Açık Lise Akaid 2 Test Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
14 Ekim 2019
1.
Soru 1 )“Şüphesiz biz, seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı (peygamber) gelip geçmiş olmasın.”
(Fâtır suresi, 24. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
2.
Soru 2 )“Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.”
(Şuarâ suresi, 107. ayet)
Bu ayette peygamberlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?
3.
Soru 3 )“Mucize” ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi “ulü’l-azm” olarak isimlendirilen peygamberlerden biridir?
5.
Soru 5 )Peygamberlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
6.
Soru 6 )Aşağıdaki kutsal kitap ve gönderildiği peygamber eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
7.
Soru 7 )“Allah’ı ve peygamberlerini inkâr edenler, Allah’a inanıp peygamberlerine inanmayarak ayrım yapmak isteyenler, ‘Peygamberlerin bir kısmına inanırız, bir kısmına inanmayız.’ diyenler ve imanla küfür arasında bir yol tutmak isteyenler var ya, işte onlar gerçekten kâfirlerdir...”
(Nisâ suresi, 150-151. ayetler)
Bu ayetler Kur’an’ın ana konularından hangisinin kapsamına girmektedir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi ahiret ile ilgili kavramlardan biri değildir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi ahirete imanın nakli delillerinden biri olarak kabul edilir?
10.
Soru 10 )“Sûr’a üflenince, Allah’ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar!”
(Zümer suresi, 68. ayet)
Bu ayette altı çizili bölüm ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi cennetin, Kur’an-ı Kerim’de adı geçen isimlerinden biridir?
12.
Soru 12 )Ahirete inanan bir kişiden aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisi beklenmez?
13.
Soru 13 )“Ölümle başlayıp yeniden diriltilmeye kadar sürecek olan ara dönem, dünya ile ahiret arasındaki kabir hayatı” aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?
14.
Soru 14 )Allah’ın “İlim, irade, kudret, tekvin” sıfatları, aşağıdaki konuların hangisiyle doğrudan ilişkilidir?
15.
Soru 15 )I. İbadet yapılması
II. Nefes alıp verilmesi
III. Günlerin uzayıp kısalması
IV. Akrabaların ziyaret edilmesi
Verilenlerden hangileri cüz’i iradeye örnektir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi kişinin dinen sorumlu tutulma şartlarından biri değildir?
17.
Soru 17 )Kime dua kapısı açılmışsa, ona rahmet kapıları açılmış demektir. Allah’tan talep edilen şeylerden O’nun en çok sevdiği, afiyettir. Dua, inen ve henüz inmemiş her çeşit musibet için faydalıdır. Öyleyse ey Allah’ın kulları, duaya sarılın.
Bu hadiste dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
18.
Soru 18 )Allah’ın “el-Hâdî” isminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Allah’ın rızasını kazanmak için mücadele etmek ve bu uğurda karşılaşılan güçlüklere göğüs germektir.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Aşağıdaki ayetlerin hangisinde dünya hayatının geçiciliği vurgulanmaktadır?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 3. dönemine ait Akaid 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Akaid 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 3. dönem Akaid 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Akaid 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Akaid 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Akaid 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Akaid 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Akaid 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Akaid 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Akaid 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Akaid 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Akaid 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Akaid 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Akaid 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Akaid 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Akaid 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020