1.Geldiği ilk günlerde kimseyle konuşmak istemiyordu. İş gösterilmediği zamanlar uzaklara doğru bakar, bulutların arka tarafından bir şeyler görmek ister fakat içeri birisi girer girmez derhâl başını çevirerek herhangi bir şeyle meşgul olurdu.
Bu parçada romanın yapı unsurlarından hangisi yoktur?

2. Cumhuriyet Dönemi Türk romanında bireyin iç dünyasını esas alan eserler veren sanatçılardan en tanınmış olanları; Peyami Safa(I), Sabahattin Ali(II), Sâmiha Ayverdi(III) ve Tarık Buğra’dır(IV).
Bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

3. • Orhan Pamuk
• Hasan Ali Toptaş
• Bilge Karasu
Bu sanatçılar aşağıdaki anlayışlardan hangisinin temsilcileridir?

4. “İstanbul Hatırası” adlı eser 2010 yılında yayımlanmıştır. İstanbul hakkında tarihî pek çok bilgi içeren “İstanbul Hatırası”, son dönem Türk romanında, polisiye roman türünün geçirdiği değişimi göstermesi bakımından önemlidir.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

5. • İlk telif polisiye roman, Ahmet Mithat Efendi’nin yayımladığı “Esrârı Cinayât” adlı eserdir.
• 1980 sonrası Türk romanında postmodernizmin etkileri görülür.
• Cengiz Aytmatov, “Bir Bilim Adamının Romanı”nda kendi kültüründen, gelenek ve göreneklerinden sıkça bahseder.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

6. Uzun zamandır rüyasında bir çocuğun kendisini Mısır Piramitleri’ne götürdüğünü, ona hazinenin yerini gösterdiğini görür Santiago. Bu rüyanın anlamını öğrenmek üzere Tarifa’da yaşayan bir falcı kadının yanına gider. Falcı kadın, rüyayı yorumlayarak Mısır’da bir hazine olduğunu ve bu hazineyi orada bulabileceğini söyler.
Aşağıdakilerden hangisi bu romandan alınmış olamaz?

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?

8. I. Makale
II. Fıkra
III. Tiyatro
IV. Roman
Numaralanmış türlerin hangilerinde öyküleyici anlatım kullanılır?

9. “Koçyiğit Köroğlu, Beş Mevsim, Bir Pazar Günü” adlı eserler aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

10. TEVFİK – Hayır, efendim, hayır, Meftun’dan bahsediyorduk. Neden yüzünü buruşturuyorsun?
SABRİ – Vezan, size ters söylemiş.
SELVİ – (Çıkarken) İkisi de bir kapıya çıkar.
SABRİ – (Selvi çıktıktan sonra, Tevfik’e) Ayıkla pirincin taşını!
Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

11. Bizde hemen bütün okuryazarlar düşünür ki kültür sadece bilgidir. Bilgi ne demek? İnsan kafasının her gün ve her şubede meçhuller âleminden fethedip çerçeveleştirdiği şeyleri baştanbaşa bilmeye imkân mı var? O hâlde kültürlü olmak yeterli değildir.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

12. I. Bize Göre
II. Karalama Defteri
III. Beş Şehir
IV.Günlerin Getirdiği
Numaralanmış eserlerin hangileri Nurullah Ataç’a aittir?

13. Bu türün konusu incelenen eserle sınırlanmışken denemede herhangi bir konu sınırlaması da yoktur. Bu türde ele alınan eserin değerli ya da değersiz yönleri örneklerle ortaya konur.
Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

14. İyi bir hatip;
I . konuşmasında sanatlı ve süslü ifadeler kullanmalıdır.
II. söz söylediği konuda zengin bir bilgi ve düşünce birikimine sahiptir.
III.konuşma sırasında sık sık metne bakmalıdır.
IV.ses tonu, vurgu ve tonlamayı ustaca kullanır.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışı vardır?

1. Hanımlar! Bu kadar acıdan sonra, bu kadar ayrılıktan sonra, yan yana çektiğimiz bu kadar hasretten sonra, kurtuluş günleri geldi. Siz, bu kurtuluş günlerini bize kazandıran aziz şehitlerin, gazilerin anaları, arkadaşları, kız kardeşleri! Artık sevinin, sevinmek hakkınızdır; bayram edin, en büyük bayrama erdiniz. Büyük bayramınız mübarek olsun!
Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir?

16. Haziran ayında bile taşkın dere ayaklarının çamurlu, ıslak tuttuğu bu gölgeli yerlerde otlar bütün bir yaz mevsimi yeniden yeniye sürer, kızgın güneş, ağaçların tepelerinde meyveleri pişirirken toprakta birbiri arkasına yoncalar fışkırırdı. Suların serinliği, taze ot kokusu, gölgelik ve bereket içinde bahar bu bahçelerde tâ kışa kadar uzanıp giderdi.
Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

17. I. Ömer Naci
II. Ahmet Haşim
III.Hamdullah Suphi Tanrıöver
IV.Cahit Sıtkı Tarancı
Bu sanatçılardan hangilerinin söylev türünde eseri vardır?

1. Aşağıdakilerden hangisi denemenin özelliklerindendir?

19. Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

20. Resim mi yapmak istiyorsunuz ( ) Dünyada renkten ve boyadan çok ne var ( ) Hakiki bir ressam konu bakımından da sıkıntı çekmez ( ) Bütün tabiat ve hayat işlenecek konu ile doludur. Önemli olan ( ) herhangi bir konu etrafında bir renk kompozisyonu oluşturabilmektir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Açık Lise TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 3. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 Açık Lise Test Çöz

‘’TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 3. DÖNEM

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 dersi 3. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Açık Lise TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 dersi 3. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 8 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 3. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR