Açık Lise Akaid – 2 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Peygamberlerin kendilerine gönderilen ilahi mesajları hiçbir değişikliğe uğratmadan insanlara ulaştırmalarına ne ad verilir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın peygamberler ile iletişim kurma yollarından biri değildir?
3.
Soru 3 )“Bilin ki ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.”
(Şuarâ suresi, 107. ayet)
Bu ayette peygamberlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır?
4.
Soru 4 )Mucizenin amacı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
5.
Soru 5 )“Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var...”
(Mü’min suresi, 78. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılacak bir sonuç değildir?
6.
Soru 6 )Kelime olarak “müjde, talim ve öğ retici” anlamına gelen ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi İznik Konsili’nde kabul edilen İncillerden biri değildir?
8.
Soru 8 )Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in korunmasına yönelik faaliyetlerden biri değildir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın dünyaya bakışı ile ilgili görüşünü yansıtmaz?
11.
Soru 11 )“Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye gücünün yeteceğini görmediler mi? Evet, şüphesiz O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.”
(Ahkâf suresi, 33. ayet)
Bu ayet aşağıdaki konuların hangisine delil oluşturur?
12.
Soru 12 )Ahirette amellerin tartılması anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )Ahirete inanan bir insanın aşağı daki davranışlardan hangisini yapması beklenmez?
14.
Soru 14 )Kaza; kaderde takdir edilenlerin yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesidir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi kazaya örnektir?
15.
Soru 15 )Allah’ın cennette müminler tarafından görülmesine ne ad verilir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi kader inancının doğrudan ilişkili olduğu sıfatlardan biri değildir?
17.
Soru 17 )İnsankader ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi küllî irade ile ilgili konulardandır?
19.
Soru 19 )“Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin, kullara (zerre kadar) zulmedici değildir.”
(Fussilet suresi, 46. ayet)
Bu ayette vurgulanan konu aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Rızık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ehl-i sünnet âlimlerinin düşüncesi değildir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Akaid – 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Akaid – 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Akaid – 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Akaid – 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Akaid – 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Akaid – 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Akaid – 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Akaid – 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Akaid – 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Akaid – 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Akaid – 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Akaid – 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Akaid – 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Akaid – 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Akaid - 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Akaid – 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020