Açık Lise Almanca 1 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Aslı : Womit _________ er?
Susanne : Er _________ mit dem Computer.
2.
Soru 2 )Fatma ist nicht _______ fleißig ______ Mehtap.
3.
Soru 3 )Ich will schlafen, _________ ich müde bin.
4.
Soru 4 )Ich habe meine Tasche _______ Schule vergessen.
5.
Soru 5 ) Die Frau sitzt _________ dem Stuhl.
6.
Soru 6 )Dein _________ Schwester ist älter als mein– _________ Schwester.
7.
Soru 7 )A : _________ kommst du?
B : Ich komme aus Berlin.
8.
Soru 8 )A : _________ fährst du nach Bursa?
B : _________ Dienstag.
9.
Soru 9 )Ich habe _________ Sommerferien.
10.
Soru 10 )Udo sagt, _________ er sehr krank ist.
11.
Soru 11 ) A : Wie spät ist es?
B : Es ist _________ .
12.
Soru 12 )__________, Dezember, Januar.
13.
Soru 13 )Ich lerne Englisch schneller ________ du.
14.
Soru 14 )A : _________ ?
B : Sie ist 15 jahre alt.
15.
Soru 15 )A : Hasan, _________ du mit mir zur Schule?
B : Nein, ich _________ mit meiner Mutter.
16.
Soru 16 )Der Lehrer fragt, _________ ich lese.
17.
Soru 17 ) ________ Sonntag _________ 12 Uhr fliege ich nach İzmir.
18.
Soru 18 ) A : Wo ist das Heft?
B : Es ist _________ der Tasche.
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?
20.
Soru 20 )Aşağıdaki sıfatların hangisinin karşıtı doğru verilmiştir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Almanca 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Almanca 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Almanca 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Almanca 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Almanca 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Almanca 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Almanca 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Almanca 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Almanca 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Almanca 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Almanca 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Almanca 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Almanca 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Almanca 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

*

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019