Açık Lise Coğrafya 2 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi beşerisistemlerin inceleme alanının dışındadır?
2.
Soru 2 ) Yukarıdaki harita üzerinde yeryüzündeki ilk yerleşme alanları gösterilmiştir.
Bu alanların yerleşim yeri olarak seçilmesinde öncelikli etken aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )I. Tarımsal faaliyetler
II. Sanayi faaliyetleri
III. Hayvancılık faaliyetleri
Yukarıdaki ekonomik faaliyetlerden hangileri kırsal yerleşmelerin temel geçim kaynaklarındandır?
4.
Soru 4 ) Yerleşme alanlarının sona erdiği en yüksek seviyeye yerleşme üst sınırı denir. Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe yerleşme üst sınırı azalır.
Buna göre harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde yerleşme üst sınırının daha yüksek olması beklenir?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi yerleşme alanlarını sınırlandıran faktörlerden biri değildir?
6.
Soru 6 )I. Nüfus miktarı
II. İklim koşulları
III. Ekonomik faaliyetler
Yukarıdakilerden hangileri, kır ve kent yerleşmelerini birbirinden ayırmak için kullanılan ölçütlerdir?
7.
Soru 7 )Aşağıda verilen şehirlerden hangisinin gelişip büyümesinde etkili olan fonksiyonel özellikler daha fazladır?
8.
Soru 8 )Su kaynaklarının fazla ve yer şekillerininengebeli olduğu alanlarda dağı nık yerleşmeler görülür.
Buna göre aşağıda verilen illerin hangisinde dağınık yerleşmeler yaygındır?
9.
Soru 9 ) Harita üzerinde numaralandırılan yerlerin hangisinin kırsal kesimlerinde mesken yapımında ahşap daha çok kullanılır?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’daki ilk yerleşim yerlerinden değildir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi büyükşehir belediyesine sahip illerimizden biri değildir?
12.
Soru 12 )Aşağıdaki bölge türlerinden hangisi fiziki özellikler göz önüne alınarak belirlenmiştir?
13.
Soru 13 )Aşağıda çeşitli özelliklerine göre oluşturulan bölge türlerinden hangisinin sınırlarının değişmesi daha kolaydır?
14.
Soru 14 ) Harita üzerinde numaralandırılarak verilen alanlardan hangileri Akdeniz iklim bölgesi içerisinde yer alır?
15.
Soru 15 ) Harita üzerinde numaralandırılan yerlerin hangisi;
• ticaret bölgesi,
• sanayi bölgesi,
• yoğun nüfuslu bölge
sınıflandırmaların hepsinin içinde yer alır?
16.
Soru 16 )Türkiye’nin sınırları içinde aşağıdaki bölge türlerinden hangisi yoktur?
17.
Soru 17 )İnsanlar, ihtiyaçları doğrultusunda doğal çevreden yararlanırken çevre üzerinde bazı değişiklikler yapmakta bu da doğal dengenin işleyişini bozmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisinde insan ihtiyaçlarını karşılamak için doğal çevre şartlarından hammadde kaynığı olarak yararlanmaktadır?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi insanların doğaya yaptığı olumlu etkilerdendir?
20.
Soru 20 )Aşağıdaki projelerden hangisinin yapım amacı ulaşımla ilgili değildir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Coğrafya 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Coğrafya 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Coğrafya 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Coğrafya 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Coğrafya 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Coğrafya 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Coğrafya 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Coğrafya 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Coğrafya 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Coğrafya 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Coğrafya 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Coğrafya 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Coğrafya 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Coğrafya 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Coğrafya 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Coğrafya 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
4 -5 Temmuz 2020