Açık Lise Biyoloji 2 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
6 Ekim 2019

SINAV SONUN DA OY VERMEYİ VE GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİNİZİ BİZE İLETİNİZ.
GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİNİZİ BİLDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi doğal (filogenetik) sınıflandırma yapılırken dikkate alınan özelliklerden biri değildir?
2.
Soru 2 )Sınıflandırmada belli bir hiyerarşide düzenlenmiş basamaklara takson denir. Günümüzde kullanılan filogenetik sınıflandırmada canlılar tür ile baş layıp âlem ile biten yedi farklı grupta (taksonda) incelenir.
Buna göre tür basamağından alembasamağına doğru gidildikçe deği şen özelliklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
3.
Soru 3 )Aşağıda bazı canlıların Latince adları verilmiştir.
I. Ursus arctos (boz ayı)
II. Ursus maritumus (kutup ayısı)
III. Ursus thibetanus (tibet ayısı)
Tür adları verilen canlılar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
4.
Soru 4 )Aşağıdaki canlı alemlerinin hangisinin hücrelerinde, DNA bir zarlaçevrili olmayıp sitoplazmada dağı nık halde bulunur?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi prokaryot ve ökaryot hücrelerde ortak olarak bulunur?
6.
Soru 6 )Arkeler, yüksek tuzluluk, düşük oksijenli ortam, yüksek sıcaklık, yüksek ya da düşük pH gibi zorlu çevre şartlarına uyum sağlamış canlılardır.
Buna göre;
I. sıcak su kaynağı,
II. bataklıklar,
III. aşırı tuzlu göl
ortamlarından hangilerinde arkelere rastlanabilir?
7.
Soru 7 ) Yukarıda bir bakterinin çoğalması şematize edilmiştir.
Buna göre çoğalma olayı ile ilgili,
I. DNA eşlenmeden önce, çekirdek zarı erimiştir.
II. Önce DNA eşlenmesi, sonrasitoplazma bölünmesi gerçekleş mektedir.
III. Oluşan yeni bakteriler genetik olarak birbirinden farklıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
8.
Soru 8 )Protista alemindeki canlılar için aşağıdakilerden hangisi ortaktır?
9.
Soru 9 )Protista aleminde yer alan bir canlıya ait bazı özellikler şunlardır:
• Tek veya çok hücreli formları bulunur.
• Çoğunluğu suda yaşar.
• Fotosentez yaparlar.
• Genellikle taşıdıkları renk pigmentlerin eve şekillerine göre adlandırılırlar.
Bazı özellikleri verilen protista çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Günlük hayatımızdaki,
I. yoğurt yapımı,
II. hamurun mayalanması,
III. açık havada bırakılan besinlerin küflenmesi
olaylarından hangileri mantarlar tarafından gerçekleştirilir?
11.
Soru 11 ) Yukarıda çiçekli bir bitkinin kısımları şematize edilmiştir.
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
12.
Soru 12 )Çiçekli bir bitkide;
I. çiçek,
II. gövde,
III. kök
yapılarından hangileri eşeyli üreme ile ilgili organları taşır?
13.
Soru 13 )Aşağıdaki hayvanlardan hangisi omurgasızdır?
14.
Soru 14 )İki yaşamlılar aşağıdaki özelliklerin hangisiyle memelilerden ayırt edilir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi memeli hayvanların özelliklerinden birisi değildir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin olumsuz etkilerinden birisidir?
17.
Soru 17 )Günümüzdeki iş kollarından;
I. ilaç ve kozmetik,
II. mobilya,
III. tekstil
hangilerinde bitkilerden faydalanılır?
18.
Soru 18 )Aşağıdaki omurgalı hayvan sınıflarından hangisinde vücut sıcaklığı çevre sıcaklığına bağlı olarak değişmez?
19.
Soru 19 )Aşağıda virüslerle ilgili bir metin verilmiştir.
“Bubble boy, gen mutasyonu sonucu oluşan adenozin deaminaz (ADA enzimi eksikliğine bağlı bir hastalıktır ve bağışıklık sistemi hücrelerinin yok olmasına neden olur. Bu hastalığın tedavisi için hastalara ADA enzimi ve kemik iliği nakli yapılmaktadır. Ancak 1990’da kopyalanmış ADA enzimleri pasifleştirilmiş bir virüse aktarılarak hastaya verilmiştir. Bu virüs, hastanın T-hücrelerine yerleşip çoğalarak tedavi edilmesini sağlamıştır.”
Buna göre,
I. Virüsler başka bir hücre içerisine girerek çoğalabilir.
II. Virüsler tedavi amaçlı kullanılabilir.
III. Virüslerde kalıtım materyali olarak DNA ya da RNA bulunur. yargılarından hangilerine bu metinden ulaşılabilir?
20.
Soru 20 )Aşağıda virüslerin neden olduğu bir hastalığa ait bazı özellikler verilmiştir.
• Kedi, köpek, tilki, yarasa gibi bazı hayvanların salyasında bulunur ve genellikle ısırma yoluyla insana bulaşır.
• Bu hastalığa yol açan virüs sinir sistemine yerleşerek etkisini gösterir.
• Tedavi sürecinde en etkili yöntem aşıdır. Sahipsiz başıboş hayvanlar tarafından bir kişi ısırıldığına, hemen yara bol sabunlu su ile yıkanmalı, zaman geçirilmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Gerek duyulduğu takdirde aşı yapılarak,ısıran hayvan 10 gün boyunca gö zetim altında tutulmalıdır.
Buna göre özellikleri verilen virüs kaynaklı hastalık aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Biyoloji 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Biyoloji 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Biyoloji 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Biyoloji 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Biyoloji 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Biyoloji 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Biyoloji 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Biyoloji 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Biyoloji 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Biyoloji 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Biyoloji 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Biyoloji 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Biyoloji 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Biyoloji 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Biyoloji 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Biyoloji 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
21 22 Mart 2020