Açık Lise Akaid 1 Test Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
14 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Din, akıl sahibi insanları kendi hür irade ve tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilahî kanundur.
Bu tanımdan din hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
2.
Soru 2 )İslam dininin temel inanç esaslarını, ayet ve hadisler çerçevesinde inceleyen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi akaid ilminin temel konusudur?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi Ebu Hanife’ye ait bir eserdir?
5.
Soru 5 )İslam akaidinin özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
6.
Soru 6 )İslam akaidinin temel kaynakları aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Hz. Peygamber’in Allah’tan getirdiği hükümleri dil ile söyleyip kalp ile tasdik etmek anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )“Zarûrat-ı dîniyye” kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Delillere, bilgiye, araştırmaya ve kavramaya dayalı imana ne ad verilir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi imanda bulunması gereken şartlardan biri değildir?
11.
Soru 11 )İman-amel ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
12.
Soru 12 )“Rablerini inkâr edenlerin durumu şudur: Onların işleri, fırtınalı bir günde rüzgârın şiddetle savurduğu küle benzer. Dünyada kazandığı hiçbir şeyin ahirette yararını görmezler. İşte asıl kayıp, asıl sapıklık budur.”
(İbrâhim suresi, 18. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
13.
Soru 13 )Allah’ı, peygamberleri ve onların Allah’tan alıp getirdikleri esasları kişinin kalbiyle tasdik, diliyle ikrar etmemesidir.
Tanımı yapılan küfür çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi münafıklık alametlerinden biri değildir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi kişiyi küfre sokacak davranışlardan biri değildir?
16.
Soru 16 )Kâinatta var olan düzen ve ahenk, hiç şaşmadan işleyen evrensel sistem, bu âlemi var eden ve yöneten bir kudretin varlığını ve tekliğini ispat eder.
Bu cümlede Allah’ın varlığı ile ilgili akli delillerden hangisi vurgulanmaktadır?
17.
Soru 17 )“Settar, Gaffar, Rezzâk” kavramları aşağıdakilerden hangisinin kapsamında değerlendirilir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi “Allah’ın sonradan yaratılmışlara benzememesi” anlamına gelen sıfatıdır?
19.
Soru 19 )“… Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.”
(Bakara suresi, 110. ayet)
Bu ayet Allah’ın sübûtî sıfatlarından hangisi ile ilgilidir?
20.
Soru 20 )“Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır; onlar yapmakta olduklarınızı bilirler.”
(İnfitâr suresi, 10-12. ayetler)
Bu ayetlerde görevlerinden söz edilen melekler aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 3. dönemine ait Akaid 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Akaid 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 3. dönem Akaid 1 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Akaid 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Akaid 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Akaid 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Akaid 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Akaid 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Akaid 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Akaid 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Akaid 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Akaid 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Akaid 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Akaid 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Akaid 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Akaid 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020