Açık Lise Akaid 2 Test Çöz 2019 Yılı 2. Dönem

admin
28 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlam içermektedir?
2.
Soru 2 )“Eğer Peygamber bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik. Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı.”
(Hâkka suresi, 44 - 47. ayetler)
Bu ayetlerde Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin ortak sıfatları arasında yer almaz?
4.
Soru 4 )Aşağıdaki ayetlerin hangisinde peygamberlerin tebliğ görevine işaret edilmektedir?
5.
Soru 5 )Peygamberler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
6.
Soru 6 )“… Allah’ın izni olmadan hiçbir peygamber için mucize getirme imkânı yoktur…”
( Ra’d suresi, 38. ayet)
Bu ayette mucize ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
7.
Soru 7 )Hz. Muhammed (sav.) için “Hatemü’n-nebiyyin” kavramının kullanılması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
8.
Soru 8 )Zebur ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
9.
Soru 9 )“İnkârcılar dediler ki: ‘Hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman helâk eder.’ Bu hususta onların hiçbir bilgisi de yoktur. Onlar sadece zanna göre hüküm veriyorlar”
(Câsiye suresi, 24. ayet)
Bu ayette inkârcıların reddettiği iman esası aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Kıyamet gününde tüm haklar sahiplerine verilecektir. Hatta boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkı alınacaktır.
Bu hadiste ahirete imanın delillerinden hangisi vurgulanmaktadır?
11.
Soru 11 )Kur’an-ı Kerim’de “saat, vâkıa, ğâşiye, kâria” kavramları genel olarak aşağıdakilerden hangisi için kullanılır?
12.
Soru 12 )Allah’ın ahiret hayatını başlatmak üzere kıyamet gününde ölüleri yeniden diriltmesi, onları kabirlerinden çıkararak hayata döndürmesidir.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )Aşağıdaki ayetlerin hangisinde amel defterine işaret edilmektedir?
14.
Soru 14 )“Rü’yetullah” kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
15.
Soru 15 )• Haksızlıklar karşısında umutsuzluğa kapılmayı engeller.
• Dünyevi menfaatlerin geçici olduğunu bilmeyi sağlar.
• Güçlü bir otokontrol bilinci oluşturur.
• Yok olma korkusundan kurtarır.
Bunların tümü aşağıdakilerden hangisine iman etmenin sonuçlarındandır?
16.
Soru 16 )“Gaybın anahtarları yalnızca O’nun katındadır. Onları ancak O bilir…”
(En’âm suresi, 59. ayet)
Bu ayette Allah’ın sıfatlarından hangisi ifade edilmektedir?
17.
Soru 17 )“Allah’ın yanlış yönde hareket eden kulundan yardımını kesmesini” ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )“Putperestler diyecekler ki: ‘Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık.’ Onlardan öncekiler de aynı şekilde peygamberleri yalanladılar ve sonunda azabımızı tattılar…”
(En’âm suresi, 148. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi eleştirilmektedir?
19.
Soru 19 )Rızık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
20.
Soru 20 )“Bir zaman Musa kavmine: ‘Ey kavmim! Benim, Allah’ın size gönderdiği elçisi olduğumu bildiğiniz halde niçin beni incitiyorsunuz’ demişti. Onlar yoldan sapınca, Allah da kalplerini saptırmıştı. Allah, fâsıklar topluluğunu hidayete erdirmez.”
(Sâf suresi, 5. ayet)
Bu ayette altı çizili bölümde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Akaid 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Akaid 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Akaid 2 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Akaid 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Akaid 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Akaid 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Akaid 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Akaid 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Akaid 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Akaid 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Akaid 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Akaid 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Akaid 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Akaid 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Akaid 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Akaid 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020