Açık Lise Akaid ve Kelam 2 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
16 Aralık 2018
1.
Soru 1) Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin gönderiliş sebeplerinden biri değildir?
2.
Soru 2) “Kitap’ta İbrahim’i an. Zira o, son derece dürüst bir peygamberdi.” (Meryem suresi, 41. ayet)
Bu ayette peygamberlerde bulunan sıfatlardan hangisine değinilmiştir?
3.
Soru 3) Peygamberler günah işlememiş olmakla birlikte onlar da insan olarak irade ve sorumluluk sahibidirler. Bu sebeple zaman zaman günah derecesinde olmasa da küçük hatalar yapabilirler.
Peygamberlerin yaptıkları bu küçük hatalara ne denir?
4.
Soru 4) Aşağıdakilerden hangisi “Ulü’l-Azm” peygamberlerden biri değildir?
5.
Soru 5) I. Mucize tabiat kanunlarına göre gerçekleşir.
II. Mucize peygamberlik ile birlikte bulunur.
III. Mucize peygamberlerin isteğine uygun olur.
IV. Mucize’yi peygamberler dışında Allah’ın sevdiği kişiler de gerçekleştirebilir.
Bu bilgilerden doğru olanlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
6.
Soru 6) Aşağıdakilerden hangisi kendisine suhuf gönderilen peygamberlerden değildir?
7.
Soru 7) Kelime olarak “yazılı şey, mektup” anlamlarına gelir. İlahi kitapların en küçüğüdür. Bir takım deyiş ve nasihatlerden oluşur.
Hakkında bilgi verilen ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’daki ahiret hayatı anlamına gelen kavramlardan biri değildir?
9.
Soru 9) • Mutlak adalet
• Ebedilik arzusu
• Varoluşun ve hayatın anlamı
• İnsanın başıboş ve amaçsız yaratılmadığı
Bu verilenler aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?
10.
Soru 10) Kur’an-ı Kerim’de kıyamet günü çeşitli isimlerle anlatılır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
11.
Soru 11) Hz. Peygamber bir hadisinde zerre ölçüsü hayır işleyenin mükâfatını, kötülük işleyenin cezasını göreceği ve hiçbir adaletsizliğin söz konusu olmayacağını, sorgu ve hesap sırasında da insanlara beş şey sorulacağını haber verir.
Aşağıdakilerden hangisi bu beş şeyden biri değildir?
12.
Soru 12) Aşağıdakilerden hangisi ahiret hayatının safhaları arasında yer almaz?
13.
Soru 13) Kıyametin kopuşunu belirtmek ve kıyamet koptuktan sonra bütün insanların dirilip mahşer yerinde toplanmalarını sağlamak üzere Sur’a üfleyen melektir.
Bu cümlede görevi açıklanan melek aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14) Ahirette insanların bir araya toplanmasına ne denir?
15.
Soru 15) Hayır ve şer, iyi ve kötü, canlı ve cansız, faydalı ve faydasız ne varsa tüm bunların Allah’ın bilgi, dilemesi, kudret ve yaratması ile mümkün olduğuna, Allah’tan başka yaratıcı olmadığına inanmaktır.
Açıklanan iman esası aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16) Evrendeki her şey, Yüce Allah’ın koyduğu biyolojik, fiziki ve sosyal kanunlara göre hareket etmektedir. Bunlar Allah’ın evrendeki uyumu sağlamak için koyduğu yasalardır.
Bu yasaları ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17) I. İlim
II. Beka
III. Tekvin
IV. Hayat
Kader inancı Allah’ın bu sıfatlarından hangileriyle doğrudan ilişkilidir?
18.
Soru 18) Aşağıdakilerden hangisi kaderle ilişkilendirilen kavramlardan biri değildir?
19.
Soru 19) Aşağıdakilerden hangisi kader konusunda yanlıştır?
20.
Soru 20) Allah’ın yanlış yönde hareket eden kulundan yardımını kesmesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Açık Lise Akaid ve Kelam 2 test çöz 2017 başlıklı testimizde Akaid ve Kelam 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 tanesine doğru cevap verdiğinizde başarılı olursunuz. ortak dersler arasında yer alan Akaid ve Kelam 2 online testlere ve geçmiş dönem sınav sorularına çalışmanızı öneririz. Açık Öğretim Lisesi okuyan öğrencilerin en iyi çalışma kaynakları arasında yer alan çıkmış sınav sorularınızı artık mobil telefonlarınız üzerinden binlerce soruyu çözebilirsiniz. Açık Lise Test çöz isimli adnroid ve Açık Lise test  çöz isimli IOS app uygulamalarımız ile her yerde online testleri çözebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Akaid ve Kelam 1 başlıklı makalemizde açık lise, açık lise Akaid ve Kelam 1 test çöz ve açık lise mobil test çöz hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019