Açık Lise Akaid 1 Test Çöz 2019 Yılı 1. Dönem

admin
16 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Din; Akıl sahibi insanları kendi hür irade ve tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilahi kanundur.
Bu tanımdaki altı çizili olan “ilahi kanun” ifadesi aşağıdakilerden hangisine işaret etmektedir?
2.
Soru 2 )Üç kişiden sorumluluk kaldırılmıştır. Ergenlik çağına kadar çocuktan, iyileşinceye kadar akıl hastasından ve uyanıncaya kadar uyuyandan.
Bu hadisten din ile ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?
3.
Soru 3 )Kur’an’da “Rûhu’l- kuds, er Ruhu’lemîn ve Rûh” kavramlarıyla aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?
4.
Soru 4 )İslam akaidinin temel özellikleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
5.
Soru 5 )Aşağıdaki kavramlardan hangisi “iman” terimi ile eş anlamlıdır?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi “usulü selase” içerisinde yer alan iman esaslarındandır?
7.
Soru 7 )“Rablerini inkâr edenlerin durumu şudur: Onların işleri, fırtınalı bir günde rüzgârın şiddetle savurduğu küle benzer. Dünyada kazandıkları hiçbir şeyin ahirette yararını görmezler...”
(İbrahim suresi, 18.ayet)
Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?
8.
Soru 8 )Ehli sünnet âlimlerine göre aşağıdaki davranışlardan hangisi kişiyi imandan çıkarır?
9.
Soru 9 )İslam toplumunda Müslümanlara sağlanan birtakım sosyal, siyasi ve hukuki ayrıcalıklardan faydalanabilmek amacıyla inanmadığı hâlde inanıyormuş gibi davranan ve yaşayan kişilerdir.
Bu cümlede aşağıdaki grupların hangisi tanımlanmaktadır?
10.
Soru 10 )Akaid ilminin nihai amacı aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi “şeair-i diniyye” den biri değildir?
12.
Soru 12 )“…O’nun benzeri hiçbir şey yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”
(Şûrâ Suresi, 11. ayet)
Bu ayette aşağıdaki zati sıfatlardan hangisine vurgu yapılmaktadır?
13.
Soru 13 )Ehl-i kitaptan olanlar Allah’a oğul isnat etmişlerdir. Müşrikler de “Melekler Allah’ın kızlarıdır.” demişlerdir.
Bu şekildeki inanışın yanlış olduğu aşağıdaki surelerin hangisinde vurgulanmaktadır?
14.
Soru 14 )• Cennet - Cehennem
• Helal - Haram
• Sevap - Günah
• Tevhid - ______
Bu kavramlar bir kurala göre eşleştirilmiştir.
Buna göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
15.
Soru 15 )“Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah’ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah’ın yaratmasında hiçbir değişme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler.”
(Rûm suresi 30. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?
16.
Soru 16 )I. Kalben inanıp diliyle de ikrar eden
II. Kalben inanmadığı halde diliyle inandığını söyleyen
III. İman esaslarının neler olduğunu bilip tasdik etmeyen
IV. Kalben inandığı halde bir zorluktan dolayı diliyle inanmadığını söyleyen
İnanç esaslarını bu şekilde kabul eden kişilerden hangileri mümin olarak vasıflandırılır?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de adı geçen meleklerden biri değildir?
18.
Soru 18 )Allah’ın yokluğu düşünülemez, O’nun varlığı zorunludur. Bu cümle aşağıdaki sıfatlardan hangisinin açıklamasıdır?
19.
Soru 19 )“…Allah’a yakın melekler de, Allah’a kul olmaktan asla çekinmezler. Kim Allah’a kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki O, onların hepsini huzuruna toplayacaktır.”
(Nisâ suresi, 172. ayet)
Bu ayette geçen “yakın” kavramı ile vurgulanan melekler aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Şeytan ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 8 – 9 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Akaid 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Akaid 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Akaid 1 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 8 – 9 Aralık 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Akaid 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Akaid 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Akaid 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Akaid 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Akaid 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Akaid 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Akaid 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Akaid 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Akaid 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Akaid 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Akaid 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Akaid 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Akaid 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020