Açık Lise Biyoloji 3 Test Çöz 2019 Yılı 2. Dönem

admin
28 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Hücre bölünmesi ile ilgili,
I. Hücre bölünmesinin temel nedeni, hacim yüzey oranının
(r³ / r² ) bozulmasıdır.
II. Tüm canlılarda hücreler aynı şekilde bölünür.
III. Hücre bölünmesi çok hücreli canlılarda büyüme ve gelişmeyi, yaraların iyileşmesini sağlarken tek hücreli canlılarda çoğalmayı sağlar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
2.
Soru 2 )Mitoz bölünme geçiren bir hücrenin hücre döngüsünün interfaz evresinde,
I. DNA,
II. RNA,
III.çekirdek
hangilerinin niceliklerinde artış gözlenir?
3.
Soru 3 )Mitoz bölünme sırasında iğ ipliklerinin boylarının kısalması ile kardeş kromatitlerin birbirlerinden ayrıldıkları evre aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )
Aşağıda planaryanın çoğalması şematize edilmiştir.
Buna göre şematize edilen eşeysiz üreme şekli aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Mitoz bölünme sırasında gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi hayvan hücrelerinde gerçekleşirken bitki hücrelerinde gerçekleşmez?
6.
Soru 6 )
Yukarıda mitoz bölünmenin bir evresi şematize edilmiştir.
Bu evre aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )
Yukarıda partenogenez olayı şematize edilmiştir.
Buna göre numaralandırılmış olaylar aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
I <---> II <----> III
8.
Soru 8 )2n = 20 kromozomlu bir hücre mayoz bölünme geçirmektedir.
Bu hücrede bölünme sırasında oluşan tetrat sayısı kaçtır?
9.
Soru 9 )Mayoz bölünme ile aşağıdakilerden hangisi sağlanmaz?
10.
Soru 10 )Aşağıda verilen canlıların hangisinde sadece eşeyli üreme ile birey sayısı artışı gerçekleşebilir?
11.
Soru 11 )İki çocuğu olan bir ailenin ilk çocuklarının kız ikinci çocuklarının erkek olma olasılığı kaçtır?
12.
Soru 12 )“KK Ll MM nn” genotipine sahip bir bireyin oluşturabileceği gamet çeşidi sayısı kaçtır?
13.
Soru 13 )“AA Bb Cc” genotipine sahip bir birey aşağıdaki gamet çeşitlerinden hangisini oluşturamaz?
(Aleller birbirinden bağımsızdır.)
14.
Soru 14 )Homozigot sarı ve düz tohumlu iki bezelye çaprazlandığında sarı ve düz tohumlu bezelye oluşma olasılığı kaçtır?
(Sarı tohum aleli, yeşil tohum aleline; düz tohum aleli, buruşuk tohum aleline baskındır)
15.
Soru 15 )A kan gruplu bir bireyle B kan gruplu bir bireyin ilk çocukları O kan grubu fenotipindedir.
Bu ailenin ikinci çocuklarının kan grubu genotipi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
16.
Soru 16 )
Yukarıda bezelyelerde “Y ve R” karakterleri ile ilgili yapılan bir çaprazlamanın Punnett karesi verilmiştir.
Buna göre çaprazlama sonucunda “Yr” fenotipinde bireylerin oluşma olasılığı kaçtır?
17.
Soru 17 )A hastalığı X kromozomu üzerindeki çekinik bir alelle kalıtılan genetik bir hastalıktır.
Buna göre A hastalığı bakımından taşıyıcı bir kadın ile normal bir erkeğin aşağıdaki genotiplerden hangisine sahip çocuğu olamaz?
18.
Soru 18 )
Yukarıdaki soyağacında bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir. Buna göre özellik aşağıda verilen durumlardan hangisi ile kalıtılmamaktadır?
19.
Soru 19 )Genetik varyasyonlara,
I. mutasyon,
II. kromozomların bağımsız dağılımı,
III. krossing – over
olaylarından hangileri neden olabilir?
20.
Soru 20 )Aşağıdaki hücrelerin hangisinde meydana gelen mutasyonun kalıtsal olma ihtimali yoktur?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Biyoloji 3 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Biyoloji 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Biyoloji 3 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Biyoloji 3 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Biyoloji 3 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Biyoloji 3 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Biyoloji 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Biyoloji 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Biyoloji 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Biyoloji 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Biyoloji 3 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Biyoloji 3 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Biyoloji 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Biyoloji 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Biyoloji 2 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Biyoloji 3 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020