayları ve kahramanları, ünlü adamların hayat hikâyelerini ve bireysel konuları ele alırlar.
Aşağıdakilerden hangisi bu dönemdeki önemli tiyatro yazarlarından değildir?

10. Kudüs’te doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirmiştir. Çeşitli mesleklerde çalışan sanatçı eserlerini, kaynağını yerli ve millî unsurlardan alan Batılı bir teknik ve anlayışla kaleme almıştır. Geleneksel tiyatromuzdan esinlenerek yazdığı “Köşebaşı” ile edebiyat dünyasında tanınmıştır.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

11. Tabiat ile hayat, insanoğlunun şekil vererek güzel ve faydalı eserler vücuda getirebileceği muazzam bir malzeme deposudur. Resim mi yapmak istiyorsunuz? Dünyada renkten ve boyadan çok ne vardır? Hakiki bir ressam konu bakımından da sıkıntı çekmez. Bütün tabiat ve hayat işlenecek konu ile doludur.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

12. Gücü kalmayan Gülsarı yolda sürekli durup dinlenir ancak bir süre sonra bir adım daha ilerleyemez. Tanabay, atı arabadan çözer, dizgininden çekerek birlikte ağır ağır ilerlemeye başlar. Tanabay, atıyla ilgili, yıllar boyu süren olayları yol boyunca düşüne düşüne yürür. Gülsarı duraklayınca Tanabay da durur, at yeniden güçlenip yürüyünceye dek bekler.
Bu parçanında kullanılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

13. Bir kumsalda uyandım. Omuzlarım ağrıyordu, bacaklarım uyuşmuştu. Güçlükle ayağa kalktım. Rüzgâr çıkmıştı gene. Denize bakındım: Görünürlerde yoktu teknem. Elimi kolumu oynatıp kendime gelmeye çalıştım. İleriye baktım sonra. Alabildiğine uzanıyordu kumsal.
Bu parçanın ile ilgili,
I. Dil göndergesel işlevde kullanılmıştır.
II. Öyküleyici anlatıma yer verilmiştir.
III. Bir sanat metninden alınmıştır.
IV. Kişi, olay, yer ve zaman unsurları vardır.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?

14. • Her konuda yazılabilir.
• Ele alınan konuların ispatlanma zorunluluğu yoktur.
• Bir düşünce yazısıdır.
• Bu türün ilk örneklerini Montaigne vermiştir.
Verilen bilgiler aşağıdaki metin türlerinden hangisine aittir?

1. Sanatta, ilimde, politikada ve başka dallarda tanınmış kimselerin hayatlarını anlatan eserlere _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

16. Ankara Kalesi, telsiz direkleri ve bir tünel ( ) Yarım dakika karanlık. Ankara geride kaldı ( ) Bu yol ( ) bütün bozkırı geçer ( ) Karadeniz’e dek ulaşır.
Bu parçanında yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

17. OSMAN: Göze almak gerek. Bir var ki hiç aklımdan çıkmıyor şu gördüğüm düş.

DİLAVER: Üsküdar Şeyhi Aziz Mahmut Hüdâi Efendi nasıl yorumlar bu düşü, padişahım? Kendisinden cevap geldi mi?

OSMAN: Hac seferinden vazgeçilsin der. Kopacak bir fitnenin habercisiymiş bu düş.

DİLAVER: Ermiş, derin görüşlü bir kişi olarak bilinir şeyh; yanıldığı hiç görülmemiştir.

Bu parçanın aşağıdaki tiyatro türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

1. (I) Göktürk Yazıtları, 8. yy.da yazılmıştır. (II) Bu yazıtlar, Türklerin ilk tarihî belgesi ve aynı zamanda yazılı ilk edebî eserleri olarak kabul edilir. (III) Bu kitabeler Tonyukuk ve Kül Tigin olmak üzere iki devlet adamı adına dikilmiştir. (IV) Siyaset, tarih, coğrafya ve edebiyata ait birçok bilgi içeren kitabeler yabancı etkilerden uzak ve yalın bir Türkçeyle yazılmıştır.
Bu parçanındaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?

19. I. Bu durumun belirlenmesinde dil kuralları kadar yapı ve kurgu, iç ve dış bağlam da rol oynar.
II. Zaten kalıcı müzik yapıtları; insan yaşamını en gerçekçi olarak anlatan, yaşamla bağları en yoğun olarak kurulmuş olanlarıdır.
III. Bilim, bir davranış biçimi hâlinde yürütülen etkinliklerin oluşturduğu bütündür.
IV. İkisini zihninde karşılaştırdığı için yeni bir edebiyat tarzı ve tarihî eleştiri metodu ortaya çıkarmıştır.
Numaralanmış ifadelerden hangisi bir paragrafın ilk cümlesi olabilir?

20. Türk Milleti!
Kurtuluş Savaşı’na başladığımızın on beşinci yılındayız. Bugün Cumhuriyetimizin onuncu yılını doldurduğu, en büyük bayramdır.
Kutlu olsun!
Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyiz.
Bu parçanın aşağıdaki nutuk türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

Açık Lise TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 Açık Lise Test Çöz

‘’TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 1. DÖNEM

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 dersi 1. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 dersi 1. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 8 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR