Açık Lise Biyoloji 1 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
6 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Bilimin doğası ile ilgili;
I. Doğa üstü olaylar bilimin çalışma konusu değildir.
II. Bilimsel araştırmalarda tek metottan yararlanılır.
III. Bilim tümüyle gözlem ve deneye dayalı değildir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
2.
Soru 2 )Bilimsel bilgi üretilirken tümdengelim ve tümevarım yaklaşımları kullanılır. Tümdengelim genelden özele akıl yürütmedir. Tümevarım ise çok sayıdaki özel gözlemden genellemeler çıkarılmasıdır.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi tümdengelimdir?
3.
Soru 3 )“Tüm bitki çeşitleri kendi besinlerini kendileri üretir.” hipotezini kuran bir bilim insanı bazı bitki türlerinin besinlerini dış ortamdan hazır olarak aldığını tespit etmiştir.
Buna göre bilim insanın yapması gereken ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )DNA onarımı, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde çalışmalar yapan, 2015 yılında Nobel Kimya Ödülünü alan Türk bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Günlük hayatta karşılaşılan;
I. gıda sıkıntısı ve beslenme,
II. sağlık,
III. çevre kirliliği
gibi sorunlardan hangilerinin çözümüne biyoloji bilimi katkı sağlar?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi vücutta homeostaziyi korumak için geliştirilen adaptasyonlardan birisi değildir?
7.
Soru 7 )“Deniz ve okyanus gibi büyük su kütlelerinin yaz mevsiminde ya da gündüzleri, güneşten büyük miktarda ısı almalarına rağmen sıcaklıkları aşırı miktarda artmaz. Kışın ya da gece olduğunda ise ortama ısı vermelerine rağmen sıcaklıkları aşırı miktarda azalmaz. Böylece, kıyı bölgelerinde ılıman bir iklim oluşur.”
Yukarıda belirtilen durum suyun hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
8.
Soru 8 ) Şekilde bir pH metre gösterilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
9.
Soru 9 )• Kalsiyumla birlikte kemik ve diş yapısına katılır.
• Nükleik asitlerin ve ATP’nin yapısı na katılır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen mineral aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Akşam yemeğinde makarna ve patates yiyen Süleyman, aşağıdaki besin gruplarından hangisinden daha çok tüketmiştir?
11.
Soru 11 )Nötral yağların yapısındaki yağ asitleri doymuş ve doymamış yağ asitleri olarak iki grupta incelenir. Doymuş yağlar oda sıcaklığında katı iken, doymamış yağlar oda sıcaklığında sıvıdır.
Yukarıdaki parçaya göre aşağıdaki yağlardan hangisi doymuş yağlardandır?
12.
Soru 12 ) Yukarıda bir aminoasit şematize edilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
13.
Soru 13 ) Yukarıda enzimatik bir reaksiyonun X faktörüne bağlı reaksiyon hızı değişimi grafiklenmiştir.
Buna göre X faktörü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
14.
Soru 14 )Vitaminlerle ilgili;
I. Enerji kaynağı olarak kullanılabilirler.
II. Düzenleyici ve direnç artırıcıdırlar.
III. Yağda ve suda çözünenler olmak üzere iki temel grupta incelenir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
15.
Soru 15 ) Yukarıda DNA ve RNA moleküllerinin karşılaştırılması ile ilgili bir tablo verilmiştir.
Buna göre numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?
16.
Soru 16 )Hücre zarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
17.
Soru 17 ) Yukarıda bir maddenin yoğunluk farkı yönünde hücre içine geçişi şematize edilmiştir.
I. Özel taşıyıcı proteinlerle gerçekleştirilmektedir.
II. Kesinlikle enerji harcanarak gerçekleştirilir.
III. Sitoplazma ile hücreler arası sıvı arasındaki yoğunluk farkını artırır.
yargılarından hangileri doğrudur?
18.
Soru 18 )“Böbrek hastalarında, böbrekler tarafından süzülüp atılamayan zararlı maddeler ile suyun fazlasının, seçici geçirgen bir zardan geçirilerek madde yoğunlukları özel olarak ayarlanmış sıvıya aktarılmasına - - X- - denir.”
Yukarıdaki tanımda “X” yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
19.
Soru 19 )Hücredeki yapıların bazıları zarlı bazıları zarsızdır.
Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
Zarsız <------> Zarlı
20.
Soru 20 )Enerji ihtiyacı fazla olan hücrelerde aşağıdaki organellerden hangisinin sayısı daha fazladır?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Biyoloji 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Biyoloji 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Biyoloji 1 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Biyoloji 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Biyoloji 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Biyoloji 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Biyoloji 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Biyoloji 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Biyoloji 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Biyoloji 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Biyoloji 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Biyoloji 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Biyoloji 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Biyoloji 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Biyoloji 4 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
21 22 Mart 2020