Açık Lise Coğrafya 2 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
6 Ekim 2019
1.
Soru 1 )• Yiyecek ve eşyaları saklama,
• Güvenli bir yerde uyuma, dinlenme,
• Kötü hava koşullarından korunma
gibi temel ihtiyaçların karşılanma isteği insanlarda aşağıdaki olgulardan hangisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeyi etkileyen doğal bir faktördür?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi buzul çağından sonra yerleşik düzenegeçen ilk insanların mesken yapı mında kullandığı malzemelerden biri değildir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi tarihi bakımdan daha eski ve önemli şehirlerden biridir?
5.
Soru 5 ) Haritada taranarak verilen bölgelerin dünyada, yerleşmenin çok az olduğu yerlerden biri olmasında etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )Yerleşme alanlarının sona erdiği en yüksek seviyeye yerleşme üst sınırı denir.
Buna göre aşağıdaki yerlerin hangisinde yerleşme üst sınırı diğerlerinden daha yüksektir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi kırsal yerleşmelerin temel ekonomik faaliyetlerinden değildir?
8.
Soru 8 )Su kaynaklarının az, arazinin düz olduğu alanlardaki kırsal yerleşmelerde meskenler birbirine yakın ve toplu haldedir.
Bu durum aşağıdaki bölgelerin hangisinde yaygın değildir?
9.
Soru 9 ) Yukarıda bir kırsal yerleşmenin planı gösterilmiştir.
Buna göre verilen yer hangi yerleşme planı tipine girer?
10.
Soru 10 )Cumhuriyet’in ilk yıllarında küçük bir kasaba özelliğinde olan Ankara başkent olmasıyla hızla büyümüş günümüzde beş milyonu aşan nüfusuyla ülkemizin ikinci büyük şehri olmuştur. Büyük üniversiteleri, müzeleri, tiyatroları, gelişmiş hastaneleri bünyesinde barındırır. Çimento, şeker ve traktör fabrikaları başta olmak üzere sanayi işletmeleri, bankacılık faaliyetleri ve çok katlı işyerleriyle önemli bir merkez haline gelmiştir.


Ankara fonksiyonel özellikleri gözönüne alındığında hangi şehir sınıfına girmez?
11.
Soru 11 )Cumhuriyet’in ilk yıllarında küçük bir kasaba özelliğinde olan Ankara başkent olmasıyla hızla büyümüş günümüzde beş milyonu aşan nüfusuyla ülkemizin ikinci büyük şehri olmuştur. Büyük üniversiteleri, müzeleri, tiyatroları, gelişmiş hastaneleri bünyesinde barındırır. Çimento, şeker ve traktör fabrikaları başta olmak üzere sanayi işletmeleri, bankacılık faaliyetleri ve çok katlı işyerleriyle önemli bir merkez haline gelmiştir.


Ankara için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin turizm şehirlerine iyi bir örnektir?
13.
Soru 13 )İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun volkanik arazilerinin kırsal kesimlerinde hangi malzemeden yapılan meskenler daha çok görülür?
14.
Soru 14 )Türkiye’de dağlık, yüksek ve engebeli alanlarda yerleşmelerin az olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
15.
Soru 15 )Dini inanış ve özelliklerine göre oluşturulan bölgeler hangi grupta sınıflandırılır?
16.
Soru 16 ) Türkiye haritasında taranarak verilen alan tarım ürünlerine göre yapılan sınıflamada hangi bölge türüne girer?
17.
Soru 17 )Aşağıdaki ülkelerden hangisi nüfus özelliklerine göre yapılan bir sınıflamada yoğun nüfuslu bölge grubuna girer?
18.
Soru 18 )“Şanghay Beşlisi”; 1996 yılında AsyaKıtası’nda yer alan beş ülkenin katı lımıyla kurulan siyasi örgüttür. AmacıABD’nin bölgelerindeki askeri etkinli ğini engellemek ve bölgesel güvenlik alanında iş birliği yapmaktır. Teşkilat, Özbekistan’ın katılımıyla Şanghay İş Birliği Örgütü adını almıştır. Hindistan ve Pakistan’ın başvurusu üzerine üyelik için prosedürün başlatıldığı örgüt yetkililerince duyurulmuştur.
Verilen metne bakarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir?
19.
Soru 19 )Marmaray ve Avrasya tünelleri temel olarak insanların hangi ihtiyacını gidermek için yapılmışlardır?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi faaliyet halindeyken atmosferimizde kirliliğe sebep olmaz?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Coğrafya 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Coğrafya 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Coğrafya 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Coğrafya 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Coğrafya 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Coğrafya 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Coğrafya 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Coğrafya 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Coğrafya 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Coğrafya 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Coğrafya 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Coğrafya 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Coğrafya 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Coğrafya 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Coğrafya 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Coğrafya 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
4 -5 Temmuz 2020