Açık Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 Sınav Soruları Hakkında Bilgiler

Genel Bilgiler:

 • Açık Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 dersi, 10. sınıf müfredatında yer alan bir derstir.
 • Bu derste, 19. yüzyılın ortalarından 20. yüzyılın sonlarına kadar uzanan bir zaman dilimindeki siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeler ele alınır.
 • Hem Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecini hem de dünya genelinde yaşanan önemli olayları kapsar.

Sınav Formatı:

 • Açık Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 sınavları, genellikle iki bölümden oluşur:
  • Test: Bu bölümde, çoğul seçenekli sorular yer alır.
  • Açık uçlu: Bu bölümde, bilgi sentezi ve yorumlama gerektiren sorular yer alır.
 • Sınav süresi genellikle 120 dakikadır.
 • Sınavda başarı için tüm ders konularına hakim olmak önemlidir.
Açık Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 Sınav Soruları Hakkında Bilgiler

Açık Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 Sınav Soruları Hakkında Bilgiler

Hazırlık Önerileri:

 • Sınavlara hazırlanmak için en önemli kaynak, ders kitabınızdır. Ders kitabınızı dikkatlice okuyun ve notlar alın.
 • Ders kitabınızın yanında, takviye kaynaklardan da yararlanabilirsiniz.
 • Önceki yıllarda çıkmış sınav sorularını çözmek de sınav formatına aşina olmanızı ve zaman yönetiminizi geliştirmenizi sağlar.
 • Önemli olayları, tarihleri ve kişileri ezberlemek yerine, aralarındaki bağlantıları anlamaya çalışın.
 • Düzenli olarak tekrar yapmak da sınavda başarılı olmanız için önemlidir.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR