Açık Lise Akaid – 1 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )“Akıl sahibi insanları kendi hür irade ve tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilahi kanun” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi akaidin konusudur?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi İslam akaidinin temel özelliklerinden biri değildir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi İslam akaidinin kaynaklarından biridir?
5.
Soru 5 )Akıl-itikat ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
6.
Soru 6 )“Ey Peygamber! Kalpten inanmadıkları hâlde, ağızlarıyla “inandık” diyenler ile Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin...”
(Maide suresi, 41. ayet)
Bu ayette iman ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi taklidi imanın tanımıdır?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi ehl-i sünnetin iman-amel ilişkisi ile ilgili görüşleri arasında yer almaz?
9.
Soru 9 )“Kişinin kalben Allah’ı bilip bazen diliyle ikrar ettiği halde haset, şöhret, makam düşkünlüğü ve kavmiyetçilik gibi sebeplerle İslam’ı bir din olarak kabullenmemesini” ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Küfür ve şirk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi kişiyi küfre sokan davranışlardan biridir?
12.
Soru 12 )İhlas suresinde Allah ile ilgili aşağıda konuların hangisine değinilmemiştir?
13.
Soru 13 )En modern toplumlardan en ilkel kabilelere varıncaya kadar her seviyeden insanın bir yüce varlığa inandığı görülmektedir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi örnek oluşturur?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın varlığı ve birliği konusundaki delillerin amaçlarından biri değildir?
15.
Soru 15 )1. Öncül ------ Âlem yaratılmıştır.
2. Öncül ------ Her yaratılanın bir yaratıcısı vardır.
Sonuç ----- O halde âlemin de bir yaratıcısı vardır ki O da Allah’tır.
Tabloda verilen bilgiler aşağıdaki delillerden hangisine örnektir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi “insanın gizli hâl ve günahını örten” anlamına gelen, Allah’ın isimlerinden biridir?
17.
Soru 17 )“... O’nun benzeri hiçbir şey yoktur. O, işitendir, görendir.”
(Şûrâ suresi, 11. ayet)
Bu ayette Allah’ın aşağıdaki sıfatlarından hangisine değinilmemiştir?
18.
Soru 18 )Melekler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
19.
Soru 19 )“Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır; onlar yapmakta olduklarınızı bilir.”
(İnfitâr suresi, 10-12. ayetler)
Bu ayetlerde işaret edilen melek aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )İblis ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Akaid – 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Akaid – 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Akaid – 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Akaid – 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Akaid – 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Akaid – 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Akaid – 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Akaid – 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Akaid – 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Akaid – 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Akaid – 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Akaid – 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Akaid – 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Akaid – 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Akaid – 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020