Açık Lise Biyoloji 3 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
4 Ekim 2019

SINAV SONUN DA OY VERMEYİ VE GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİNİZİ BİZE İLETİNİZ.
GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİNİZİ BİLDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
1.
Soru 1 ) Yukarıda bir hayvan hücresinin mitoz bölünmesine ait bazı evreler şematize edilmiştir.
Buna göre numaralandırılmış evrelerin gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
2.
Soru 2 )2n = 20 kromozomlu bir hücre 4 kere mitoz bölünme geçiriyor.
Olay sonucunda oluşan hücre sayısı ve oluşan her bir hücrenin kromozom sayısı kaçtır?
Hücre Sayısı ----- Kromozom Sayısı
3.
Soru 3 )Hücre bölünmesi sırasında gerçekleşen olaylardan hangisi hücrenin bitki hücresi olduğunu kanıtlar?
4.
Soru 4 )Bazı canlılarda gerçekleşen,
I. deniz yıldızının kopan kolundan yeni bir deniz yıldızı oluşması,
II. kertenkelenin kopan kuyruğunu tamamlaması,
III. gül bitkisinin bir dalından yeni bir gül bitkisi elde edilmesi
olaylarından hangileri eşeysiz üremeye örnektir?
5.
Soru 5 ) Yukarıda bir hayvan hücresinin mayoz bölünmesine ait bir şekil verilmiştir.
Buna göre verilen şekil mayoz bölünmenin hangi aşamasına aittir?
6.
Soru 6 )Eşeyli üreme ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
7.
Soru 7 )Hücre bölünmesi sırasında gerçekleşen;
I. homolog kromozomların ayrılması,
II. DNA’nın kendini eşlemesi,
III. kardeş kromatitlerin ayrılması
olaylarından hangileri mitoz ve mayoz bölünmede ortaktır?
8.
Soru 8 ) Yukarıda dişi üreme sistemi şematize edilmiştir.
Buna göre numaralandırılmış yapılardan hangisi östrojen, progesteron hormonlarının ve eşey hücresinin üretimini gerçekleştirir?
9.
Soru 9 )Anne ile bebek arasındaki madde alışverişini sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Dişi üreme sisteminde yumurtalığın yaptığı görevi erkek üreme sisteminde aşağıdakilerden hangisi yapar?
11.
Soru 11 )Gebelik sırasında hızlı bir büyüme ve gelişme gerçekleştiğinden olumsuz faktörler gelişim anormalliklerine sebep olabilir.
Buna göre,
I. X ışınlarına maruz kalmak,
II. yoğun strese girmek,
III. ilaç veya kimyasal maddeler kullanmak
verilen faktörlerden hangileri gelişim anormalliklerine sebep olabilir?
12.
Soru 12 )Dişi üreme hücresi yumurta ile erkek üreme hücresi sperminçekirdeklerinin kaynaşması olayı na ne isim verilir?
13.
Soru 13 )Aa BB Ee Rr HH genotipli bir bireyden aBErH genotipli gamet oluşma olasılığı kaçtır?
14.
Soru 14 )Sarı tohum rengi aleli, yeşil tohum rengi aleline; yuvarlak tohum şekli aleli, buruşuk tohum şekli aleline baskındır.
Buna göre her iki karakter bakımından heterozigot iki bezelyenin çaprazlanmasından elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.
• 315 tane sarı tohum rengi ve yuvarlak tohum şekline sahip bezelye
• 101 tane sarı tohum rengi ve buruşuk tohum şekline sahip bezelye
• 108 tane yeşil tohum rengi ve yuvarlak tohum şekline sahip bezelye
• 32 tane yeşil tohum rengi ve buruşuk tohum şekline sahip bezelye
Buna göre yapılan çaprazlamadan elde edilen bireylerin fenotip ayrışım oranı aşağıdakilerden hangisidir? (Fenotip ayrışım oranı birey sayısının en sade hali ile ifade edilir.)
15.
Soru 15 )Popülasyonlarda bir karakterin oluşumundan ikiden fazla sayıda alel etkili ise bu duruma çok alellilik denir. Tavşanlarda tipik gri tavşan rengi (C), çinçilla (cch), himalaya (ch) ve albino (c) fenotiplerinin ortaya çıkmasından sorumlu aleller vardır. Bunlar arasındaki baskınlık hiyerarşisi C > cch > ch> c şeklindedir.
Buna göre tavşanlarda tüy rengi ile ilgili oluşabilecek genotip çeşidi sayısı kaçtır? (Çok allelli kalıtımda genotip sayısı (n.(n+1)) / 2 formülü ile bulunur. n, allel sayısını ifade eder.)
16.
Soru 16 ) Yukarıda tohum rengi ve tohum şekli bakımından heterozigot iki birey arasında yapılan dihibrit çaprazlamanın punnet karelemesi verilmiştir.
Buna göre verilen tabloda I ve II ile gösterilen çaprazlama sonucunda oluşan bireylerin fenotipi seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
I ---- II
17.
Soru 17 )A Rh – bir anne ile A Rh + bir babanın ilk çocukları 0 Rh – kan grubuna sahiptir.
Bu çiftin ikinci çocukları ile anne arasında kan uyuşmazlığı olma ihtimali kaçtır?
18.
Soru 18 )Kromozom sayı mutasyonlarında “Eğer fazla kromozoma sahip olan gamet, normal bir gamet ile döllenecek olursa, oluşan zigotun kromozom sayısı normalden fazla; eğer eksik kromozoma sahip olan gamet, normal bir gamet ile döllenecek olursa oluşan zigot, normalden daha az sayıda kromozoma sahip olur. Böyle bir zigot gelişecek olursa, meydana gelen birey eksik sayıda ya da daha fazla sayıda kromozoma sahip olur.” durumu gözlenir.
Buna göre aşağıda kromozom formülü verilen bireylerden hangisinde kromozom sayı mutasyonu bulunmamaktadır?
19.
Soru 19 )Kırmızı yeşil renk körlüğü X kromozomunun Y kromozomu ile homolog olmayan bölgesinde çekinik taşınan bir hastalıktır. (Xr )
Buna göre kırmızı yeşil renk körlüğü bakımından taşıyıcı bir anne ile kırmızı yeşil renk körü bir babanın normal görüşlü erkek çocuklarının olma olasılığı kaçtır?
20.
Soru 20 ) Yukarıdaki soy ağacında X kromozomu üzerinde çekinik bir genle aktarılan özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir.
Buna göre “?” ile gösterilen bireyde bu özelliğin fenotipinde görünme olasılığı kaçtır?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Biyoloji 3 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Biyoloji 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Biyoloji 3 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Biyoloji 3 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Biyoloji 3 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Biyoloji 3 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Biyoloji 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Biyoloji 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Biyoloji 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Biyoloji 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Biyoloji 3 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Biyoloji 3 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Biyoloji 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Biyoloji 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Biyoloji 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Biyoloji 3 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
21 22 Mart 2020