Açık Lise Akaid 2 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
8 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Kur’an-ı Kerim’de ismi geçmediği hâlde bazı hadislerde ve İslam kaynaklarında isimleri geçen peygamberler vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu peygamberlerden biridir?
2.
Soru 2 )Allah’ın kendilerine verdiği iradeyi asla günah yönünde kullanmazlar.
Bu metinde peygamberlerin hangi özelliği hakkında bilgi verilmektedir?
3.
Soru 3 )“Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, ‘Şüphesiz, benden başka hiçbir ilâh yoktur. Öyleyse bana ibadet edin’ diye vahyetmişizdir.”
(Enbiyâ suresi, 25. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
4.
Soru 4 )“Müjde, talim ve öğretici” anlamlarına gelen ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Kur’an-ı Kerim’de ahiret ile ilgili en çok kullanılan ve “son gün” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )İnsanın ahiret hayatı aşağıdakilerden hangisi ile başlamaktadır?
7.
Soru 7 )“Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah, onları ancak gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor.”
(İbrâhim suresi, 42. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
8.
Soru 8 )• Gerçekleşmesi Allah’ın iradesine bağlıdır.
• Amacı peygamberlerin nübüvvet iddiasını ispat etmektir.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
10.
Soru 10 )İnsanın tercihleri sonucu ortaya çıkan kötülük durumu kişinin kendi sorumluluğunda olup cüz’i iradesi ile meydana gelmektedir.
Bu metni destekleyen ayet aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Allah’ın “yoktan var etme” anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Hadislerde geçen “eşrâtü’s-sâa” kavramı ile aşağıdakilerden hangisi ifade edilmektedir?
13.
Soru 13 )“Amel defterleri sağdan verilecek olan cennetlikleri” ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Kâinatta insanın yönelebileceği birçok yol vardır. Allah, insanlara peygamberler ve kitaplar göndererek doğru ve yanlış yolları gösterir. İnsan ise bu yollardan birini tercih eder.
Bu metin aşağıdaki ayetlerden hangisine örnek oluşturmaktadır?
15.
Soru 15 )“Hiçbir kimse yok ki ölümü Allah’ın iznine bağlı olmasın. Ölüm, belli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükâfatını isterse ona da ondan veririz...”
(Âl-i İmrân suresi, 145. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
16.
Soru 16 )Aşağıdaki hadislerin hangisi hastalık durumunda tedaviye başvurulmasına işaret etmektedir?
17.
Soru 17 )Nefsi telaştan, dili şikâyetten, organları çirkin davranışlardan koruma, nimet hâliyle mihnet hâli arasında fark gözetmeyip her iki durumda sükûnetini muhafaza etmektir.
Bu şekilde tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )• Kadere imanın tabii sonucudur.
• Emek ve çabanın itici gücüdür.
• Kişinin elinden geleni yaptıktan sonra Allah’a dayanıp güvenmesidir.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )“İnsan” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
20.
Soru 20 )Peygamberler:
I. Sorumlu ve mükelleftirler.
II. Allah’ın seçmiş olduğu elçilerdir.
III. Aynı kavme gönderilmişlerdir.
IV. Arasında derece farklılıkları bulunmaz.
numaralanmış ifadelerden hangisi doğrudur?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Akaid 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Akaid 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Akaid 2 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Akaid 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Akaid 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Akaid 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Akaid 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Akaid 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Akaid 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Akaid 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Akaid 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Akaid 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Akaid 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Akaid 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Akaid 1 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Akaid 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020