Açık Lise Akaid 1 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
8 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın varlığı ve birliği ile ilgili delillerin amaçlarından biri değildir?
2.
Soru 2 )“İnsan düşünmez mi ki daha önce o hiçbir şey olmadığı hâlde biz kendisini yaratmışızdır?”
Bu ayet Allah’ın varlığı ve birliğinin delillerinden hangisine örnektir?
3.
Soru 3 )“O Allah ki her şeyin yaratıcısıdır; Hâlık’tır, yoktan var edendir; Bâri’dir ve her varlığa en uygun şekil ve özellikleri verendir; Musavvir’dir. En güzel isimler hep O’nundur. Göklerde ve yerde bulunan bütün varlıklar, daima Allah’ın sınırsız kudret ve azametini övgüyle anarak yüceltmektedir. O, sonsuz kudret ve hikmet sahibidir.”
(Haşr suresi, 24. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi yer almaktadır?
4.
Soru 4 )
Belirli bir sınıflandırmaya göre oluşturulmuş bu tabloda soru işareti bırakılan yere Allah’ın aşağıdaki sıfatlarından hangisi getirilmelidir?
5.
Soru 5 )“Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır; onlar, yapmakta olduklarınızı bilir.”
(İnfitâr suresi, 10-12. ayetler)
Bu ayette aşağıdaki meleklerden hangisi hakkında bilgi verilmektedir?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi Mukarrebûn meleklerinin görevidir?
7.
Soru 7 )Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e (sav.) kadar gelen dinlerin ortak adı İslam’dır. Peygamberlerin getirdiği emir ve yasaklar farklı olsa da İslam’ın inanç ve genel ahlâk ilkeleri kesinlikle değişiklik göstermemiştir.
Bu metni destekleyen ayet aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Kim dinimizde olmayan bir şeyi ona katmaya çalışırsa, o şey reddedilir ve bâtıldır.
Bu hadis İslam akaidinin aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnektir?
9.
Soru 9 )İnanılacak şeylerin her birini açık ve geniş bir şekilde öğrenip bunlara ayrıntılı olarak inanmaya _________ iman denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi elfaz-ı küfür ile ilgili örnek oluşturmaktadır?
11.
Soru 11 )Kişinin kalben Allah’ı bilip bazen diliyle de ikrar ettiği halde haset, şöhret ve makam düşkünlüğü, kavmiyetçilik gibi sebeplerle İslam’ı bir din olarak kabullenmemesidir.
Bu şekilde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )İman esasları ilahiyyât, nübüvvât ve sem’iyyât bölümlerinden oluşur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilahiyyât alanı içinde yer almaktadır?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi akaid ilminin amaçlarından biri değildir?
14.
Soru 14 )Aşağıdaki eserlerden hangisi Ebu’l-Hasan el-Eş’arî’ye aittir?
15.
Soru 15 )Yaprakları, dalları ve budakları yok edilen bir ağaç, yine ağaçtır ama bu hâliyle her an kuruma tehlikesiyle karşı karşıyadır.
Bu cümle aşağıdakilerden hangisi için örnek oluşturmaktadır?
16.
Soru 16 )“...İşte böyledir, Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmedince ona sadece ‘Ol!’ der; o da oluverir.”
(Âl-i İmrân suresi, 47.ayet)
Bu ayette Allah’ın aşağıdaki sıfatlarından hangisine değinilmemiştir?
17.
Soru 17 )“Andolsun biz insanı, kuru bir çamudan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce kavurucu ateşten yarattık.”
(Hicr suresi, 26-27.ayetler)
Bu ayet ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi “iblîs” kelimesinin anlamlarından biridir?
19.
Soru 19 )Şeytan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
20.
Soru 20 )“Kâfir” kelimesinin sözlük anlamı aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Akaid 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Akaid 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Akaid 1 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Akaid 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Akaid 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Akaid 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Akaid 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Akaid 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Akaid 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Akaid 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Akaid 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Akaid 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Akaid 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Akaid 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Akaid 2 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Akaid 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020