Açık Lise Seçmeli Biyoloji 3 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
6 Ekim 2019
1.
Soru 1 )DNA’nın hücredeki görevleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
2.
Soru 2 )Nükleik asitlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
3.
Soru 3 )Eşit sayıda nükleotide sahip iki farklı DNA molekülü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle aynı dır?
4.
Soru 4 )Normal azot (14N) atomu taşıyan bir DNA molekülü ağır azot (15N)taşıyan ortamda iki nesil çoğaltılacak olursa oluşan DNA’ların % kaçı melezdir?
5.
Soru 5 )Bir ribonükleotit molekülü en kü çük yapı birimine kadar hidroliz edildiğinde seçeneklerdekilerden hangisi kesinlikle açığa çıkmaz?
6.
Soru 6 )Aşağıda RNA çeşitleri verilmiştir.
I. mRNA
II. tRNA
III. rRNA
Buna göre verilen RNA çeşitlerinden hangileri protein sentezinde görevlidir?
7.
Soru 7 ) Yukarıda DNA ve RNA nın farkları ile ilgili tablo verilmiştir.
Buna göre numaralandırılmış satırlarda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
8.
Soru 8 ) Yukarıda ökaryot bir hücrede santral dogma verilmiştir.
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
9.
Soru 9 )Anlamlı ipliğinin dizilişi “TAT GAC CGG” olan DNA molekülündensentezlenecek mRNA molekülü nün nükleotit dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )GDO’lu bitki üretiminin,
I. genetiği değiştirilen bitkilerin, tarım zararlılarının istilasına karşı daha dayanıklı hâle gelmesiyle ürün kayıplarının azaltılması,
II. kuraklık, don ya da aşırı sıcaklık gibi iklim koşullarına karşı dayanıklılık sağlanması,
III. kültür bitkilerine yeni genlerin eklenmesi ile ürünlerin besleyici niteliğinin artırılması
olaylarından hangilerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlar?
11.
Soru 11 )Aşağıda bitkisel yapılar ve görevleri ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Yapı <-----> Görev
12.
Soru 12 )Temel doku; bitkinin kök, gövde, yaprak gibi organlarının tamamında bulunan doku çeşididir.
Buna göre aşağıda verilen doku çeşitlerinden hangisi temel dokular grubunda incelenemez?
13.
Soru 13 )Epidermisten farklılaşan yapılar ile ilgili,
I. Stomalar, yapraklarda gaz alışverişinin gerçekleştiği, iki hücreninaralarında açıklık bırakarak oluş turduğu yapılardır
II. Yapraklardaki bazı tüyler, güneş ışınlarının doğrudan yaprak üzerine gelmesini engelleyerek, bitkiyi buharlaşma yoluyla yaşanan su kaybından korur.
III. Havadaki nem oranının fazla olduğu durumlarda terleme ile atılamayan fazla suyun damlama yolu ile dışarı atılmasını hidatotlar sağlar.
ifadelerden hangileri doğrudur?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi kökün görevlerinden birisi değildir?
15.
Soru 15 )Aşağıda verilen bitki çeşitlerinden hangisinde yaprak bir sap (yaprak sapı) aracılığı ile gövdeye bağlanır?
16.
Soru 16 ) Yukarıda bitkilerdeki bazı tropizma hareketleri verilmiştir.
Tropizma hareketleri ile ilgili,eşleştirmelerinden hangileri doğ rudur?
I <-----> II
17.
Soru 17 )Üretildiği yerden daha uzak bölgelere taşınacak bazı meyveler olgunlaşmadan toplanır. Yolda bunların üzerine püskürtülen bir hormon sayesinde olgunlaşması sağlanarak ürün kaybı engellenmiş olur.
Meyvelerin yolda olgunlaşmasını sağlayan gaz şeklindeki bu hormon aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Bitkilerde odun borusunda madde taşınması ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
19.
Soru 19 )Aşağıda çiçekli bir bitkinin yaşam döngüsünde;
I. tozlaşma,
II. döllenme,
III. tohum oluşumu
olayları hangi sıra ile gerçekleşir?
20.
Soru 20 )Aşağıda verilen bitki çeşitlerinden hangisinde çiçeklenme görülmez?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seçmeli Biyoloji 3 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Biyoloji 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Seçmeli Biyoloji 3 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Biyoloji 3 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Biyoloji 3 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Biyoloji 3 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Biyoloji 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Biyoloji 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Biyoloji 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Biyoloji 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Biyoloji 3 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Biyoloji 3 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Biyoloji 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Biyoloji 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Biyoloji 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Biyoloji 3 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
25 -26 Temmuz 2020