Açık Lise Seçmeli Biyoloji 1 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
6 Ekim 2019
1.
Soru 1 )ATP (adenozin tri fosfat) molekülü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
2.
Soru 2 )Bitkilerin organik moleküllerinde depolanan enerji Güneşten gelmektedir. Bitkilerin kloroplastlarında fotosentezle organik madde üretilir. Fotosentez, canlıların besin ve oksijen ihtiyacını karşılar.
Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
3.
Soru 3 )Güneş’ten gelen ışık enerjisini soğurarak bu enerjinin organik moleküllerde depolanmasına fotosentez denir.
Buna göre,
I. öglena,
II. mantar,
III. bitki
canlılarından hangileri fotosentez yapabilir?
4.
Soru 4 ) Yukarıda fotosentezde üretilen ve kullanılan maddeler gösterilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
5.
Soru 5 ) Engelmann’ın ışık dalga boyunun (renginin) fotosenteze etkisini araştırdığı deneyinde ipliksi algi prizmanın altına yerleştirerek oksijenli solunum yapan bakterilerin en çok mor ve kırmızı ışık düşen kısımda toplandığını görmüştür. Aerobik bakteriler Mor Kırmızı
Deneye göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi fotosenteze etki eden kalıtsal faktörlerden birisidir?
7.
Soru 7 ) Yukarıda fotosentez hızının sıcaklık ve ışık şiddetine bağlı değişimi grafiklenmiştir.
Grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
8.
Soru 8 )Seracılıkta verimi artırmak için bazı yöntemler kullanılmaktadır.
Buna göre,
I. karbondioksit gübrelemesi,
II. yapay ışıklandırma,
III. ozonlama
olaylarından hangileri bu yöntemlerdendir?
9.
Soru 9 )Tarımsal ürünlerin verimi ve kalitesi,
I. iklimsel koşullar,
II. toprak yapısı,
III. bitki bakımı
verilenlerden hangilerine bağlı olarak değişebilir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi kemosentez yapan canlılar için yanlış bir ifadedir?
11.
Soru 11 ) Yukarıda glikoliz olayı şematize edilmiştir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
12.
Soru 12 ) Yukarıda etil alkol fermantasyonu şematize edilmiştir.
Buna göre,
I. 6 karbonlu glikoz molekülü 2 karbonlu etil alkole kadar parçalanmıştır.
II. Pirüvik asitin etil alkole dönüştü rülmesi sırasında ATP sentezlenir.
III. Glikoliz sırasında üretilen NADH molekülü, asetaldehit etil alkole dönüşürken kullanılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
13.
Soru 13 )Laktik asit fermantasyonu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
14.
Soru 14 )Aşağıda yoğurt yapımı ile ilgili bir metin verilmiştir.
“Yoğurt bakterileri oksijensiz ortamda sütteki laktozu enerji kaynağı olarak kullanır. Fermantasyon metabolizmaları sonucu laktik asit oluşturur. Açığa çıkan asit, sütün pH’sini düşürerek sütteki proteinlerin denatüre olmasına yani pıhtılaşmasına neden olur. Bu pıhtı tüm süte yayılır ve katılaşmasına neden olarak yoğurt oluşmasını sağlar. Yoğurt bakterilerinin etkinliklerinin en iyi olduğu sıcaklık aralığı 45-50oC’tur. Bu nedenle sütü mayalarken bu sıcaklığa dikkat edilmelidir. Aksi takdirde yoğurt oluşmaz.”
Buna göre;
I. Yoğurt sütteki proteinlerin denatü re olması ile oluşan protein içerikli bir besindir.
II. Sütten yoğurt yapımı tüm sıcaklık değerlerinde gerçekleşebilir.
III. Yoğurt yapımı sırasında kabın ağzı hava almayacak şekilde kapatılmalıdır.
yargılarından hangileri çıkarılabilir?
15.
Soru 15 ) Yukarıda ökaryot bir hücrenin mitokondrisinde gerçekleşen Krebs döngüsü şematize edilmiştir.
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
16.
Soru 16 )Hücre solunumu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
17.
Soru 17 )Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisi birim ağırlık başına en fazla enerji verir?
(Bileşiklerin oksijenli solunum yaptığı varsayılacaktır.)
18.
Soru 18 )Bitkilerde gerçekleştirilen fotosentez hızı (I) ve solunum hızı (II) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
19.
Soru 19 ) Yukarıda fotosentez ve solunum ilişkisi şematize edilmiştir.
Şemaya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
20.
Soru 20 )Aşağıda yapay yaprakla elektrik üretimi konusunda Bilim ve Teknik Dergisi’nde yayımlanan bir metin bulunmaktadır. “Amerikan Kimya Topluluğu’nun 241. Ulusal Toplantısında konuşan bilim insanları yeşil bitkilerin Güneş ışığını ve suyu enerjiye çevirmek için kullandığı fotosentezi taklit eden, oyun kartı büyüklüğünde, bir Güneş pili geliştirdiklerini açıkladı. Bilim insanları yapay yaprağın, gelişmekte olan ülkelerdeki yoksul evler için ucuz elektrik kaynağı olacağını söylüyor. Oyun kartı şeklinde ama daha ince olan cihaz, kimyasal tepkimeleri hızlandıracak bileşenler kullanılarak tasarlanmıştır. Cihazın parlak güneş ışığı altında bir galon suya yerleştirildiğinde, gelişmekte olan ülkedeki bir evin günlük elektriğini karşılayacak kadar elektrik üretilebildiğini de sözlerine ekliyor. Su iki bileşenine ayrıldığında, hidrojen ve oksijen gazı evin en üstüne ya da yanına yerleştirilen bir yakıt pilinde depolanıyor ve elektrik üretmek için kullanılıyor.”
Bu metine göre;
I. Fotosentezde gerçekleşen tepkimeler yapay ortamlarda gerçekleştirilemez.
II. Verilen metin doğanın taklit edilmesine (biyomimetrik) örnek olarak verilebilir.
III. Bilim ve teknolojinin gelişimi elektrik üretiminde kömür, petrol, doğalgaz gibi yenilenemez enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltacaktır.
yargılarından hangileri çıkarılabilir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seçmeli Biyoloji 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Biyoloji 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Seçmeli Biyoloji 1 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Biyoloji 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Biyoloji 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Biyoloji 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Biyoloji 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Biyoloji 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Biyoloji 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Biyoloji 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Biyoloji 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Biyoloji 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Biyoloji 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Biyoloji 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Biyoloji 4 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Biyoloji 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
25 -26 Temmuz 2020