Açık Lise Akaid 1 Test Çöz 2019 Yılı 2. Dönem

admin
28 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Akaidin ana konusu aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Hak din ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
3.
Soru 3 )“Kalbi imanla dolu olduğu halde inkâra zorlanan kimse hariç, inandıktan sonra Allah’ı inkâr eden ve böylece gönlünü kâfirliğe açanlara Allah’tan gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır.”
(Nahl suresi,106.ayet)
Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?
4.
Soru 4 )“Amentü” sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Aşağıdaki durumların hangisinde imanın geçerli olduğu söylenemez?
6.
Soru 6 )Allah’ın ilahlığında, isim, sıfat ve fiillerinde; eşi, dengi ve ortağı bulunduğunu kabul eden kişiye ne ad verilir?
7.
Soru 7 )İslam âlimleri insanları küfre götürecek davranışları “ef’al-i küfür” olarak isimlendirmişlerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ef’al-i küfür için örnek oluşturmaktadır?
8.
Soru 8 )“İnsan daha önce hiçbir şey değil iken kendisini yarattığımızı düşünmez mi?”
(Meryem suresi, 67. ayet)
Bu ayette Allah’ın varlığının delilerinden hangisine işaret edilmektedir?
9.
Soru 9 )“O; yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur...”
(Haşr suresi, 24. ayet)
Bu ayette Allah’ın aşağıdaki isimlerinin hangisinden bahsedilmemiştir?
10.
Soru 10 )“Allah’tan başka varlıklarda da kısmen bulunan sıfatlar” aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
11.
Soru 11 )Aşağıdaki surelerin hangisinde Allah’ın sıfatları vurgulanmaktadır?
12.
Soru 12 )“Ey insanlar! Allah’a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye lâyık olan ancak O’dur.”
(Fâtır suresi, 15. ayet)
Bu ayette Allah’ın aşağıdaki sıfatlarından hangisine işaret edilmektedir?
13.
Soru 13 )“Şayet yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa arkasından yedi deniz daha ona katılsa, Allah’ın sözleri yazmakla yine tükenmez. ...”
(Lokman suresi, 27. ayet)
Bu ayette vurgulanan Allah’ın sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam inancına göre yanlıştır?
15.
Soru 15 )Meleklere inanan bir insandan aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisi beklenir?
16.
Soru 16 )Meleklerin özellikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
17.
Soru 17 )• Doğa olaylarını idare etmekle ve rızıkları dağıtmakla görevlidir.
• Allah ile peygamberler arasında elçilik görevi vardır.
• Eceli gelenlerin ruhlarını almakla görevlidir.
Bu bilgilerde aşağıdaki meleklerden hangisinin görevine yer verilmemiştir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın varlığı ve birliği konusundaki delillerin amaçlarından biri değildir?
19.
Soru 19 )“Hayırdan ve rahmetten uzaklaşmış yaratık, yanıp helâke maruz kalmış varlık” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )• Hayır - Şer
• ? - Şeytan
• Hidayet - Dalalet
• Tevhit - Şirk
Burada kavramlar belirli bir kurala göre eşleştirilmiştir.
Buna göre soru işareti bulunan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Akaid 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Akaid 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Akaid 1 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Akaid 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Akaid 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Akaid 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Akaid 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Akaid 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Akaid 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Akaid 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Akaid 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Akaid 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Akaid 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Akaid 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Akaid 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Akaid 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020