Açık Lise Seçmeli Biyoloji 1 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )
Aşağıda ATP ve ADP nin dönüşümleri şematize edilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
2.
Soru 2 )Aşağıda verilen faaliyetlerin hangisinde ATP üretimi gerçekleştiğinden ekzergonik bir tepkimedir?
3.
Soru 3 )Aşağıda verilen canlılardan hangisi ihtiyaç duyduğu organik maddeleri inorganik maddelerden sentezlediği için ototrof (üretici) canlı olarak adlandırılır?
4.
Soru 4 )Aşağıda verilenlerden hangisi fotosentez hızını etkileyen faktörlerden biri değildir?
5.
Soru 5 )
Yukarıda nitrobakterilerin yaptığı kemosentez olayı şematize edilmiştir.
Buna göre,
I. Nitrobakter, nitriti oksitleyerek nitrata dönüştürür.
II. Oksitleme sonucunda açığa çıkan enerji ile inorganik maddeler organik maddelere dönüştürülür.
III. Bu olay sırasında açığa çıkan oksijen atmosfere verilmez.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
6.
Soru 6 )
Aşağıda fotosentez ile ilgili bir deney düzeneği verilmiştir.
Bu deney düzeneğinde çıkan kabarcık sayısını artırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
7.
Soru 7 )Bitkiye ait aşağıdaki organlardan hangisi fotosentez yapamaz?
8.
Soru 8 )
Yukarıda fotosentezde Calvin döngüsü ile organik bileşiklerin sentezi şematize edilmiştir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
9.
Soru 9 )
Aşağıdaki grafikte sıcaklık ile fotosentez hızının değişimi verilmiştir.
Grafik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
10.
Soru 10 )
Yukarıda fotosentez hızının ışığın dalga boyuna göre değişimi aşağıda grafiklenmiştir.
Grafik ile ilgili;
I. Fotosentez en hızlı kırmızı ve mor renk ışıkta gerçekleşmektedir.
II. Yaprak yeşil ışığı yansıttığından fotosentez en yavaş yeşil ışıkta gerçekleşmektedir.
III. Fotosentez hızı tüm ışıklarda aynıdır.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
11.
Soru 11 )
Yukarıda fotosentez basamakları şematize edilmiştir.
Buna göre I, II ve III numaralı yerlere gelmesi gereken moleküller aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
I <-----> II <-----> III
12.
Soru 12 )Glikoliz tepkimeleri ile ilgili,
I. Tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşir.
II. Sitoplazmada yapılır.
III. Oksitatif fosforilasyon ile ATP üretimi yapılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerin hangisinin üretiminde fermantasyon reaksiyonlarından yararlanılmaz?
14.
Soru 14 )
Yukarıda etil alkol ve laktik asit fermantasyonu özetlenmiştir.
Buna göre etil alkol fermantasyonu ile laktik asit fermantasyonları sırasında farklı son ürünlerin açığa çıkmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi enerji elde etmek için hücresel solunumda kullanılmaz?
16.
Soru 16 )Laktik asit fermantasyonu ile ilgili,
I. İnsanın çizgili kas hücrelerinde oksijen yetersizliğinde gerçekleşebilir.
II. Bu olay sırasında üretilen enerji miktarı oksijenli solunumda üretilen enerji miktarına göre daha azdır.
III. Son ürün olarak açığa çıkan laktik asit kaslarda yorgunluğa sebep olur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
17.
Soru 17 )Oksijenli solunum sırasında gerçekleşen,
I. ETS,
II. krebs,
III. glikoliz
olayların gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
18.
Soru 18 )Canlılardaki solunum ve fotosentez olayları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
19.
Soru 19 )Enerji hammaddesi olarak kullanılan karbonhidrat ve yağlar karbon (C), hidrojen (H) ve oksijen (O) elementlerinden meydana gelirken, proteinler karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O) ve azot (N) elementlerinden meydana gelir.
Buna göre aşağıda verilen organik bileşiklerden hangisinin solunumda kullanılması ile amonyak (NH3) açığa çıkar?
20.
Soru 20 )Ökaryot hücrelerde oksijenli solunum reaksiyonlarının piruvattan sonraki basamakları aşağıdaki hücre organellerinden hangisinde gerçekleşir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Biyoloji 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Biyoloji 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Biyoloji 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Biyoloji 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Biyoloji 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Biyoloji 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Biyoloji 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Biyoloji 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Biyoloji 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Biyoloji 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Biyoloji 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Biyoloji 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Biyoloji 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Biyoloji 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Biyoloji 4 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Biyoloji 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
25 -26 Temmuz 2020