Açık Lise Akaid 2 Test Çöz 2019 Yılı 1. Dönem

admin
16 Ekim 2019
1.
Soru 1 )“Kitap’ta İsmail’i de an. Gerçekten o, sözüne sâdıktı, resul ve nebî idi.”
(Meryem suresi, 54. ayet)
Bu ayetten Hz. İsmail ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi peygamberlere duyulan ihtiyacın sebeplerinden biridir?
3.
Soru 3 )• Günahtan uzak dururlar.
• Akıllı, zeki ve anlayışlıdırlar.
• Allah’tan aldıkları vahyi tam ve eksiksiz olarak insanlara ulaştırırlar.
Bu bilgilerde peygamberlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?
4.
Soru 4 )Mucize ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
5.
Soru 5 )Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
6.
Soru 6 )Tüm peygamberler aynı sorumlulukta görevlerini yerine getirmiş olmakla birlikte bazı peygamberler, kaynaklarımızda ulu’l-azm peygamberleri olarak geçer.
Aşağıdakilerden hangisi bu peygamberlerden biri değildir?
7.
Soru 7 )Aşağıdaki ayetlerden hangisinde Hz. Peygamber’in “Hâtemü’nNebiyyîn” olduğu vurgulanmaktadır?
8.
Soru 8 )Aşağıdaki kutsal kitaplardan hangisine inananlar ehli kitap olarak adlandırılmaz?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisinin peygamberliği Kur’an’da açıkça belirtilmiştir?
10.
Soru 10 )Aşağıdaki kavramlardan hangisi ölümle başlayıp yeniden dirilmeye kadar sürecek olan ara dönemi ifade eder?
11.
Soru 11 )“Gök yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine katıldığı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, insanoğlu yapıp gönderdiklerini ve yapmayıp geride bıraktıklarını bir bir anlar.”
(İnfitâr suresi, 1-5. ayetler)
Bu ayette altı çizili bölümde ahiret hayatının aşağıdaki aşamalarından hangisi tasvir edilmektedir?
12.
Soru 12 )• Kıyamet gününde peygamberlere ihsan edilecek, müminlerin susuzluklarını gidereceği havuzlardır.
• Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak ve Allah’ı görmektir.
• Cennetle cehennemi birbirinden ayıran surun yüksek kısmının adıdır.
Bu bilgilerde aşağıdakilerden hangisinin tanımına yer verilmemiştir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi ahiret inancı ile ilgili yanlış bir bilgidir?
14.
Soru 14 )Allah’ın aşağıdaki isimlerinden hangisi kader inancı ile doğrudan ilişkilidir?
15.
Soru 15 )İnsanın doğru karar vermesini sağlayan, herhangi bir olumsuzluktan veya ortam kötülüğünden etkilenmeyen, yaratılışındaki temizliği koruyan akıldır.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Şayet siz Allah’a hakkıyla tevekkül etseydiniz, sabahleyin aç gidip akşamleyin tok olarak dönen kuşların rızıklandırıldığı gibi siz de rızıklandırılırdınız.
Bu hadisten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi “Allah’ın rızası yönünde hareket eden kulun işlerinde muvaffak kılınması” anlamına gelen kavramdır?
18.
Soru 18 )Bir çeşit kader vardır ki onun gerçekleşmesi bazı sebeplere bağlanmıştır. Buna _________ denir.
Verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
19.
Soru 19 )Allah’ın yasakladığı ve hoşnut olmadığı, sonuçta yerilen ve cezayı hak eden davranışlardır.
Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
20.
Soru 20 )I. Kişinin kötü yolları seçerek dalalete düşmesi, onun kendi tercihidir.
II. Kötülüklere boyun eğmek Allah’a teslimiyetin bir gereğidir.
III. Hayrı da şerri de yaratan Allah’tır.
IV. Rızık; yeme, içme gibi gıdalardan ibarettir.
Numaralandırılmış cümlelerden hangileri İslam’a göre doğrudur?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 8 – 9 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Akaid 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Akaid 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Akaid 2 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 8 – 9 Aralık 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Akaid 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Akaid 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Akaid 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Akaid 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Akaid 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Akaid 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Akaid 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Akaid 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Akaid 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Akaid 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Akaid 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Akaid 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Akaid 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020