Açık Lise Biyoloji 3 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
6 Ekim 2019
1.
Soru 1 ) Yukarıda hücre bölünmesinin nedenini araştırmak için amiple yapılan iki deney şematize edilmiştir.
Deneye göre;
I. Hücre bölünmek için belli bir büyüklüğe ulaşmalıdır.
II. Çekirdeği olmayan hücre kısmı uzun süre yaşayabilir.
III. Amipin bölünüp iki yeni hücre oluşturması için kalıtsal materyale sahip olması gerekir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
2.
Soru 2 ) Aşağıda mitoz bölünmenin bir evresinde gerçekleşen olaylar tanımlanmıştır. “Birbiriyle aynı özelliklere sahip kardeş kromatitlerin ayrılması bu evrede gerçekleşir. Bütün kromatitlerin sentromerleri ani bir sıçrayışla birbirinden ayrılır. Kromatitler birbirinden ayrıldıktan sonra kromozom olarak adlandırılır.”
Buna göre tanımı verilen evre aşağıdaki seçeneklerden hangisinde şematize edilmiştir?
3.
Soru 3 ) Yukarıda hayvan ve bitki hücresinin mitoz bölünmelerine ait karşılaştırma tablosu verilmiştir.
Buna göre I ve II numaralı yerlere gelmesi gereken ifadeler hangi seçenekte verilmiştir?
I <-----> II
4.
Soru 4 )Hücre döngüsünün kontrolünün bozulması ile kanser adı verilen kontrolsüz hücre çoğalmaları meydana gelir.
Buna göre kanser ile ilgili,
I. Erken teşhis hastalığın tedavisi için önemlidir.
II. Tüm kanser çeşitlerinin tedavisinde aynı yöntem kullanılır.
III. Tüm kanser çeşitleri kalıtsaldır.
yargılarından hangileri doğrudur?
5.
Soru 5 ) Yukarıda cross – over olayı şematize edilmiştir.
Buna göre cross – over ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
6.
Soru 6 )Aşağıdaki eşeysiz üreme ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
7.
Soru 7 )Mayoz ve mitoz bölünmenin farkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Mitoz < ----- > Mayoz
8.
Soru 8 ) Aşağıda partenogenez olayı gösterilmiştir.
Yukarıdaki şemaya göre partenogenez için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
9.
Soru 9 ) Yukarıda spermatogenez olayı şematize edilmiştir.
Buna göre numaralandırılmış yapılardan hangilerinde homolog kromozom çiftleri (2n) bir arada bulunur?
10.
Soru 10 )Zigottan başlayıp yeni bireyin oluşumuyla sonlanan olayların tümüne embriyonik gelişim denir.
İnsanda embriyonik gelişimin sağlıklı tamamlanabilmesi için hamile kadın aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
11.
Soru 11 )Aşağıda sağlıklı bir dişi bireyin menstrüal döngüsüne ait evreler verilmiştir.
I. Folikül evresi
II. Ovulasyon evresi
III. Korpus luteum evresi
Buna göre verilen evrelerin gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır?
12.
Soru 12 )“AA Bb Nn Rr Zz” genotipli bir bireyden AbnRZ genotipli gamet oluşma olasılığı kaçtır?
13.
Soru 13 )Heterozigot genotipte sarı tohumlu bezelyelerin çaprazlanması ile olu şacak yavruların genotip ve fenotip ayrışım oranları aşağıdakilerden hangisidir?
(Sarı tohum aleli, yeşil tohum aleline baskındır.)
Genotip < ------ > Fenotip
14.
Soru 14 )Aslanağzı bitkilerinde eksik baskınlık görülür. Kırmızı ve beyaz çiçekli aslanağzı bitkileri çaprazlandığında pembe çiçekli bireyler ortaya çıkar.
Buna göre pembe çiçekli iki birey çaprazlandığında kırmızı çiçekli birey oluşma olasılığı kaçtır?
15.
Soru 15 )A kan gruplu anne ile B kan gruplu babanın ilk çocukları O kan grubuna sahiptir.
Buna göre anne ve babanın genotipleri aşağıdakilerin hangisidir?
Anne < ----- > Baba
16.
Soru 16 )Renk körlüğü X kromozomunda taşı nan çekinik bir hastalıktır.
Buna göre renk körlüğü bakımından taşıyıcı bir anne ile sağlıklı bir babanın renk körü kız çocukları olma olasılığı nedir?
17.
Soru 17 ) Yukarıda bir aileye ait soyağacı verilmiştir.
Taralı bireyler X’e bağlı çekinik bir özelliği fenotipinde gösterdiğinegöre “?” bireyde bu hastalığın gö rülme olasılığı kaçtır?
18.
Soru 18 ) Yukarıda bir anne ve babanın oluşturabileceği çocuklar F1 dölünde verilmiştir.
Buna göre numaralandırılmış bireylerden hangisi otozom fazlalığından ortaya çıkan down sendromlu erkek birey olabilir?
19.
Soru 19 )Aşağıda verilenlerden hangisi genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) üretiminin başlıca amaçlarından biri olamaz?
20.
Soru 20 )Aşağıda verilen biyoteknolojik gelişmelerden hangisi diğerlerinden daha sonra ortaya çıkmıştır?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Biyoloji 3 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Biyoloji 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Biyoloji 3 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Biyoloji 3 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Biyoloji 3 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Biyoloji 3 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Biyoloji 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Biyoloji 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Biyoloji 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Biyoloji 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Biyoloji 3 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Biyoloji 3 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Biyoloji 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Biyoloji 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Biyoloji 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Biyoloji 3 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
25 -26 Temmuz 2020