Açık Lise Seçmeli Biyoloji 4 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Komünitelerdeki canlılar arasındaki etkileşimlerden biri de av-avcı ilişkisidir.
Buna göre aşağıda verilen canlı çiftlerinden hangisi arasında av avcı ilişkisi yoktur?
2.
Soru 2 )
Ekolojik rolü çakışan iki tür arasındaki rekabeti incelemek amacıyla 1934 yılında Rus bilim insanı G.F. Gause tarafından hazırlanan bir deney düzeneğinde, Paramecium caudatum ve Paramecium aurelia türlerinin ayrı ayrı kültür ortamında yetiştirdiğinde her türün birey sayısı değişimi Şekil I de verilmiştir. Bu türlerin aynı kültür ortamında yetiştirdiğinde birey sayısı değişimleri ise Şekil II de verilmiştir.
Buna göre;
I. Paramecium türleri ayrı kültür ortamlarında geliştirildiğinde birey sayıları önce hızla artmakta daha sonra bu artış durmaktadır.
II. Verilen canlıların aynı kültür ortamında geliştirilmeleri iki canlı arasında rekabete neden olmuştur.
III. Her iki durumda da birey sayısı artışı sürekli olmaktadır.
yorumlarından hangileri doğrudur?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi canlı türlerinin neslinin tükenmesine neden olan faktörlerden birisi değildir?
4.
Soru 4 )Belirli bir alanda yaşayan, farklıtürden popülasyonların oluşturdu ğu topluluğa verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Farklı bölgede yaşayan aynı türe ait popülasyonlarda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle aynıdır?
6.
Soru 6 )Yarı parazit bitkiler ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
7.
Soru 7 )
Çevresel sınırlamaların bulunduğu bir ortamda yaşayan popülasyonun birey sayısının zamanla değişimi aşağıda grafiklenmiştir.
Buna göre belirtilen zaman dilimlerinden hangisi denge evresini göstermektedir?
8.
Soru 8 )Popülasyonun yaşadığı çevrede sürekli büyümesine engel olan her türlü canlı (biyotik) ve cansız (abiyotik) faktörler çevre direnci olarak adlandırılır.
Buna göre aşağıda verilen çevre direncini oluşturan faktörlerden hangisi abiyotik bir faktördür?
9.
Soru 9 )
Belirli bir alanda yaşayan bireyler arasında etkileşimin bulunmaması durumundaki canlı dağılımları aşağıda şematize edilmiştir.
Buna göre şematize edilen ve özelliği belirtilen popülasyon dağılımı aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )
Popülasyon büyüklüğündeki değişim; şeklinde ifade edilebilir.
Buna göre,
I. A < B ise popülasyon büyür.
II. A = B ise popülasyon dengededir.
III. Verilen denklem popülasyon büyüklüğünde hem içsel hem de dışsal faktörlerin etkili olduğunu göstermektedir.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
11.
Soru 11 )
Aşağıda dünyadaki insan nüfusunun artma grafiği verilmiştir.
Buna göre,
I. Dünyada yaşayan popülasyonlardaki büyüme M.Ö yıllarda çok düşük değerlerde gerçekleşmiştir.
II. 1960 – 1974 yılları arası dünya nüfusu yaklaşık bir milyar artmıştır.
III. Dünya nüfusunun aşırı artışı beraberinde ölüm oranını da artırmıştır.
yargılarından hangilerine grafikten ulaşılamaz?
12.
Soru 12 )Aşağıda verilen moleküllerden hangisinin ilkel atmosferde olmadığı kabul edilir?
13.
Soru 13 )Canlının başka bir canlıdan oluştuğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi dengeli bir popülasyonda gen frekansının değişmesine neden olmaz?
15.
Soru 15 )Aşağıda verilen hayvanlardan hangisinin nesli ülkemizde tükenmiştir?
16.
Soru 16 )Bir popülasyonda herhangi bir karakterle ilgili tüm genlerin toplam frekansı birdir.
Buna göre bir insan popülasyondaki kan gruplarını belirleyen B geninin frekansı 0,4; 0 geninin frekansı 0,1 ise A geninin frekansı kaçtır?
17.
Soru 17 )Kommensalizm, birlikte yaşayan canlılardan birinin fayda, diğerinin fayda ya da zarar görmediği simbiyotik ilişkidir.
Buna göre kommensalizmde canlılar arasındaki etkileşimin ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir? (+, faydayı; -, zararı; 0, fayda ve zararın olmamasını ifade eder.)
18.
Soru 18 )Hayvansal parazitler iç ve dış parazit olmak üzere iki gruba ayrılır.
Buna göre,
I. İç parazitler konak canlının vücudu içinde, dış parazitler konak canlının vücudu dışında yaşarlar.
II. Dış parazitlerin sindirim sistemleri gelişmediğinden konağın sindirilmiş besinlerini kullanırlar.
III. İç parazitlerin hareket, duyu, sinir sistemleri basit ama üreme sistemleri gelişmiştir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
19.
Soru 19 )Toprak yapısı bozulmadan mevcut komünite yapısının bozulmasına ikincil süksesyon denir.
Buna göre,
I. aşırı otlatma,
II. yangın,
III. kuraklık
verilen durumlardan hangileri ikincil süksesyona sebep olabilir?
20.
Soru 20 )Aşağıda verilen bitki çeşitlerinden hangisinin ülkemizde nesli tehlike altında değildir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Biyoloji 4 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Biyoloji 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Biyoloji 4 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Biyoloji 4 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Biyoloji 4 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Biyoloji 4 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Biyoloji 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Biyoloji 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Biyoloji 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Biyoloji 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Biyoloji 4 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Biyoloji 4 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Biyoloji 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Biyoloji 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Biyoloji 3 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Biyoloji 4 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
4 -5 Temmuz 2020